A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER druhotných surovín pre r. 2017


Plán separovaného zberu plastov

 • 31. máj
 • 28. jún
 • 26. júl
 • 23. august
 • 20. september
 • 18. október
 • 15. november
 • 13. december

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 1/2016 a DODATOK č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Poltár č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

Múzeum Rim. Sobota

GMM RSGemersko - malohontské múzeum


UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Obsah

23.05.2017

logo PT

POZOR ZMENA ZAČIATKU ROKOVAMIA - POZVÁNKA na rokovanie neplánovaného MsZ

v súlade so Zákonom o obecnom zriadení č. 369/90 Zb. zvolávam

Detail

23.05.2017

Matematický klokan v ZŠ Školská 3 v Poltári

Chcete, aby vaši žiaci boli svetoví? Takouto otázkou sa k nám pedagógom prihovorili organizátori 20. ročníka súťaže Matematický klokan. Keďže sa súčasne „klokaní“ vo viac ako 60 krajinách Európy, Ázie, Ameriky a Afriky , je táto súťaž považovaná za najväčšiu medzinárodnú matematickú súťaž na svete.

Detail

19.05.2017

participatívny rozpočet

Urobme niečo pre naše mesto. Termín podania žiadostí je do polovice júna.

Jedným zo spôsobov ako môžu obyvatelia Poltára spolurozhodovať o efektívnom vynaložení peňazí z mestského rozpočtu je možnosť podať projekt. Mestskí poslanci na tento účel vyčlenili 10 000 eur. Projekt by mal mať srdce s cieľom zlepšiť život v meste.

Detail

18.05.2017

XII. ročník Majstrovstiev Novohradu vo varení a jedení bryndzových halušiek

Mesto Poltár v zastúpení primátorom mesta Pavlom Gavalcom naplánovalo na sobotu 13. 5. 2017 v poradí XII. ročník Majstrovstiev Novohradu vo varení a jedení bryndzových halušiek.

Detail

17.05.2017

plagát

Rodina v hre

Tieto unikátne hry pri živej hudbe harmonizujú telo, dušu i ducha a umožňujú získať deťom aj dospelým nevyhnutné osobnostné a sociálne hodnoty ako sú dôvera, cieľavedomosť a vôľa

Detail

16.05.2017

DEŇ MATIEK

Sobota v Poltári sa niesla v znamení dobrého jedla, zábavy, súťaží, ale aj v znamení úcty k najdrahším bytostiam na svete k mamám. 12. ročník Majstrovstiev Novohradu v jedení a varení halušiek narušila v popoludňajších hodinách búrka. Našťastie väčšina ľudí sa nezľakla zlého počasia, prijala pozvanie organizátorov a zaujali miesta v sále kultúrneho domu, aby si so záujmom pozreli ďalšiu časť programu, ktorý si organizátori pripravili. A veru neoľutovali. Slávnostná akadémia na počesť matiek potešila srdcia všetkých prítomných.

Detail

16.05.2017

VI. Európsky festival umeleckého školstva a 11. národný stupeň Európskeho dňa rodičov a škôl v Bardejove a Bardejovských kúpeľoch

11.-13. máj 2017 bol vyvrcholením dlho pripravovaného projektu pri príležitosti VI. Európskeho festivalu umeleckého školstva a 11. národného stupňa Európskeho dňa rodičov a škôl, ktorý sa uskutočnil v Bardejove a Bardejovských kúpeľoch. Hlavným organizátorom bola Slovenská rada rodičovských združení a spoluorganizátormi ZUŠ M. Mileca Bardejov, ZUŠ Poltár a Hotelová akadémia J. Andraščíka v Bardejove. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou J.E. pána Andreja Kisku, predsedu vlády SR p. R. Fica, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR p. P. Plavčana, ministra kultúry SR P. M. Maďariča, metropolita Košickej rímskokatolíckej arcidiecézy Mons. Bernarda Bobera a riaditeľa ŠPÚ v Bratislave p. Ľ. Hajduka.

Detail

12.05.2017

foto

Únia rómskych materských centier.

Rómsky súbor Slniečko z Poltára žne úspechy za úspešné účinkovanie kolektívu a reprezentovanie mesta Poltár.

