A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER druhotných surovín pre r. 2016


Plán separovaného zberu plastov v meste Poltár a jeho častí.


 • 14. december

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 1/2016.

Múzeum Rim. Sobota

GMM RSGemersko - malohontské múzeum


Obsah

09.12.2016

alkohol

POZOR NA ALKOHOL ZA VOLANTOM DECEMBER BÝVA RIZIKOVÝ

Bratislava, 8. december 2016 – Koniec roka a predvianočný čas je spojený s množstvom firemných večierkov, návštevami vianočných trhov alebo posedeniami s rodinou či priateľmi. Štatistiky Policajného zboru hovoria, že práve december patrí dlhodobo k mesiacom, kedy za volant sadá najviac vodičov pod vplyvom alkoholu. Aj preto Slovenské združenie výrobcov piva a sladu, v spolupráci s vybranými reštauračnými zariadeniami po celom Slovensku, spúšťa tento piatok (9.12.2016) edukačnú kampaň priamo v prevádzkach čapujúcich pivo – „Keď pijem, auto zostane doma“.

Detail

07.12.2016

foto

Rozprávkové predstavenie vo Zvolene

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene venuje systematicky pozornosť aj tvorbe pre deti, čím najmladších divákov vychováva k estetickému vkusu a prehlbuje u nich vzťah k literatúre.

Detail

07.12.2016

oznam

OZNAM !!

Mesto Poltár oznamuje občanom, že Vianočný koncert Katky Koščovej,

Detail

05.12.2016

plagát

Pozvánka na volejbalové zápasy

Mestský volejbalový klub v Poltári Vás srdečne pozýva na majstrovské volejbalové zápasy

Detail

05.12.2016

Musica camera J. Albrecht 2016

V dňoch 25.-26. novembra 2016 sa uskutočnil 6. ročník celoslovenskej súťaže Musica camerata J. Albrecht, ktorej vyhlasovateľom bol MŠ SR a organizátorom ZUŠ J. Albrechta v Bratislave. Súťaž nesie meno bratislavského rodáka a hudobníka, skladateľa a pedagóga J. Albrechta, ktorý sa zaslúžil o rozvoj a propagáciu komornej hry.

Detail

05.12.2016

TANEČNÝ WORKSHOP v ZUŠ POLTÁRI

Piatok 18.11. 2016 Základná umelecká škola v Poltári organizovala tanečný workshop v príjemnom prostredí koncertnej sály. Samotná myšlienka uskutočniť workshop vznikol pri práci s deťmi pani učiteľkou Sabínou Tomesovou.

Detail

04.12.2016

Vianočná aukcia

Vianočná aukcia dobrej vôle

Srdečne Vás pozývame na Vianočnú aukciu dobrej vôle,

Detail

02.12.2016

logo PT

POZVÁNKA na rokovanie Mestského zastupiteľstva

v súlade so Zákonom o obecnom zriadení č. 369/90 Zb. zvolávam dňa 15. 12. 2016, t. j. v štvrtok o 10.00 hod. do zasadačky MsÚ zasadnutie Mestského zastupiteľstva s nasledovným programom:

Detail

02.12.2016

ZUŠ na Improlige v Lučenci

29.októbrer 2016 patril Dom kultúry Boženy Slančíkovej Timravy Lučenec, improvizácií. NOS Lučenec ako každý rok tak aj tento, zorganizovalo súťaž a worshop venovaný improvizácií pod názvom IMPROLIGA 2016.

Detail

01.12.2016

Pozvánka

KOSTUROV VÝTVARNÝ POLTÁR

Mesto Poltár a Komisia pre školstvo pri Mestskom zastupiteľstve v Poltári

Detail

01.12.2016

Nedeľa v znamení poltárskych volejbalových víťazstiev

V nedeľu 20. novembra sa dva poltárske dievčenské volejbalové kolektívy predstavili v tom najlepšom svetle. Najprv v súťaži M SR OS juh v kategórii mladších žiačok si poradili so snaživými, ale kvalitou za našimi zaostávajúcimi, tímom VK Podlužianka Levice. Obe stretnutia skončili pre domáce víťazne a to zhodne dvakrát 3:0.

