A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

ZBER druhotných surovín pre r. 2016


Plán separovaného zberu plastov v meste Poltár a jeho častí.


4. máj  ♠   1. jún,  ♠   29. jún,  ♠   27. júl,   24. august,   ♠  21. september,  
19. október,  ♠  16. november, 
14. december


Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Zber jedlých olejov a tukov

Zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

  1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
  2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
  3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
  4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
  5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
  6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
  7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 1/2014.

Múzeum Rim. Sobota

GMM RSGemersko - malohontské múzeum


Obsah

Úradná tabuľa


 


 

04.05.2016

Semifinále volejbaloého turnaja MLADŠÍCH ŽIAČOK

7. máj 2016. Turnaja sa zúčastnia MVK Poltár, TJŠK VK Krupina, MŠK Žiar nad Hronom. Začiatok prvého stretnutia 09:00 hod.

Detail

03.05.2016

Oslavy 71. výročia víťazstva nad fašizmom

Mestský výbor SZPB v Poltári a Mesto Poltár pozývajú občanov na Oslavy 71. výročia víťazstva nad fašizmom, ktoré sa uskutočnia dňa 6. mája 2016 t.j. v piatok, v čase od 12:00 hod. na Námestí oslobodenia pred budovou Kultúrneho domu v Poltári.

Detail

02.05.2016

Mládež spieva 2016

Základná umelecká škola, koncertná sála ZUŠ, 6. máj (piatok) 2016 o 10:00 hod.

Detail

27.04.2016

Zaburinenie pozemkov - UPOZORNENIE

Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor

Detail

26.04.2016

Koncert víťazov „Pódia mladých umelcov 2016“ na hrade v Modrom Kameni

Základné umelecké školy regiónov Novohrad, Gemer a Malohont v tomto roku organizovali umeleckú súťaž Pódium mladých umelcov 2016 v hre na zobcovú flautu – ZUŠ Revúca, v hre na husle – ZUŠ Hnúšťa, v hre na drevené dychové nástroje – ZUŠ Poltár, v hre na keyboard – ZUŠ Jesenské a v hre na gitaru – ZUŠ Tornaľa.

Detail

26.04.2016

Rozprávková noc

Dňa 15.4. 2016 (piatok) sa na našej škole konalo veľmi zábavné podujatie s názvom „Rozprávková Noc“.

Detail

25.04.2016

Heligónky na Budinej

7. mája 2016 o 14:30 hod, v Kultúrnom dome Budiná

Detail

25.04.2016

MAJSTROVSTVÁ NOVOHRADU VO VARENÍ A JEDENÍ BRYNDZOVÝCH HALUŠIEK 2016

Mesto Poltár, primátor mesta Poltár p. Pavel Gavalec, pozýva všetkých občanov na podujatie MAJSTROVSTVÁ NOVOHRADU VO VARENÍ A JEDENÍ BRYNDZOVÝCH HALUŠIEK, s cieľom priblížiť a uchovávať tradíciu prípravy tohto slovenského národného jedla.

Detail

25.04.2016

Nadregionálna umelecká súťaž Pódium mladých interpretov 2016 v hre na husliach a v hre na keyboarde

Dňa 6. apríla 2016 sa v Základnej umeleckej škole v Hnúšti konala nadregionálna súťaž v hre na husiach.

Detail

25.04.2016

Detský festival ľudovej hudby

Novohradské osvetové stredisko Lučenec v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja a Obec Halič dňa 20. apríla 2016 v Dome kultúry v Haliči organizovalo regionálnu súťažnú prehliadku detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov s názvom Detský festival ľudovej hudby.

Detail

26.04.2016

Koncert víťazov „Pódia mladých umelcov 2016“ na hrade v Modrom Kameni

Základné umelecké školy regiónov Novohrad, Gemer a Malohont v tomto roku organizovali umeleckú súťaž Pódium mladých umelcov 2016 v hre na zobcovú flautu – ZUŠ Revúca, v hre na husle – ZUŠ Hnúšťa, v hre na drevené dychové nástroje – ZUŠ Poltár, v hre na keyboard – ZUŠ Jesenské a v hre na gitaru – ZUŠ Tornaľa.

Detail

26.04.2016

Rozprávková noc

Dňa 15.4. 2016 (piatok) sa na našej škole konalo veľmi zábavné podujatie s názvom „Rozprávková Noc“.

Detail

25.04.2016

Nadregionálna umelecká súťaž Pódium mladých interpretov 2016 v hre na husliach a v hre na keyboarde

Dňa 6. apríla 2016 sa v Základnej umeleckej škole v Hnúšti konala nadregionálna súťaž v hre na husiach.

Detail

19.04.2016

Žiaci „starej“ školy v RTVS

5. apríl sa zapísal do spomienok našich žiakov ako deň nových zážitkov, postrehov, informácií. Tento deň sa žiaci na dve hodinky ocitli v priestoroch Slovenskej televízie v Bratislave a v sprievode jej pracovníčky mohli vstúpiť do réžie a jednotlivých televíznych štúdií plných káblov, monitorov, kamier, televíznych obrazoviek...

Detail

19.04.2016

Jarné roztancovanie

Dňa 7. apríla 2016 sa Dom kultúry v Poltári zaplnil rodičmi, žiakmi a širokou verejnosťou v počte viac ako 250 divákov. Tanečný odbor zorganizoval vlastné predstavenie ich umeleckej produkcie.

Detail

25.04.2016

Heligónky na Budinej

7. mája 2016 o 14:30 hod, v Kultúrnom dome Budiná

Detail

25.04.2016

Detský festival ľudovej hudby

Novohradské osvetové stredisko Lučenec v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja a Obec Halič dňa 20. apríla 2016 v Dome kultúry v Haliči organizovalo regionálnu súťažnú prehliadku detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov s názvom Detský festival ľudovej hudby.

Detail

18.04.2016

Marec – mesiac knihy

Mestská knižnica v Poltári ožila skupinovými návštevami detí z materských a základných škôl z nášho mesta. Na mesiac marec pripadli aj jarné prázdniny, tak aj začiatok apríla sa niesol v „marcovej“ návštevnosti knižnice.

Detail