A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER druhotných surovín pre r. 2016


Plán separovaného zberu plastov v meste Poltár a jeho častí.


 • 29. jún
 • 27. júl
 • 24. august
 • 21. september
 • 19. október
 • 16. november
 • 14. december

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


 

Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016

 


Zber jedlých olejov a tukov

Zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 1/2016.

Múzeum Rim. Sobota

GMM RSGemersko - malohontské múzeum


 • Programová ponuka na JÚN
 • Programová ponuka na JÚL
 • Predmet mesiaca - JÚL

Obsah

21.06.2016

Návšteva dopravného ihriska

V pondelok 13. júna sme sa so žiakmi 1.A, 2.A a 2.B zo ZŠ Školská 3 vybrali na dopravné ihrisko do Lučenca.

Detail

20.06.2016

Starí páni

Poltárski starí páni nezvládli druhý polčas

V sobotu 23. apríla, keď slnko prehralo súboj so zamračenou oblohou sa na poltárskom mestskom futbalovom štadióne odohral ďalší z nekonečnej plejády futbalových stretnutí starých pánov.

Detail

20.06.2016

Kus novej živej prírody na Novej škole

V piatok dňa 17. 6. 2016 zavítali žiačky Sára Katriňáková a Karin Starove ku štvrtákom na hodinu prírodovedy. Ich úlohou a cieľom bolo prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania zopakovať si so žiakmi všetky informácie, ktoré súvisia s liečivými bylinkami.

Detail

13.06.2016

plagát

ZÁVEREČNÝ KONCERT

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA POLTÁR a SRRZ - RZ PRI ZUŠ POLTÁR Vás pozýva na ZÁVEREČNÝ KONCERT

Detail

13.06.2016

Cesta za umením žiakov, učiteľov a priateľov školy a muzikál Móric Beňovský

Základná umelecká škola a RZ každý rok organizuje pre svojich žiakov, učiteľov, ale i rodičov umelecký zájazd pod názvom: Cesta za umením. Cieľom zájazdu bolo stretnutie s pravým umením a spoznávanie historickej metropoly východneho Slovenska – Košice. Na tomto zájazde sa zúčastnili žiaci všetkých odborov – hudobného, tanečného, výtvarného.

Detail

10.06.2016

SLADKÉ POPOLUDNIE NA NOVEJ ŠKOLE

V škole je to už raz tak! Žiaci sa v nej naučia všeličo a ku svojím vedomostiam a poznatkom môžu dôjsť rôznymi spôsobmi, no pokiaľ je to učenie spojené so zážitkom a objavovaním, určite tie poznatky budú pre žiakov trvalé a nezabudnuteľné a verím, že aj veselé.

Detail

09.06.2016

Deň detí v našom meste.

Tohto roku 1.júna 2016 sa krásnej akcie MDD zúčastnilo viac než 800 detí, ktoré navštevujú základné i materské školy v Poltári. Deti sa mohli do sýtosti vyšantiť, naučiť sa niečo nové, zasúťažiť si.

Detail

07.06.2016

ŠOMOŠKA

Dňa 25. 5. 2016 žiaci piateho a šiesteho ročníka našej školy absolvovali geografickú exkurziu v CHKO Cerová vrchovina.

Detail

06.06.2016

PRIJÍMACIE TALENTOVÉ POHOVORY

Základná umelecká škola, Železničná 6, 987 01 Poltár, riaditeľka ZUŠ Poltár vyhlasuje pre školský rok 2016/17 PRIJÍMACIE TALENTOVÉ POHOVORY v dňoch 13.- 28. júna 2016 v budove ZUŠ Poltár, Železničná 6.

Detail

06.06.2016

plagát

38. ročník Gemersko – malohontských folklórnych slávností – Klenovská Rontouka sa blíži

Posledný júnový víkend je už neodmysliteľne spojený s tradičným podujatím Gemersko – malohontskými folklórnymi slávnosťami, ktoré nesú názov po typickom klenovskom tanci Rontouka. Regionálne folklórne slávnosti sa po 38. krát realizujú v obci Klenovec v čase 24. – 26. júna 2016. Pre návštevníkov pripravila programová rada množstvo scénických programov, sprievodných podujatí, čím chceme spríjemniť chvíle pri tradíciách našich predkov od najmenších, až po tých skôr narodených.

Detail

06.06.2016

Detský čitateľský maratón s názvom „Čítajme si“

Dňa 2. 6. 2016 sa 11 žiaci 5. ročníka „starej“ školy ocitli v príjemnom prostredí Novohradskej knižnice v Lučenci, aby sa s radosťou zapojili do najpočetnejšieho detského čitateľského maratónu na Slovensku s názvom ČÍTAJME SI.

Detail

02.06.2016

Exkurzia v Oswiecime

Dňa 19.5.2016 sa žiaci zo ZŠ Školskej zúčastnili exkurzie do Poľska. Ako už všetci vieme, v Poľsku sa nachádza koncentračný tábor – Oswiecim, Auschwitz a Birkenau.