Detail

30.11.2016

Keď sa projekt vydarí

Na základe Výzvy č. 8/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu, Program 6.1.3 – akvizícia knižníc, do ktorého sme sa zapojili s projektom: Doplnenie a skvalitnenie knižničného fondu nám bola odbornou komisiou a rozhodnutím riaditeľa Fondu na podporu umenia poskytnutá dotácia vo výške 2 000,00 Eur.

Detail

29.11.2016

Žiaci ZUŠ v Poltári na návšteve v komunitnom centre Mikuláš podľa mojich predstáv

Dňa 22. 11. 2016 starší žiaci ZUŠ Poltár absolvovali výučbu v rámci otvorenej hodiny v spolupráci s Komunitným centrom v Poltári.

Detail

23.11.2016

foto

Slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže

Píše sa 21.november 2016. Pondelok. Začiatok pracovného týždňa. Nie každý ho má rád. Aj pre mňa bol pracovný,ale záver dňa stál zato.

Detail

22.11.2016

OZ Z naších srdiečok

„CD Piesne z Novohradu - Sestry Sihelské a ich hostia“ spája ľudí, ktorí milujú ľudovú pieseň.

Ako ste sa už mohli dozvedieť z miestnej tlače a sociálnej siete chystá sa občianske združenie Z NAŠICH SRDIEČOK s hosťami, resp. kamarátmi z Novohradu nahrať CD nosič. Cieľom projektu je zhudobnenie čo najväčšieho počtu piesní z našej oblasti pre lepšiu predstavu, čo podľa nás poslúži deťom, mládeži, učiteľom, rodičom, či milovníkom ľudovej piesne.

Detail

21.11.2016

Mladí umelci ZUŠ v Poltári si uctili seniorov v Slanej Lehote

Hudba v interpretácii žiakov ZUŠ v Poltári navodila emotívnu atmosféru v sociálnom zariadení Tília v Slanej Lehote.

Detail

21.11.2016

ŽSS Letokruhy

Letokruhy spievali na V. ročníku regionálnej prehliadky seniorských spevokolov

Mesto Lučenec v spolupráci s Informačným centrom Europe Direct Lučenec zorganizovali 25.10.2016 v rámci mesiaca „Úcty k starším“ V. ročník regionálnej prehliadky seniorských spevokolov v Dome kultúry.

Detail

21.11.2016

Mladí umelci interpretovali hudbu 20. a 21. storočia – Portréty 2016

Dňa 15.11.2016 sa zišli mladí umelci a ich učitelia Základnej umeleckej školy v Poltári na verejnom koncerte v koncertnej sále ZUŠ za účasti rodičov, priateľov, ale i žiakov vyšších ročníkov hudobnej náuky, kde naši mladí umelci interpretovali na rôznych nástrojoch hudbu 20. a 21. storočia.

Detail

16.11.2016

1. miesto - MVK Poltár

Stratégia a kvalita rozhodla...

Prvý novembrový piatok sa v Poltári sa uskutočnil IX. ročník Poltárskych firemných hier vo volejbale. Zúčastnilo sa na ňom 6 družstiev rozdelených do dvoch skupín. Na úvod všetkých športovcov a divákov privítal organizátor a riaditeľ ZŠ Slobody v jednej osobe Július Slavkovský. Taktiež poprial všetkým volejbalistom veľa úspešných podaní, presných smečov a hlavne ukončiť turnaj bez zdravotných komplikácií.

Detail

14.11.2016

„Slováci sme od rodu“

Dňa 9. novembra 2016 sme sa so žiakmi literárno – dramatického odboru ZUŠ Poltár Šuli teatro a elokovaná trieda Kalinovo Popokatepetl zúčastnili divadelného predstavenia v Lučenci pod názvom " Slováci sme od rodu." Divadlo prišli odohrať deti zo ZUŠ Poprad - Trma vrma a ZUŠ Kežmarok - To te tam.

