A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2018


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • Máj: 2, 7, 9, 14, 15, 21, 22, 28, 29.
 • Jún: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26.
 • Júl: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31.
 • August: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28.
 • September: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25.
 • Október: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30.
 • November: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
 • December: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 27, 28, 31.

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

ZBER druhotných surovín ♠ rok 2018


Plán separovaného zberu plastov


 • 30. máj (streda)
 • 27. jún (streda)
 • 25. júl (streda)
 • 22. august (streda)
 • 19. september (streda)
 • 17. október (streda)
 • 14. november (streda)
 • 12. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár, prípadne mobilný zber zabezpečuje v našom meste spoločnosť BRANTNER, s.r.o.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 12
DNES: 444
TÝŽDEŇ: 444
CELKOM: 430360

Obsah

18.05.2018

DEŇ MATIEK

DEŇ MATIEK

Piatkový podvečer 11. mája pripravilo mesto Poltár v spolupráci so ZPOZ a Komisiou pre zdravie a sociálnu starostlivosť MsZ v Poltári slávnosť venovanú našim mamičkám.

Detail

16.05.2018

plagát

Pozvánka na koncert

Kultúrna komisia pri MsÚ v Poltári a ZUŠ Poltár

Detail

16.05.2018

Deň Matiek v parku Caffé

Deň Matiek v parku Caffé

Deň matiek v príjemnom prostredí Park café v Poltári spríjemnil i spevácky zbor LETOKRUHY, ktorý ľudovými piesňami, slovenskými tangami rozospieval veselé publikum.

Detail

15.05.2018

KONCERT VÍŤAZOV PÓDIA MLADÝCH UMELCOV

KONCERT VÍŤAZOV PÓDIA MLADÝCH UMELCOV

Vyvrcholenie nadregionálnych súťaží Pódium Mladých Umelcov 2018 sa uskutočnilo 4. 5. 2018.

Detail

15.05.2018

foto

Celoštátna XI. súťažná prehliadka ZUŠ SR a ČR v hre na keyboarde

Dňa 27. 3. 2018 sa uskutočnila celoštátna prehliadka s medzinárodnou účasťou v hre na keyboarde. Hlavným cieľom súťaže je žiakov motivovať v hre na tento populárny nástroj, hľadať odborné postupy, ktoré budú posúvať kvalitu vyučovania u pedagógov i žiakov v tomto nástroji.

Detail

15.05.2018

Celoslovenská súťaž Petra Dvorského

Celoslovenská súťaž Petra Dvorského

Po siedmy krát v Košiciach na Základnej umeleckej škole konala celoslovenská súťaž v sólovom speve.

Detail

15.05.2018

Škôlkari z MŠ Sklárskej boli pozrieť včely na Základnej škole Slobody

Škôlkari z MŠ Sklárskej boli pozrieť včely na Základnej škole Slobody

Aj v tomto školskom roku prišli opäť pozrieť malí škôlkari zo Sklárskej materskej škôlky školské včely do Základnej školy Slobody.

Detail

11.05.2018

Návšteva SHMÚ a RTVS

Návšteva SHMÚ a RTVS

Pondelok 7. 5. 2018 prežili žiaci 5.-7. ročníka „starej“ ZŠ výnimočný deň bohatý na nové informácie a poznatky.

Detail

11.05.2018

ilustračné foto

OZNAM

Vážení občania, mesto Poltár sa v rámci prípravy Komunitného plánu sociálnych služieb na obdobie rokov 2018 - 2023 na Vás obracia s prosbou o spoluprácu.

Detail

11.05.2018

Plavecký kurz vo Vysokých Tatrách

Plavecký kurz vo Vysokých Tatrách

Žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ Školská Poltár absolvovali plavecký kurz vo Vysokých Tatrách. Škola v prírode 1.máj v Tatranskej Lomnici sa stala pre nás druhým domovom od 23. do 27. apríla 2018.

Detail

10.05.2018

„BANSKOŠTIAVNICKÉ KLADIVKÁ“ 2018

„BANSKOŠTIAVNICKÉ KLADIVKÁ“ 2018

Celoslovenskú klavírnu súťaž „Banskoštiavnické kladivká“ 2018 absolvovali 3 klaviristky ZUŠ Poltár. Podmienkou súťaže bolo vo svojej kategórii zahrať skladby 2 slohových období, no jedna z nich musela byť skladba žijúceho slovenského skladateľa.

Detail

10.05.2018

PÓDIUM MLADÝCH UMELCOV 2018 V HRE NA KLAVÍRI

PÓDIUM MLADÝCH UMELCOV 2018 V HRE NA KLAVÍRI

PÓDIUM MLADÝCH UMELCOV 2018 V HRE NA KLAVÍRI 1.až 4.ročník I. časti nadregionálna súťaž 3 regiónov vo Veľkom Krtíši.

Detail

10.05.2018

Naše mladé volejbalistky to dotiahli až na úplný vrchol !

Naše mladé volejbalistky to dotiahli až na úplný vrchol !

