A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER druhotných surovín pre r. 2016


Plán separovaného zberu plastov v meste Poltár a jeho častí.


 • 16. november
 • 14. december

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 1/2016.

Múzeum Rim. Sobota

GMM RSGemersko - malohontské múzeum


Obsah

26.10.2016

KULTÚRNY PROGRAM PRE SENIOROV V DSS POLTÁR

V mesiaci október si pripomíname jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka, je ňou úcta k starším. Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, aby urobili šťastnými nás, ich deti. Úcta k naším ockom a k naším mamkám, k naším prarodičom. Ku všetkým, ktorí si zodrali svoje ruky, aby tie naše zostali hladké a nepoškvrnené.

Detail

26.10.2016

KULTÚRNY PROGRAM PRE SENIOROV V DSS TILIA SLANÁ LEHOTA

"Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi." Hovorí ľudová múdrosť.

Detail

26.10.2016

Kuka-nádoba kovová

Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

Detail

25.10.2016

Poltár

Pozvánka na divadelné predstavenia.

Halúzka moja Piknik národov krajín V4

Detail

25.10.2016

6. november 2016

Pozvánka na volejbalový zápas

Mestský volejbalový klub v Poltári Vás srdečne pozýva na majstrovský volejbalový zápas

Detail

24.10.2016

PORTRÉTY 2016 1

PORTRÉTY 2016

Základná umelecká škola a RZ pri ZUŠ v Poltári Vás pozýva na Koncert hudby 20. a 21. storočia PORTRÉTY 2016

Detail

24.10.2016

ilustračný obrázok

ROZHODNUTIE - Skládka odpadov Poltár

Zmena integrovaného povolenia

Detail

20.10.2016

3. miesto (najkrajšia predzáhradka) Andrea Telek Nociarová

Vyhodnotenie súťaže

Dńa 13. októbra 2016 sa zišla komisia ktorú tvorili Ján Skýpala, Pavel Jánošik, Zdenko Račko, Andrea Ďuricová, Elena Račáková a Martina Tóčiková. Z celkovo sa do súťaže zapojilo 11 kandidátov. Dvaja súťažili o najkrajší balkón a 9 súťažiacich o najkrajšiu predzáhradku.

Detail

12.10.2016

ilustračné foto

OZNAM - Predĺženie termínu na doručenie návrhov - Parcitipatívny rozpočet

Mestské zastupiteľstvo v Poltári na svojom zasadnutí dňa 4. 10. 2016 prijalo po prejednaní uznesenie,

Detail

10.10.2016

ROZMIESTŇOVANIE VEĽKOOBJEMOVÝCH KONTAJNEROV JESEŇ 2016 1

ROZMIESTŇOVANIE VEĽKOOBJEMOVÝCH KONTAJNEROV JESEŇ 2016

Vážení občania, od dnešného dňa t. j. 10.10.2016 bude v meste Poltár prebiehať rozmiestňovanie veľkoobjemových kontajnerov, ktoré budú slúžiť výlučne na zhromažďovanie veľkoobjemového odpadu (ako je napríklad starý nábytok, koberce, linoleá, umývadlá a podobne).

Detail

06.10.2016

plagát

Koncert Mira Jaroša

Mesto Poltár pozýva všetky deti na koncert Mira Jaroša, ktorý sa uskutoční dňa 30. októbra 2016 t. j. v nedeľu, v čase od 16:00 hod. v kinosále Kultúrneho domu v Poltári.

Detail

29.09.2016

Upozornenie

Upozornenie krajského veliteľstva PZ pre účastníkov CP

920 dopravných nehôd, 25 usmrtených osôb, 101 osôb ťažko zranených a 431 osôb ľahko zranených (usmrtených: 16 vodičov a spolujazdcov, 8 chodcov, 1 cyklista)

Detail

28.09.2016

Babička vo svojom úctyhodnom veku recituje po latinsky

Mária Bahledová z Poltára oslávila 104 rokov. Stále si rada zaspieva, aj zatancuje. Najstaršia obyvateľka Poltára má 104 rokov.