Detail

07.11.2016

foto

Poltárske kadetky na víťaznej vlne

Poltárske volejbalové hráčky v kategórii kadetiek ( Gabriela Kiššová, Petra Kubišová, Daniela Švantnerová, Tamara Števková, Adriána Findrová a Daša Nociarová ) novú sezónu, ktorá začala 2. októbra, odštartovali vo veľkom štýle. Po štyroch kolách majú len samé víťazstvá! Najprv porazili hráčky Hnúšte, potom Brusna a Zvolena. Naposledy triumfovali bez straty čo i len jedného setu nad domácimi Detvančankami.

Detail

26.10.2016

Kuka-nádoba kovová

Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

Detail

29.09.2016

Upozornenie

Upozornenie krajského veliteľstva PZ pre účastníkov CP

920 dopravných nehôd, 25 usmrtených osôb, 101 osôb ťažko zranených a 431 osôb ľahko zranených (usmrtených: 16 vodičov a spolujazdcov, 8 chodcov, 1 cyklista)

Detail

12.09.2016

ilustračné foto

Voľné pracovné miesto

Základná umelecká škola, Železničná 6, 987 01 Poltár v zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu:

Detail

26.07.2016

ilustračný obrázok

Internetová tržnica Farmička.sk

Záujemcovia o kvalitné domáce potraviny zo všetkých regiónov Slovenska ako aj ich výrobcovia môžu bezplatne využívať slúžby internetovej tržnice Farmička.sk. Práve pre malých gazdov, pestovateľov a domácich výrobcov je určený internetový portál www.farmicka.sk, kde môžu ľahko ponúknuť ich vlastné výrobky spotrebiteľom po celom Slovensku. Naopak spotrebiteľ získa možnosť prístupu k chutným a zdravým potravinám zo slovenských miest a obcií.

Detail

02.02.2016

illustračné foto

UPOZORNENIE pre majiteľov psov

Mesto Poltár upozorňuje občanov na povinnosť dodržiavať a rešpektovať Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Poltár č. 2/2014 o niektorých podmienkach držania psov na celom území mesta Poltár a jeho častiach Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky – Maky.

Detail

07.12.2016

foto

Rozprávkové predstavenie vo Zvolene

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene venuje systematicky pozornosť aj tvorbe pre deti, čím najmladších divákov vychováva k estetickému vkusu a prehlbuje u nich vzťah k literatúre.

Detail

05.12.2016

Musica camera J. Albrecht 2016

V dňoch 25.-26. novembra 2016 sa uskutočnil 6. ročník celoslovenskej súťaže Musica camerata J. Albrecht, ktorej vyhlasovateľom bol MŠ SR a organizátorom ZUŠ J. Albrechta v Bratislave. Súťaž nesie meno bratislavského rodáka a hudobníka, skladateľa a pedagóga J. Albrechta, ktorý sa zaslúžil o rozvoj a propagáciu komornej hry.

Detail

05.12.2016

TANEČNÝ WORKSHOP v ZUŠ POLTÁRI

Piatok 18.11. 2016 Základná umelecká škola v Poltári organizovala tanečný workshop v príjemnom prostredí koncertnej sály. Samotná myšlienka uskutočniť workshop vznikol pri práci s deťmi pani učiteľkou Sabínou Tomesovou.

Detail

02.12.2016

ZUŠ na Improlige v Lučenci

29.októbrer 2016 patril Dom kultúry Boženy Slančíkovej Timravy Lučenec, improvizácií. NOS Lučenec ako každý rok tak aj tento, zorganizovalo súťaž a worshop venovaný improvizácií pod názvom IMPROLIGA 2016.