V nedeľu 6. mája sa z našich mladých volejbalistiek mohlo tešiť celé mesto. Viem, že to samozrejme nie je možné, ale kto prišiel neoľutoval.

Detail

09.05.2018

DEŇ TANCA

DEŇ TANCA

Dňa 17. 4. 2018 sa dievčatá z rómskeho tanečného súboru Slniečko (Khamoro) Poltár zúčastnili regionálnej súťažnej prehliadky v Lučenci, kde v kategórii mládež získali ocenenie a postup na krajskú suťažnú prehliadku s choreografiou Na konci dňa pod vedením Bc. Beaty Berkyovej. Zároveň si odniesli aj Cenu riaditeľky NOS, ktorú odovzdal moderátor Mgr. art. Roman Malatinec.

Detail

04.05.2018

Čarovná noc v Novej škole

Čarovná noc v Novej škole

V noci z 30. apríla na 1. mája 2018 sa v Novej škole konala Čarovná rozprávková noc. Žiaci 1. stupňa v sprievode pedagógov zažili večer plný rozprávok, tvorivých dielní, navštívili mestskú knižnicu, zasúťažili si v literárnom kvíze a v závere si zmerali sily vo vankúšovej “vojne”.

Detail

04.05.2018

Navštívil nás olympijský víťaz Matej Tóth

Navštívil nás olympijský víťaz Matej Tóth

Žiaci Novej školy od septembra 2017 navštevujú Športovú akadémiu Mateja Tótha. Ako Matej sľúbil, chce postupne navštíviť všetky školy zapojené do tohto projektu. 27. apríla 2018 zavítal tento úspešný športovec na našu školu. Matej, ďakujeme za návštevu a držíme palce v ďalších súťažiach.

Detail

04.05.2018

ROZPRÁVKOVÁ NOC V ŠKD PRI ZŠ ŠKOLSKÁ

ROZPRÁVKOVÁ NOC V ŠKD PRI ZŠ ŠKOLSKÁ

V piatok , 20.apríla 2018 podvečer, sa svietilo z budovy Základnej školy, Školská 3 v Poltári. Pre deti sa začínala DOBŠINSKÉHO ROZPRÁVKOVÁ NOC – podujatie plné hier, zábavy a literatúry.

Detail

04.05.2018

 Historická škola

Historická škola

V centre baníckej obce Špania Dolina, pár kilometrov za Banskou Bystricou, sa vrátil život o sto rokov späť. Zásluhu na tom má unikátna Historická ľudová škola prof. Jozefa Mistríka, v súčasnosti využívaná ako živé múzeum nielen pre deti, ale aj pre dospelých.

Detail

03.05.2018

Muzikál Nikola Šuhaj – silný umelecký zážitok

Muzikál Nikola Šuhaj – silný umelecký zážitok

Dňa 30. apríla 2018 v skorých ranných hodinách vycestovali žiaci 5. – 9.ročníka našej školy do Divadla J. Záborského v Prešove, kde ich čakalo úžasné muzikálové predstavenie pod názvom Nikola Šuhaj.

Detail

03.05.2018

foto

"Stará" škola opäť bodovala.

Na okresnom kole matematickej olympiády získali naši žiaci dve prvé a dve druhé miesta.

Detail

03.05.2018

Celoslovenská súťaž Pink Song 2018 vo Zvolene

Celoslovenská súťaž Pink Song 2018 vo Zvolene

Po ôsmy krát vo Zvolene na Súkromnej základnej umeleckej škole a Súkromnou konzervatóriu Pink –Harmony konala celoslovenská súťaž Pink Song 2018 a to v sólovom klasickom a populárnom speve.

Detail

03.05.2018

Mladí včelári z Novej školy absolvovali exkurziu v Liešnici

Mladí včelári z Novej školy absolvovali exkurziu v Liešnici

Po necelom roku 27. apríla 2018 zavítali mladí včelári z Novej školy v rámci Včelárskeho krúžku do Včelnice Mgr. Davida Turčániho, PhD. v Liešnici.

Detail

25.04.2018

foto

FLORBALOVÝ TURNAJ MLÁDEŽE

V nedeľu 15. 4. 2018 sa naši žiaci zúčastnili florbalového turnaja MALOHONTSKO - NOVOHRADSKO -GEMRSKÉHO regiónu, ktorý bol realizovaný za podpory BBSK.

Detail

25.04.2018

F. SIVIČEK POSTÚPIL MEDZI GEOGRAFICKÚ SMOTÁNKU

12. 4. 2018 sa v B. Bystrici konal 46.ročník krajského kola geografickej olympiády.

Detail

25.04.2018

OKRESNÉ KOLO BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY

Dňa 11. 4. 2018 sa konalo okresné kolo biologickej olympiády, na ktorej sa zúčastnili naše dve žiačky Barborka Sivičeková(6.A) a Bibiana Amália Matušiaková (5.A).

Detail

25.04.2018

foto

EXKURIA - SÚDNE POJEDNÁVANIE LUČENEC

Dňa 12.4.2018 sa žiaci 8.A triedy zúčastnili súdneho pojednávania v Lučenci v rámci predmetu občianska náuka.