Detail

31.05.2016

Inzerát

Absolventi, neviete kam ďalej?

Skvelá príležitosť pre Vás pracovať s nami pri výrobe prémiových vozidiel VOLKSWAGEN Bratislava!

Detail

30.05.2016

Výlet za Gulliverom

Stalo sa už tradíciou na našej škole, že žiaci 1. stupňa sa raz v školskom roku zbalia a vycestujú do divadla. A tak sme vo štvrtok 12. 5. 2016 navštívili Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici.

Detail

27.05.2016

Naša návšteva susedného regiónu

Dňa 18. mája 2016 sme boli na literárno-historickej exkurzii v obci Hrušov v Hontianskom regióne. Spred školy sme autobusom vyrazili o 7.45 h. Cesta nám ubehla rýchlo, nakoľko Hrušov nie je až tak veľmi ďaleko od Poltára.

Detail

27.05.2016

dotazník

DOTAZNÍK - významná osobnosť v meste Poltár

Mesto Poltár a Komisia pre kultúru, mestskú kroniku a ZPOZ pri Mestskom zastupiteľstve v Poltári, oznamujú občanom, že plánujú vydať publikáciu o meste a významných osobnostiach mesta Poltár a mestských častí.

Detail

24.05.2016

BANSKOŠTIAVNICKÉ KLADIVKÁ 2016

ZUŠ v starobylom baníckom meste Banská Štiavnica hostila v stredu 11. mája účastníkov prvej klavírnej prehliadky „Banskoštiavnické kladivká 2016“. Neboli to banícke kladivká z erbu tohto krásneho mesta, ale kladivká rozoznievajúce struny koncertných klavírov, ktoré zvolali do Banskej Štiavnice šikovných klaviristov z celého Slovenska.

Detail

05.05.2016

Plavecký kurz

V apríli 2016 sa žiaci druhého stupňa zúčastnili plaveckého kurzu vo Vysokých Tatrách. Výcvik sa uskutočnil v Aqua City Poprad.

Detail

27.04.2016

ilustračné foto

Zaburinenie pozemkov - UPOZORNENIE

Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor

Detail

02.02.2016

illustračné foto

UPOZORNENIE pre majiteľov psov

Mesto Poltár upozorňuje občanov na povinnosť dodržiavať a rešpektovať Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Poltár č. 2/2014 o niektorých podmienkach držania psov na celom území mesta Poltár a jeho častiach Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky – Maky.

Detail

21.06.2016

Návšteva dopravného ihriska

V pondelok 13. júna sme sa so žiakmi 1.A, 2.A a 2.B zo ZŠ Školská 3 vybrali na dopravné ihrisko do Lučenca.

Detail

20.06.2016

Kus novej živej prírody na Novej škole

V piatok dňa 17. 6. 2016 zavítali žiačky Sára Katriňáková a Karin Starove ku štvrtákom na hodinu prírodovedy. Ich úlohou a cieľom bolo prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania zopakovať si so žiakmi všetky informácie, ktoré súvisia s liečivými bylinkami.

Detail

13.06.2016

Cesta za umením žiakov, učiteľov a priateľov školy a muzikál Móric Beňovský

Základná umelecká škola a RZ každý rok organizuje pre svojich žiakov, učiteľov, ale i rodičov umelecký zájazd pod názvom: Cesta za umením. Cieľom zájazdu bolo stretnutie s pravým umením a spoznávanie historickej metropoly východneho Slovenska – Košice. Na tomto zájazde sa zúčastnili žiaci všetkých odborov – hudobného, tanečného, výtvarného.

Detail

10.06.2016

SLADKÉ POPOLUDNIE NA NOVEJ ŠKOLE

V škole je to už raz tak! Žiaci sa v nej naučia všeličo a ku svojím vedomostiam a poznatkom môžu dôjsť rôznymi spôsobmi, no pokiaľ je to učenie spojené so zážitkom a objavovaním, určite tie poznatky budú pre žiakov trvalé a nezabudnuteľné a verím, že aj veselé.

Detail

07.06.2016

ŠOMOŠKA

Dňa 25. 5. 2016 žiaci piateho a šiesteho ročníka našej školy absolvovali geografickú exkurziu v CHKO Cerová vrchovina.

Detail

09.06.2016

Deň detí v našom meste.

Tohto roku 1.júna 2016 sa krásnej akcie MDD zúčastnilo viac než 800 detí, ktoré navštevujú základné i materské školy v Poltári. Deti sa mohli do sýtosti vyšantiť, naučiť sa niečo nové, zasúťažiť si.

Detail

20.06.2016

Starí páni

Poltárski starí páni nezvládli druhý polčas

V sobotu 23. apríla, keď slnko prehralo súboj so zamračenou oblohou sa na poltárskom mestskom futbalovom štadióne odohral ďalší z nekonečnej plejády futbalových stretnutí starých pánov.

Detail