A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

ZBER druhotných surovín pre r. 2016


Plán separovaného zberu plastov v meste Poltár a jeho častí.


10. február,  9. marec, 6. apríl,  4. máj,
1. jún,  29. jún,  27. júl,  24. august
21. september,  19. október,
16. november,  14. december


Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Zber jedlých olejov a tukov

Zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

  1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
  2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
  3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
  4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
  5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
  6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
  7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.

Múzeum Rim. Sobota

GMM RSGemersko - malohontské múzeum

Novohradské múzeum

Logo

Novohradské múzeum a galéria Lučenec

Obsah

Aktuálne oznamy

02.02.2016

Poltárska mestská zabíjačka

13. február 2016 (sobota) na námestí pred kultúrnym domom.

Detail

02.02.2016

Pozvánka na koncert

Mesto Poltár pozýva občanov na koncert ľudovej hudby KOLLÁROVCI, ktorý sa uskutoční dňa 13. februára 2016 t.j. v sobotu, v čase od 16:00 hod. v kinosále Kultúrneho domu v Poltári.

Detail

02.02.2016

UPOZORNENIE pre majiteľov psov

Mesto Poltár upozorňuje občanov na povinnosť dodržiavať a rešpektovať Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Poltár č. 2/2014 o niektorých podmienkach držania psov na celom území mesta Poltár a jeho častiach Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky – Maky. Uvedené všeobecne záväzné neriadenie bolo vypracované v zmysle zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.

Detail

01.02.2016

Oznámenie verejnosti

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta

Detail

01.02.2016

VÝBEROVÉ KONANIE na miesto: riaditeľ/ka Materskej školy Sklárska 34, Poltár

Primátor mesta Poltár v zmysle § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov a § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

Detail

14.01.2016

Nahlásenie údajov za malý zdroj znečisťovania ovzdušia

Mesto Poltár upozorňuje právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie (podnikateľov), ktoré prevádzkovali malý zdroj znečisťovania ovzdušia v roku 2015, že v zmysle § 6, ods. 4 zákona 401/1998 Z.z.

Detail

08.01.2016

Čistenie a zimná údržba chodníkov

Mesto Poltár upozorňuje občanov na povinnosti vyplývajúce z platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poltár č. 7/2012 o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene,

Detail

Kultúrne a spoločenské podujatia

21.01.2016

Úspešná Poltárčanka za hranicami vlasti

Aj keď sa narodila v Revúcej, najväčšiu časť prežila v Poltári. Spojím spevom ohúrila už nejedného zahraničného hosťa. Taká je džezovo-soulová speváčka JANKA ANČOVÁ, dcéra legendárneho futbalistu Mira „Salámoša“ Anča.

Detail

Školské podujatia

05.02.2016

Môj prvý koncert

Dňa 28.1.2016 o 15:45 našu koncertnú sálu v Poltári zaplnilo veľa detských umelcov, ktorí netrpezlivo čakali na svoj „prvý koncert“. Stalo sa u nás peknou tradíciou, že najmladší žiaci, žiaci prípravných a prvých ročníkov otvárajú novoročnú koncertnú sezónu Základnej umeleckej školy v Poltári svojím koncertom pod názvom „Môj prvý koncert“.

Detail

Športové podujatia

01.02.2016

Pozvánka na volejbal - NEDEĽA 7. 2. 2016

mladšie žiačky a I. trieda kadetky

Detail

30.11.2015

Športový tínedžerský multitalent

Ide mu to na motorke, na ľade, pod volejbalovou sieťou ale aj na bicykli či za stolnotenisovým stolom. Taký je 12-ročný siedmak na ZŠ Poltárčan VIKTOR DREISIG.

Detail

16.11.2015

Obratný vo vzduchu aj na zemi

O jeden a pol roka dôchodca, ale jeho výzor a aktivita tomu nenasvedčuje. Stále pozitívne naladený a s chladnou hlavou riešiaci akékoľvek problémy. Taký je polyhistor JÁN KRAHULEC.

Detail

11.11.2015

Jeseň bola futbalovým sklamaním...

V jeden podvečer som sa stretol s kapitánom futbalového mužstva Sklotatran Poltár Jánom Pagáčom. Ochotne mi odpovedal na pár otázok ohľadne skončenej jesennej časti sezóny.

Detail