Detail

25.04.2018

PREDNÁŠKA PRVEJ POMOCI

PREDNÁŠKA PRVEJ POMOCI

Dňa 17. 4. 2018 bola pre žiakov Zdravotníckeho krúžku zorganizovaná prednáška prvej pomoci, ktorú viedol dlhoročný pracovník prvvej pomoci p. Milan Kurčík.

Detail

25.04.2018

foto

PROJEKT EKO-ALARM NA NAŠEJ ŠKOLE

Dňa 17.4.2018 sa konala prednáška v rámci projektu EKO-ALARM, ktorá sa týka recyklácie odpadu.

Detail

19.04.2018

Výberové konanie

Výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Juraja Palkoviča, Fľaková 8, 980 53 Rimavská Baňa.

Detail

15.02.2018

Plagát

Výkup papiera a jedlých rastlinných olejov a tukov v meste POLTÁR

Firma Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota a mesto POLTÁR oznamuje obyvateľom, že každú prvú STREDU v mesiaci sa uskutoční výkup papiera a použitého rastlinného oleja výmenou za toaletný papier, kuchynské utierky a hygienické vreckovky na daných stanovištiach:

Detail

11.09.2017

ilustračné foto

POZVÁNKA NA TRÉNINGY VOLEJBALOVEJ PRÍPRAVKY

MESTSKÝ VOLEJBALOVÝ KLUB POLTÁR

Detail

15.05.2018

KONCERT VÍŤAZOV PÓDIA MLADÝCH UMELCOV

KONCERT VÍŤAZOV PÓDIA MLADÝCH UMELCOV

Vyvrcholenie nadregionálnych súťaží Pódium Mladých Umelcov 2018 sa uskutočnilo 4. 5. 2018.

Detail

15.05.2018

foto

Celoštátna XI. súťažná prehliadka ZUŠ SR a ČR v hre na keyboarde

Dňa 27. 3. 2018 sa uskutočnila celoštátna prehliadka s medzinárodnou účasťou v hre na keyboarde. Hlavným cieľom súťaže je žiakov motivovať v hre na tento populárny nástroj, hľadať odborné postupy, ktoré budú posúvať kvalitu vyučovania u pedagógov i žiakov v tomto nástroji.

Detail

15.05.2018

Celoslovenská súťaž Petra Dvorského

Celoslovenská súťaž Petra Dvorského

Po siedmy krát v Košiciach na Základnej umeleckej škole konala celoslovenská súťaž v sólovom speve.

Detail

15.05.2018

Škôlkari z MŠ Sklárskej boli pozrieť včely na Základnej škole Slobody

Škôlkari z MŠ Sklárskej boli pozrieť včely na Základnej škole Slobody

Aj v tomto školskom roku prišli opäť pozrieť malí škôlkari zo Sklárskej materskej škôlky školské včely do Základnej školy Slobody.

Detail

11.05.2018

Návšteva SHMÚ a RTVS

Návšteva SHMÚ a RTVS

Pondelok 7. 5. 2018 prežili žiaci 5.-7. ročníka „starej“ ZŠ výnimočný deň bohatý na nové informácie a poznatky.

Detail

18.05.2018

DEŇ MATIEK

DEŇ MATIEK

Piatkový podvečer 11. mája pripravilo mesto Poltár v spolupráci so ZPOZ a Komisiou pre zdravie a sociálnu starostlivosť MsZ v Poltári slávnosť venovanú našim mamičkám.

Detail

16.05.2018

Deň Matiek v parku Caffé

Deň Matiek v parku Caffé

Deň matiek v príjemnom prostredí Park café v Poltári spríjemnil i spevácky zbor LETOKRUHY, ktorý ľudovými piesňami, slovenskými tangami rozospieval veselé publikum.

Detail

09.05.2018

DEŇ TANCA

DEŇ TANCA

Dňa 17. 4. 2018 sa dievčatá z rómskeho tanečného súboru Slniečko (Khamoro) Poltár zúčastnili regionálnej súťažnej prehliadky v Lučenci, kde v kategórii mládež získali ocenenie a postup na krajskú suťažnú prehliadku s choreografiou Na konci dňa pod vedením Bc. Beaty Berkyovej. Zároveň si odniesli aj Cenu riaditeľky NOS, ktorú odovzdal moderátor Mgr. art. Roman Malatinec.

Detail

10.05.2018

Naše mladé volejbalistky to dotiahli až na úplný vrchol !

Naše mladé volejbalistky to dotiahli až na úplný vrchol !

V nedeľu 6. mája sa z našich mladých volejbalistiek mohlo tešiť celé mesto. Viem, že to samozrejme nie je možné, ale kto prišiel neoľutoval.

Detail

11.09.2017

ilustračné foto

POZVÁNKA NA TRÉNINGY VOLEJBALOVEJ PRÍPRAVKY

MESTSKÝ VOLEJBALOVÝ KLUB POLTÁR

Detail