Detail

11.05.2017

Koncert víťazov nadregionálnych súťaží PMU 2017 vo Veľkom Krtíši

Mesiac apríl a začiatok mája boli plné súťaží nadregionálneho charakteru- Novohrad, Malohont, Hont, Gemer, kedy PMU sa uskutočnili: spevácke zbory v Revúcej, komorná hra v klasických nástrojoch v Poltári, komorná hra s elektrickými nástrojmi v Tisovci, štvorručná hra na klavíri v Rimavskej Sobote a Pódium mladých tanečníkov vo Vinici (Balog nad Ipľom).

Detail

11.05.2017

STAVANIE MÁJA

Učíme tradície od malička...

Detail

10.05.2017

illustračné foto

Strernutie "sklárov" po rokoch v Poltari.

Organizujeme stretnutie všetkých bývalých žiakov SOU sklárskeho v Poltári. Organizátormi stretnutia sú Vali Izakovičová a Vlasta Janků r. Šoteková.

Detail

09.05.2017

Exkurzia v Martine

Dôležitou organizačnou formou vyučovania je okrem klasickej vyučovacej hodiny aj exkurzia, počas ktorej majú žiaci možnosť nadobudnúť skúsenosti a zručnosti v rôznych zaujímavých lokalitách. S druhákmi a tretiakmi ZŠ, Školská 3, sme absolvovali takúto formu vyučovania 3. mája. Naším cieľom bolo mesto Martin.

Detail

09.05.2017

FOTO

ZŠ POLTÁR obsadila 6. miesto na Majstrovstvách Slovenska vo volejbale žiakov.

Dňa 11. 4. a 12. 4. 2017 sa v Detve konali Majstrovstvá Slovenska vo volejbale žiakov na rok 2017. Do Celoslovenského kola postúpilo 8 základných škôl zo všetkých krajov SR. Hralo sa v 2 štvorčlenných skupinách.

Detail

02.05.2017

Pódium mladých umelcov 2017

Základná umelecká škola v Poltári sa stala organizátorom nadregionálnej umeleckej súťaže PMU 2017, ktorej sa pravidelne zúčastňuje 14 základných umeleckých škôl z regiónov Novohrad, Gemer, Malohont a Hont v rôznych nástrojoch.

Detail

02.05.2017

Základná škola Slobody 2 v Poltári rozbieha projekt: Športovú akadémiu Mateja Tótha

Základná škola, Slobody 2, Poltár sa ako jediná uchádza o možnosť zastrešiť v okrese Poltár Športovú akadémiu Mateja Tótha.

Detail

02.05.2017

Pódium mladých umelcov 2017 v Tisovci

Doba doniesla i do umeleckého „priemyslu“ nové netradičné a hlavne elektronické nástroje. Rok 2017 je pre umelecké školy Novohradu, Malohontu, Hontu a Gemera rokom komornej hudby, a tak okrem klasických nástrojov sa uskutočnila umelecká súťaž v Tisovci v komornej hre s použitím elektrických, elektronických nástrojov, resp. ozvučovacej techniky.

Detail

26.04.2017

Škôlkari z MŠ Sklárska vyniesli Morenu

Dňa 22.marca 2017 sa areál materskej školy Sklárska 34 v Poltári premenil na miesto plné spevu, hudby a tanca. Ako každý rok, i tento, zavítali do našej MŠ deti z DFS Kukučky.

Detail

25.04.2017

Úspech speváckych zborov v Banskej Bystrici

V piatok 21.apríla 2017 sa zborový spev niesol Banskou Bystricou. Tu sa každoročne koná krajská súťažná prehliadka Mládež spieva. Tento rok súťažili detské zbory do 15 rokov.

Detail

10.04.2017

Naozaj ho máme všetci... ?

Aj keď nemal sviatok aj tak sa prezentoval častými usmerneniami. A nakoniec nebol sám boli až traja... O kom je reč? No predsa o anjeloch strážnych. Tí majú svoj sviatok až druhý októbrový deň. Kedysi práve v tento deň krstili deti neznámych rodičov, dávajúc im mená nebeských patrónov.

Detail

01.04.2017

Oheň je dobrý sluha ale zlý pán

Oheň je dobrý sluha ale zlý pán

Jarné obdobie je v čase suchého a teplého počasia charakterizované ako obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. V jarnom období je zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov aj v dôsledku toho, že občania, právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia porušujú predpisy o ochrane pred požiarmi tým, že vypaľujú porasty bylín, kríkov a stromov, pričom sa požiare veľakrát rozšíria do lesných porastov, alebo ohrozujú iný majetok.