Detail

01.12.2016

Pozvánka

KOSTUROV VÝTVARNÝ POLTÁR

Mesto Poltár a Komisia pre školstvo pri Mestskom zastupiteľstve v Poltári

Detail

30.11.2016

Keď sa projekt vydarí

Na základe Výzvy č. 8/2016 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu, Program 6.1.3 – akvizícia knižníc, do ktorého sme sa zapojili s projektom: Doplnenie a skvalitnenie knižničného fondu nám bola odbornou komisiou a rozhodnutím riaditeľa Fondu na podporu umenia poskytnutá dotácia vo výške 2 000,00 Eur.

Detail

23.11.2016

foto

Slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže

Píše sa 21.november 2016. Pondelok. Začiatok pracovného týždňa. Nie každý ho má rád. Aj pre mňa bol pracovný,ale záver dňa stál zato.

Detail

22.11.2016

OZ Z naších srdiečok

„CD Piesne z Novohradu - Sestry Sihelské a ich hostia“ spája ľudí, ktorí milujú ľudovú pieseň.

Ako ste sa už mohli dozvedieť z miestnej tlače a sociálnej siete chystá sa občianske združenie Z NAŠICH SRDIEČOK s hosťami, resp. kamarátmi z Novohradu nahrať CD nosič. Cieľom projektu je zhudobnenie čo najväčšieho počtu piesní z našej oblasti pre lepšiu predstavu, čo podľa nás poslúži deťom, mládeži, učiteľom, rodičom, či milovníkom ľudovej piesne.

Detail

21.11.2016

Mladí umelci ZUŠ v Poltári si uctili seniorov v Slanej Lehote

Hudba v interpretácii žiakov ZUŠ v Poltári navodila emotívnu atmosféru v sociálnom zariadení Tília v Slanej Lehote.

Detail

21.11.2016

ŽSS Letokruhy

Letokruhy spievali na V. ročníku regionálnej prehliadky seniorských spevokolov

Mesto Lučenec v spolupráci s Informačným centrom Europe Direct Lučenec zorganizovali 25.10.2016 v rámci mesiaca „Úcty k starším“ V. ročník regionálnej prehliadky seniorských spevokolov v Dome kultúry.

Detail

05.12.2016

plagát

Pozvánka na volejbalové zápasy

Mestský volejbalový klub v Poltári Vás srdečne pozýva na majstrovské volejbalové zápasy

Detail

01.12.2016

Nedeľa v znamení poltárskych volejbalových víťazstiev

V nedeľu 20. novembra sa dva poltárske dievčenské volejbalové kolektívy predstavili v tom najlepšom svetle. Najprv v súťaži M SR OS juh v kategórii mladších žiačok si poradili so snaživými, ale kvalitou za našimi zaostávajúcimi, tímom VK Podlužianka Levice. Obe stretnutia skončili pre domáce víťazne a to zhodne dvakrát 3:0.

Detail

16.11.2016

1. miesto - MVK Poltár

Stratégia a kvalita rozhodla...

Prvý novembrový piatok sa v Poltári sa uskutočnil IX. ročník Poltárskych firemných hier vo volejbale. Zúčastnilo sa na ňom 6 družstiev rozdelených do dvoch skupín. Na úvod všetkých športovcov a divákov privítal organizátor a riaditeľ ZŠ Slobody v jednej osobe Július Slavkovský. Taktiež poprial všetkým volejbalistom veľa úspešných podaní, presných smečov a hlavne ukončiť turnaj bez zdravotných komplikácií.

Detail

07.11.2016

foto

Poltárske kadetky na víťaznej vlne

Poltárske volejbalové hráčky v kategórii kadetiek ( Gabriela Kiššová, Petra Kubišová, Daniela Švantnerová, Tamara Števková, Adriána Findrová a Daša Nociarová ) novú sezónu, ktorá začala 2. októbra, odštartovali vo veľkom štýle. Po štyroch kolách majú len samé víťazstvá! Najprv porazili hráčky Hnúšte, potom Brusna a Zvolena. Naposledy triumfovali bez straty čo i len jedného setu nad domácimi Detvančankami.

Detail