A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER druhotných surovín pre r. 2016


Plán separovaného zberu plastov v meste Poltár a jeho častí.


 • 19. október
 • 16. november
 • 14. december

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


 

Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016

 


Zber jedlých olejov a tukov

Zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 1/2016.

Múzeum Rim. Sobota

GMM RSGemersko - malohontské múzeum


Obsah

26.09.2016

Plagát

Pozvánka na premietanie filmu MEČ A KRÍŽ

OZ SEMITA IUSTI prináča širokej verejnosti hraný film z obdobia stredoveku MEČ A KRÍŽ, príbeh rytiera vracajúceho sa zo Svätej zeme, o bylinkárke utekajúcej pred služobníkmi božími, žoldieroch, ktorí za peniaze vykonajú čokoľvek, ale pritom vedia, čo je česť a o spojení ich osudov, čo však nebude ľahké.

Detail

23.09.2016

plagát

Regionálna výstava amatérskej fotografie

Novohradské múzeum a galéria v Lučenci Vás pozýva do svojich priestorov na regionálnu výstavu amatérskej fotografie dňa 20.IX.2016 o 16:00

Detail

23.09.2016

Týždeň športu na školách - ZŠ Slobody

V rámci týždňa športu na školách Základná škola, Slobody zorganizovala pre žiakov školy aktivity v rôznych športoch. Napríklad flórbalový či volejbalový turnaj a tiež streleckú súťaž v streľbe na kolíky.

Detail

23.09.2016

Plagát

Deň prezentácie mikroregiónu Hornohrad

HRADIŠTE - 1. október 2016 o 10.00 hod.

Detail

19.09.2016

Rodina bez cigariet

Rodina bez cigariet V. ročník

Celoslovenská umelecká výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet V. ročník

Detail

12.09.2016

Voľné pracovné miesto

Základná umelecká škola, Železničná 6, 987 01 Poltár v zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu:

Detail

23.08.2016

ilustračné foto

Súťaž o najkrajšiu predzáhradku a najkrajší kvetinový balkón

Mesto Poltár vyhlasuje súťaž o najkrajšiu predzáhradku a najkrajší kvetinový balkón.

Detail

26.07.2016

ilustračný obrázok

Internetová tržnica Farmička.sk

Záujemcovia o kvalitné domáce potraviny zo všetkých regiónov Slovenska ako aj ich výrobcovia môžu bezplatne využívať slúžby internetovej tržnice Farmička.sk. Práve pre malých gazdov, pestovateľov a domácich výrobcov je určený internetový portál www.farmicka.sk, kde môžu ľahko ponúknuť ich vlastné výrobky spotrebiteľom po celom Slovensku. Naopak spotrebiteľ získa možnosť prístupu k chutným a zdravým potravinám zo slovenských miest a obcií.

Detail

31.03.2016

Oheň je dobrý sluha ale zlý pán

Oheň je dobrý sluha ale zlý pán

Jarné obdobie je v čase suchého a teplého počasia charakterizované ako obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. V jarnom období je zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov aj v dôsledku toho, že občania, právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia porušujú predpisy o ochrane pred požiarmi tým, že vypaľujú porasty bylín, kríkov a stromov, pričom sa požiare veľakrát rozšíria do lesných porastov, alebo ohrozujú iný majetok.

Detail

02.02.2016

illustračné foto

UPOZORNENIE pre majiteľov psov

Mesto Poltár upozorňuje občanov na povinnosť dodržiavať a rešpektovať Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Poltár č. 2/2014 o niektorých podmienkach držania psov na celom území mesta Poltár a jeho častiach Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky – Maky.

Detail

23.09.2016

Týždeň športu na školách - ZŠ Slobody

V rámci týždňa športu na školách Základná škola, Slobody zorganizovala pre žiakov školy aktivity v rôznych športoch. Napríklad flórbalový či volejbalový turnaj a tiež streleckú súťaž v streľbe na kolíky.

Detail

26.09.2016

Plagát

Pozvánka na premietanie filmu MEČ A KRÍŽ

OZ SEMITA IUSTI prináča širokej verejnosti hraný film z obdobia stredoveku MEČ A KRÍŽ, príbeh rytiera vracajúceho sa zo Svätej zeme, o bylinkárke utekajúcej pred služobníkmi božími, žoldieroch, ktorí za peniaze vykonajú čokoľvek, ale pritom vedia, čo je česť a o spojení ich osudov, čo však nebude ľahké.

Detail

23.09.2016

plagát

Regionálna výstava amatérskej fotografie

Novohradské múzeum a galéria v Lučenci Vás pozýva do svojich priestorov na regionálnu výstavu amatérskej fotografie dňa 20.IX.2016 o 16:00

Detail

23.09.2016

Plagát

Deň prezentácie mikroregiónu Hornohrad

HRADIŠTE - 1. október 2016 o 10.00 hod.

Detail