A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER druhotných surovín pre r. 2016


Plán separovaného zberu plastov v meste Poltár a jeho častí.


 • 24. august
 • 21. september
 • 19. október
 • 16. november
 • 14. december

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


 

Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016

 


Zber jedlých olejov a tukov

Zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 1/2016.

Múzeum Rim. Sobota

GMM RSGemersko - malohontské múzeum


Obsah

Úradná tabuľa 

24.08.2016

GOMBOVECFEST 2016 1

GOMBOVECFEST 2016

Mesto Poltár, primátor mesta Poltár p. Pavel Gavalec, pozýva všetkých občanov na podujatie GombovecFest, s cieľom priblížiť a uchovávať tradíciu prípravy tohto tradičného jedla, charakteristického pre náš región.

Detail

23.08.2016

ilustračné foto

Súťaž o najkrajšiu predzáhradku a najkrajší kvetinový balkón

Mesto Poltár vyhlasuje súťaž o najkrajšiu predzáhradku a najkrajší kvetinový balkón.

Detail

29.07.2016

VÝBEROVÉ KONANIE - riaditeľ/ka Materskej školy Sklárska 34, Poltár 1

VÝBEROVÉ KONANIE - riaditeľ/ka Materskej školy Sklárska 34, Poltár

Primátor mesta Poltár v zmysle § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov a § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

Detail

26.07.2016

ilustračný obrázok

Internetová tržnica Farmička.sk

Záujemcovia o kvalitné domáce potraviny zo všetkých regiónov Slovenska ako aj ich výrobcovia môžu bezplatne využívať slúžby internetovej tržnice Farmička.sk. Práve pre malých gazdov, pestovateľov a domácich výrobcov je určený internetový portál www.farmicka.sk, kde môžu ľahko ponúknuť ich vlastné výrobky spotrebiteľom po celom Slovensku. Naopak spotrebiteľ získa možnosť prístupu k chutným a zdravým potravinám zo slovenských miest a obcií.

Detail

12.07.2016

Voľné pracovné miesto

Základná umelecká škola, Železničná 6, 987 01 Poltár v zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu:

Detail

06.07.2016

Rozlúčka s predškolákmi 1

Rozlúčka s predškolákmi

Posledný júnový týždeň bola obradná sieň MsÚ v Poltári svedkom mnohých slávnostných podujatí, na ktorých boli hosťami bezpríspevkoví darcovia krvi, vynikajúci žiaci základných škôl, žiaci deviatych ročníkov, ktorí sa prišli rozlúčiť so svojim zriaďovateľom a napokon tými najvzácnejšími hosťami boli aj deti materských škôl – predškoláci, ktorí sa takto slávnostne rozlúčili s materskou školou. Slávnostné podujatie pripravila Komisia pre školstvo pri MsZ v Poltári a členovia ZPOZ-u.

Detail

06.07.2016

ZŠ Školská 3, Poltár

Rozlúčka s deviatakmi

Nikdy nezabudni na chvíle ako táto, sú také krásne, také krátke, viac sa nezopakujú, sú to chvíle, keď za vás kvety ďakujú...

Detail

06.07.2016

Oceňovanie najlepších žiakov 1

Oceňovanie najlepších žiakov

Jún je mesiac, na ktorý sa vždy veľmi teším. Dni majú svoju najdlhšiu vládu, slniečko nás zohrieva príjemnými lúčmi, príroda si oblieka pestrofarebný šat. Všade okolo nás je šťastie, radosť, vodné plochy nás lákajú na príjemné osvieženie. A čo je najúžasnejšie – v júni sa končí školská dochádzka a po ňom nasledujú čarokrásne dni prázdnin, dni plné dovoleniek, spoznávania nových zákutí, ale aj dni sladkého a zaslúženého ničnerobenia. A koniec tohto krásneho mesiaca sa aj v našom meste niesol v znamení hodnotenia a bilancovania celoročnej práce školákov.

Detail

28.06.2016

Po Slovensku vlakom - VIII.A, ZŠ Slobody - 23. a 24. jún 2016

V mesiaci jún sa pravidelne konajú školské výlety so žiakmi. Ten náš s ôsmakmi na ZŠ Slobody v Poltári sme tento rok poňali trochu netradične. Vybrali sme sa vlakom za krásami Slovenska.

