A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER druhotných surovín pre r. 2017


Plán separovaného zberu plastov

 •   5. apríl
 •   4. máj
 • 31. máj
 • 28. jún
 • 26. júl
 • 23. august
 • 20. september
 • 18. október
 • 15. november
 • 13. december

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 1/2016.

Múzeum Rim. Sobota

GMM RSGemersko - malohontské múzeum


UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Obsah

Úradná tabuľa 

30.03.2017

Deň otvorených dverí v ZŠ Školská.

Dňa 23. marca 2017 sa uskutočnil v našej základnej škole Deň otvorených dverí.

Detail

30.03.2017

plagát

DIVADLOVANIE

ZUŠ POLTÁR

Detail

30.03.2017

foto

DIVERTIMENTO MUSICALE 2017

17. marca 2017 sa uskutočnila v Banskej Bystrici 28. ročník Krajskej súťažnej prehliadky Divertimento Musicale, ktorej organizátorom bolo Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica.

Detail

30.03.2017

Plagát

Odovzdajte NEBEZPEČNÉ ODPADY, bezplatne z Vašej domácnosti

Zber oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok v meste Poltár

Detail

28.03.2017

plagát

Pozvánka na volejbalové zápasy

Mestský volejbalový klub v Poltári Vás srdečne pozýva na majstrovské volejbalové zápasy 2. 4. 2017 o 9.00 hod.

Detail

28.03.2017

plagát

Furmansko - remeselnícky deň

Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy v Lučenci v spolupráci s Asociáciou furmanov Slovenska organizuje III. ročník Furmansko-remeselníckeho dňa, ktorý sa uskutoční v areáli Školského hospodárstva Ľadovo (v Lučenci) dňa 29. apríla 2017.

Detail

28.03.2017

Výkup papiera a jedlých rastlinných olejov a tukov v meste POLTÁR

Výkup papiera a jedlých rastlinných olejov a tukov v meste POLTÁR

Firma Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota a mesto POLTÁR oznamuje obyvateľom, že každú prvú STREDU v mesiaci sa uskutoční výkup papiera a použitého rastlinného oleja výmenou za toaletný papier, kuchynské utierky a hygienické vreckovky na daných stanovištiach:

Detail

23.03.2017

illustračný obr.

OZNAM

Vážení občania, dňom 27. marca 2017 začína v mete Poltár prebiehať rozmiestňovanie veľkoobjemových kontajnerov, ktoré slúžia výlučne na zhromažďovanie veľkoobjemového odpadu (ako je napríklad starý nábytok, koberce, linoleá, umývadlá a podobne).

Detail

23.03.2017

Pozvánka

Pozvánka na KRST KNIHY

Dovoľujem si Vás pozvať na krst mojej poetickej knihy s názvom "Navždy", ktorý sa bude konať dňa 4. apríla 2017 o 17.00 hod. v priestoroch Domu Matice slovenskej v Lučenci.

Detail

14.03.2017

Barbora Sivičeková

Stará škola v krajskom kole Šalianskeho Maťka

Dňa 8. 3. 2017 sa v Dome kultúry A. Sládkoviča v Detve konalo krajské kolo v prednese slovenskej povesti pod názvom Šaliansky Maťko.

Detail

13.03.2017

1. ročník Turnaja veselých volejbalistov

Mestská športová hala v Poltári žila volejbalom aj mimo volejbalovej ligy, ktorú túto sezónu hrajú kadetky a mladšie žiačky MVK Poltár.

Detail

09.03.2017

illustračné foto

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Učiteľ/ka fyziky alebo matematiky - základov techniky

Detail

06.03.2017

MLADÍ VČELÁRI NA VČELÁRSKEJ SCHÔDZI

Mladí včelári zo Včelárskeho krúžku pri Základnej škole Slobody 2 sa dňa 4. 3. 2017, t.j. v sobotu ráno, zúčastnili po prvýkrát včelárskej schôdze. Pozvanie na túto akciu dostali od samotného predsedu Včelárskeho zväzu v Poltári Mgr. Milana Grexu.

Detail

03.03.2017

poďakovanie

Poďakovanie - ZUŠ Poltár

Základná umelecká škola Poltár a SRRZ – RZ pri Základnej umeleckej škole v Poltári Ď A K U J E rodičom a priateľom školy za poukázanie 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb

Detail

02.03.2017

DFS Kukučky a FS Poltáricav Poltári na námestí 1

DFS Kukučky a FS Poltáricav Poltári na námestí

Fašiangy -Turíce Veľká noc príde, kto nemá kožucha zima mu bude... Týmito slovami prišli ukončiť fašiangové obdobie deti z DFS Kukučky z Poltára.

Detail

02.03.2017

Plagát

Detská TOUR Petra SAGANA

Mestský park v Lučenci 1. apríl 2017

Detail

15.02.2017

plagát

Pozvánka na "Rodinný koncert"

Základná umelecká škola a RZ – SRRZ v Poltári Vás srdečne pozýva na Rodinný koncert.