Detail

09.03.2017

illustračné foto

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Učiteľ/ka fyziky alebo matematiky - základov techniky

Detail

23.05.2017

Matematický klokan v ZŠ Školská 3 v Poltári

Chcete, aby vaši žiaci boli svetoví? Takouto otázkou sa k nám pedagógom prihovorili organizátori 20. ročníka súťaže Matematický klokan. Keďže sa súčasne „klokaní“ vo viac ako 60 krajinách Európy, Ázie, Ameriky a Afriky , je táto súťaž považovaná za najväčšiu medzinárodnú matematickú súťaž na svete.

Detail

16.05.2017

VI. Európsky festival umeleckého školstva a 11. národný stupeň Európskeho dňa rodičov a škôl v Bardejove a Bardejovských kúpeľoch

11.-13. máj 2017 bol vyvrcholením dlho pripravovaného projektu pri príležitosti VI. Európskeho festivalu umeleckého školstva a 11. národného stupňa Európskeho dňa rodičov a škôl, ktorý sa uskutočnil v Bardejove a Bardejovských kúpeľoch. Hlavným organizátorom bola Slovenská rada rodičovských združení a spoluorganizátormi ZUŠ M. Mileca Bardejov, ZUŠ Poltár a Hotelová akadémia J. Andraščíka v Bardejove. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou J.E. pána Andreja Kisku, predsedu vlády SR p. R. Fica, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR p. P. Plavčana, ministra kultúry SR P. M. Maďariča, metropolita Košickej rímskokatolíckej arcidiecézy Mons. Bernarda Bobera a riaditeľa ŠPÚ v Bratislave p. Ľ. Hajduka.

Detail

11.05.2017

Koncert víťazov nadregionálnych súťaží PMU 2017 vo Veľkom Krtíši

Mesiac apríl a začiatok mája boli plné súťaží nadregionálneho charakteru- Novohrad, Malohont, Hont, Gemer, kedy PMU sa uskutočnili: spevácke zbory v Revúcej, komorná hra v klasických nástrojoch v Poltári, komorná hra s elektrickými nástrojmi v Tisovci, štvorručná hra na klavíri v Rimavskej Sobote a Pódium mladých tanečníkov vo Vinici (Balog nad Ipľom).

Detail

11.05.2017

STAVANIE MÁJA

Učíme tradície od malička...

Detail

09.05.2017

Exkurzia v Martine

Dôležitou organizačnou formou vyučovania je okrem klasickej vyučovacej hodiny aj exkurzia, počas ktorej majú žiaci možnosť nadobudnúť skúsenosti a zručnosti v rôznych zaujímavých lokalitách. S druhákmi a tretiakmi ZŠ, Školská 3, sme absolvovali takúto formu vyučovania 3. mája. Naším cieľom bolo mesto Martin.

Detail

18.05.2017

XII. ročník Majstrovstiev Novohradu vo varení a jedení bryndzových halušiek

Mesto Poltár v zastúpení primátorom mesta Pavlom Gavalcom naplánovalo na sobotu 13. 5. 2017 v poradí XII. ročník Majstrovstiev Novohradu vo varení a jedení bryndzových halušiek.

Detail

16.05.2017

DEŇ MATIEK

Sobota v Poltári sa niesla v znamení dobrého jedla, zábavy, súťaží, ale aj v znamení úcty k najdrahším bytostiam na svete k mamám. 12. ročník Majstrovstiev Novohradu v jedení a varení halušiek narušila v popoludňajších hodinách búrka. Našťastie väčšina ľudí sa nezľakla zlého počasia, prijala pozvanie organizátorov a zaujali miesta v sále kultúrneho domu, aby si so záujmom pozreli ďalšiu časť programu, ktorý si organizátori pripravili. A veru neoľutovali. Slávnostná akadémia na počesť matiek potešila srdcia všetkých prítomných.

Detail

10.04.2017

Naozaj ho máme všetci... ?

Aj keď nemal sviatok aj tak sa prezentoval častými usmerneniami. A nakoniec nebol sám boli až traja... O kom je reč? No predsa o anjeloch strážnych. Tí majú svoj sviatok až druhý októbrový deň. Kedysi práve v tento deň krstili deti neznámych rodičov, dávajúc im mená nebeských patrónov.

Detail