Detail

27.06.2016

Zábava v Dobšinského rozprávkovom svete „HABAKUKY“

V piatok 24. júna sme s najmladšími žiakmi zo ZŠ Školská, ale aj s ich rodičmi a starými rodičmi, navštívili netradičnú dedinku HABAKUKY, ktorá sa nachádza pod Novou Hoľou na Donovaloch.

Detail

31.05.2016

Inzerát

Absolventi, neviete kam ďalej?

Skvelá príležitosť pre Vás pracovať s nami pri výrobe prémiových vozidiel VOLKSWAGEN Bratislava!

Detail

31.03.2016

Oheň je dobrý sluha ale zlý pán

Oheň je dobrý sluha ale zlý pán

Jarné obdobie je v čase suchého a teplého počasia charakterizované ako obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. V jarnom období je zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov aj v dôsledku toho, že občania, právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia porušujú predpisy o ochrane pred požiarmi tým, že vypaľujú porasty bylín, kríkov a stromov, pričom sa požiare veľakrát rozšíria do lesných porastov, alebo ohrozujú iný majetok.

Detail

02.02.2016

illustračné foto

UPOZORNENIE pre majiteľov psov

Mesto Poltár upozorňuje občanov na povinnosť dodržiavať a rešpektovať Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Poltár č. 2/2014 o niektorých podmienkach držania psov na celom území mesta Poltár a jeho častiach Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky – Maky.

Detail

06.07.2016

Rozlúčka s predškolákmi 1

Rozlúčka s predškolákmi

Posledný júnový týždeň bola obradná sieň MsÚ v Poltári svedkom mnohých slávnostných podujatí, na ktorých boli hosťami bezpríspevkoví darcovia krvi, vynikajúci žiaci základných škôl, žiaci deviatych ročníkov, ktorí sa prišli rozlúčiť so svojim zriaďovateľom a napokon tými najvzácnejšími hosťami boli aj deti materských škôl – predškoláci, ktorí sa takto slávnostne rozlúčili s materskou školou. Slávnostné podujatie pripravila Komisia pre školstvo pri MsZ v Poltári a členovia ZPOZ-u.

Detail

06.07.2016

ZŠ Školská 3, Poltár

Rozlúčka s deviatakmi

Nikdy nezabudni na chvíle ako táto, sú také krásne, také krátke, viac sa nezopakujú, sú to chvíle, keď za vás kvety ďakujú...

Detail

06.07.2016

Oceňovanie najlepších žiakov 1

Oceňovanie najlepších žiakov

Jún je mesiac, na ktorý sa vždy veľmi teším. Dni majú svoju najdlhšiu vládu, slniečko nás zohrieva príjemnými lúčmi, príroda si oblieka pestrofarebný šat. Všade okolo nás je šťastie, radosť, vodné plochy nás lákajú na príjemné osvieženie. A čo je najúžasnejšie – v júni sa končí školská dochádzka a po ňom nasledujú čarokrásne dni prázdnin, dni plné dovoleniek, spoznávania nových zákutí, ale aj dni sladkého a zaslúženého ničnerobenia. A koniec tohto krásneho mesiaca sa aj v našom meste niesol v znamení hodnotenia a bilancovania celoročnej práce školákov.

Detail

28.06.2016

Po Slovensku vlakom - VIII.A, ZŠ Slobody - 23. a 24. jún 2016

V mesiaci jún sa pravidelne konajú školské výlety so žiakmi. Ten náš s ôsmakmi na ZŠ Slobody v Poltári sme tento rok poňali trochu netradične. Vybrali sme sa vlakom za krásami Slovenska.

Detail

27.06.2016

Zábava v Dobšinského rozprávkovom svete „HABAKUKY“

V piatok 24. júna sme s najmladšími žiakmi zo ZŠ Školská, ale aj s ich rodičmi a starými rodičmi, navštívili netradičnú dedinku HABAKUKY, ktorá sa nachádza pod Novou Hoľou na Donovaloch.

Detail