Detail

07.02.2017

logo

Online tlmočník

Vážení nepočujúci občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve nášho úradu môžete komunikovať aj prostredníctvom služby Online tlmočník.

Detail

31.01.2017

pamätný list

Udelenie Pamätného listu - Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku

Predsedníctvo ECAV na Slovensku udeľuje Pamätnú medailu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku pri príležitosti 500. výročia reformácie

Detail

13.01.2017

plagát

Môj prvý koncert a výstava výtvarného odboru

Základná umelecká škola a ZRPŠ pri ZUŠ v Poltári Vás pozýva na

Detail

22.11.2016

OZ Z naších srdiečok

„CD Piesne z Novohradu - Sestry Sihelské a ich hostia“ spája ľudí, ktorí milujú ľudovú pieseň.

Ako ste sa už mohli dozvedieť z miestnej tlače a sociálnej siete chystá sa občianske združenie Z NAŠICH SRDIEČOK s hosťami, resp. kamarátmi z Novohradu nahrať CD nosič. Cieľom projektu je zhudobnenie čo najväčšieho počtu piesní z našej oblasti pre lepšiu predstavu, čo podľa nás poslúži deťom, mládeži, učiteľom, rodičom, či milovníkom ľudovej piesne.

Detail

12.09.2016

ilustračné foto

Voľné pracovné miesto

Základná umelecká škola, Železničná 6, 987 01 Poltár v zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu:

Detail

30.03.2017

Deň otvorených dverí v ZŠ Školská.

Dňa 23. marca 2017 sa uskutočnil v našej základnej škole Deň otvorených dverí.

Detail

30.03.2017

foto

DIVERTIMENTO MUSICALE 2017

17. marca 2017 sa uskutočnila v Banskej Bystrici 28. ročník Krajskej súťažnej prehliadky Divertimento Musicale, ktorej organizátorom bolo Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica.

Detail

14.03.2017

Barbora Sivičeková

Stará škola v krajskom kole Šalianskeho Maťka

Dňa 8. 3. 2017 sa v Dome kultúry A. Sládkoviča v Detve konalo krajské kolo v prednese slovenskej povesti pod názvom Šaliansky Maťko.

Detail

06.03.2017

MLADÍ VČELÁRI NA VČELÁRSKEJ SCHÔDZI

Mladí včelári zo Včelárskeho krúžku pri Základnej škole Slobody 2 sa dňa 4. 3. 2017, t.j. v sobotu ráno, zúčastnili po prvýkrát včelárskej schôdze. Pozvanie na túto akciu dostali od samotného predsedu Včelárskeho zväzu v Poltári Mgr. Milana Grexu.

Detail

03.03.2017

poďakovanie

Poďakovanie - ZUŠ Poltár

Základná umelecká škola Poltár a SRRZ – RZ pri Základnej umeleckej škole v Poltári Ď A K U J E rodičom a priateľom školy za poukázanie 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb

Detail

30.03.2017

plagát

DIVADLOVANIE

ZUŠ POLTÁR

Detail

28.03.2017

plagát

Furmansko - remeselnícky deň

Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy v Lučenci v spolupráci s Asociáciou furmanov Slovenska organizuje III. ročník Furmansko-remeselníckeho dňa, ktorý sa uskutoční v areáli Školského hospodárstva Ľadovo (v Lučenci) dňa 29. apríla 2017.

Detail

23.03.2017

Pozvánka

Pozvánka na KRST KNIHY

Dovoľujem si Vás pozvať na krst mojej poetickej knihy s názvom "Navždy", ktorý sa bude konať dňa 4. apríla 2017 o 17.00 hod. v priestoroch Domu Matice slovenskej v Lučenci.

Detail

02.03.2017

DFS Kukučky a FS Poltáricav Poltári na námestí 1

DFS Kukučky a FS Poltáricav Poltári na námestí

Fašiangy -Turíce Veľká noc príde, kto nemá kožucha zima mu bude... Týmito slovami prišli ukončiť fašiangové obdobie deti z DFS Kukučky z Poltára.

Detail

31.01.2017

pamätný list

Udelenie Pamätného listu - Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku

Predsedníctvo ECAV na Slovensku udeľuje Pamätnú medailu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku pri príležitosti 500. výročia reformácie

Detail

28.03.2017

plagát

Pozvánka na volejbalové zápasy

Mestský volejbalový klub v Poltári Vás srdečne pozýva na majstrovské volejbalové zápasy 2. 4. 2017 o 9.00 hod.

Detail

13.03.2017

1. ročník Turnaja veselých volejbalistov

Mestská športová hala v Poltári žila volejbalom aj mimo volejbalovej ligy, ktorú túto sezónu hrajú kadetky a mladšie žiačky MVK Poltár.

Detail

02.03.2017

Plagát

Detská TOUR Petra SAGANA

Mestský park v Lučenci 1. apríl 2017

Detail