Detail

23.09.2016

Týždeň športu na školách - ZŠ Slobody

V rámci týždňa športu na školách Základná škola, Slobody zorganizovala pre žiakov školy aktivity v rôznych športoch. Napríklad flórbalový či volejbalový turnaj a tiež streleckú súťaž v streľbe na kolíky.

Detail

19.09.2016

Rodina bez cigariet

Rodina bez cigariet V. ročník

Celoslovenská umelecká výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet V. ročník

Detail

12.09.2016

ilustračné foto

Voľné pracovné miesto

Základná umelecká škola, Železničná 6, 987 01 Poltár v zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu:

Detail

26.07.2016

ilustračný obrázok

Internetová tržnica Farmička.sk

Záujemcovia o kvalitné domáce potraviny zo všetkých regiónov Slovenska ako aj ich výrobcovia môžu bezplatne využívať slúžby internetovej tržnice Farmička.sk. Práve pre malých gazdov, pestovateľov a domácich výrobcov je určený internetový portál www.farmicka.sk, kde môžu ľahko ponúknuť ich vlastné výrobky spotrebiteľom po celom Slovensku. Naopak spotrebiteľ získa možnosť prístupu k chutným a zdravým potravinám zo slovenských miest a obcií.

Detail

31.03.2016

Oheň je dobrý sluha ale zlý pán

Oheň je dobrý sluha ale zlý pán

Jarné obdobie je v čase suchého a teplého počasia charakterizované ako obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. V jarnom období je zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov aj v dôsledku toho, že občania, právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia porušujú predpisy o ochrane pred požiarmi tým, že vypaľujú porasty bylín, kríkov a stromov, pričom sa požiare veľakrát rozšíria do lesných porastov, alebo ohrozujú iný majetok.

Detail

02.02.2016

illustračné foto

UPOZORNENIE pre majiteľov psov

Mesto Poltár upozorňuje občanov na povinnosť dodržiavať a rešpektovať Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Poltár č. 2/2014 o niektorých podmienkach držania psov na celom území mesta Poltár a jeho častiach Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky – Maky.

Detail

26.10.2016

KULTÚRNY PROGRAM PRE SENIOROV V DSS POLTÁR

V mesiaci október si pripomíname jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka, je ňou úcta k starším. Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, aby urobili šťastnými nás, ich deti. Úcta k naším ockom a k naším mamkám, k naším prarodičom. Ku všetkým, ktorí si zodrali svoje ruky, aby tie naše zostali hladké a nepoškvrnené.

Detail

26.10.2016

KULTÚRNY PROGRAM PRE SENIOROV V DSS TILIA SLANÁ LEHOTA

"Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi." Hovorí ľudová múdrosť.

Detail

23.09.2016

Týždeň športu na školách - ZŠ Slobody

V rámci týždňa športu na školách Základná škola, Slobody zorganizovala pre žiakov školy aktivity v rôznych športoch. Napríklad flórbalový či volejbalový turnaj a tiež streleckú súťaž v streľbe na kolíky.

Detail

25.10.2016

Poltár

Pozvánka na divadelné predstavenia.

Halúzka moja Piknik národov krajín V4

Detail

24.10.2016

PORTRÉTY 2016 1

PORTRÉTY 2016

Základná umelecká škola a RZ pri ZUŠ v Poltári Vás pozýva na Koncert hudby 20. a 21. storočia PORTRÉTY 2016

Detail

06.10.2016

plagát

Koncert Mira Jaroša

Mesto Poltár pozýva všetky deti na koncert Mira Jaroša, ktorý sa uskutoční dňa 30. októbra 2016 t. j. v nedeľu, v čase od 16:00 hod. v kinosále Kultúrneho domu v Poltári.

Detail

28.09.2016

Babička vo svojom úctyhodnom veku recituje po latinsky

Mária Bahledová z Poltára oslávila 104 rokov. Stále si rada zaspieva, aj zatancuje. Najstaršia obyvateľka Poltára má 104 rokov.

Detail

25.10.2016

6. november 2016

Pozvánka na volejbalový zápas

Mestský volejbalový klub v Poltári Vás srdečne pozýva na majstrovský volejbalový zápas

Detail