A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER druhotných surovín pre r. 2017


Plán separovaného zberu plastov

 •   8. február
 •   8. marec
 •   5. apríl
 •   4. máj
 • 31. máj
 • 28. jún
 • 26. júl
 • 23. august
 • 20. september
 • 18. október
 • 15. november
 • 13. december

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 1/2016.

Múzeum Rim. Sobota

GMM RSGemersko - malohontské múzeum


Obsah

16.01.2017

Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Mesto Poltár, ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny, upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Zároveň stanovuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia byť účastníkom konania.

Detail

16.01.2017

plagát

Pozvánka na volejbalové zápasy

Mestský volejbalový klub v Poltári Vás srdečne pozýva na majstrovské volejbalové zápasy

Detail

16.01.2017

VIANOČNÁ AKADÉMIA 2016 na ZŠ Školská

Kto by sa netešil na najkrajšie sviatky roka – Vianoce? Ten zázračný čas, čas tajných želaní, očakávaní a splnených túžob.

Detail

13.01.2017

plagát

Môj prvý koncert a výstava výtvarného odboru

Základná umelecká škola a ZRPŠ pri ZUŠ v Poltári Vás pozýva na

Detail

12.01.2017

illustračné foto

Nahlásenie údajov za malý zdroj znečisťovania ovzdušia

Mesto Poltár upozorňuje právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie (podnikateľov), ktoré prevádzkovali malý zdroj znečisťovania ovzdušia v roku 2016, že v zmysle § 6, ods. 4 zákona 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov sú povinní v termíne do 15. februára 2017 písomne nahlásiť mestu Poltár za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, ako aj ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, o počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia.

Detail

21.12.2016

MIKULÁŠSKA SHOW

Dňa 6.decembra 2016 (t. j. v utorok, na sviatok svätého Mikuláša) čakalo na deti z ŠKD pri Základnej škole Školská 3 v Poltári hviezdne prekvapenie.

Detail

19.12.2016

Burza hračiek

V tomto školskom roku sa naša ZŠ Slobody 2, Poltár zapojila do kampane Unicef Školy pre Afriku prostredníctvom burzy hračiek, ktorá sa konala dňa 14. decembra 2016.

Detail

14.12.2016

Mikulášsky stolnotenisový turnaj v Poltári

V sobotu 3. decembra sa v Poltári uskutočnil po dlhých rokoch stolnotenisový turnaj. Zúčastnilo sa na ňom päťdesiatdva hráčov zo šiestich okresov. V kategórii 17-tich registrovaných a 35-tich neregistrovaných súťažiacich mali zastúpenie aj ženy, po jednej v každej.

Detail

13.12.2016

DS TIMRAVA LUČENEC

Regionálna prehliadka ochotníckych divadiel Poltár 2016

V sobotu dňa 19.11. 2016 už od rána bol v kultúrnom dome v Poltári poriadny zhon. To sa členovia OZ OPONA v Poltári pripravovali ako hostitelia na Regionálnu prehliadku ochotníckych divadelných súborov, na ktorú sa prihlásilo päť kolektívov z nášho okolia.

Detail

12.12.2016

Plagát

Vianočný koncert

Základná umelecká škola a Rodičovské združenie v Poltári Vás pozýva na Vianočný koncert

Detail

07.12.2016

foto

Rozprávkové predstavenie vo Zvolene

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene venuje systematicky pozornosť aj tvorbe pre deti, čím najmladších divákov vychováva k estetickému vkusu a prehlbuje u nich vzťah k literatúre.

Detail

01.12.2016

Nedeľa v znamení poltárskych volejbalových víťazstiev

V nedeľu 20. novembra sa dva poltárske dievčenské volejbalové kolektívy predstavili v tom najlepšom svetle. Najprv v súťaži M SR OS juh v kategórii mladších žiačok si poradili so snaživými, ale kvalitou za našimi zaostávajúcimi, tímom VK Podlužianka Levice. Obe stretnutia skončili pre domáce víťazne a to zhodne dvakrát 3:0.

Detail

22.11.2016

OZ Z naších srdiečok

„CD Piesne z Novohradu - Sestry Sihelské a ich hostia“ spája ľudí, ktorí milujú ľudovú pieseň.

Ako ste sa už mohli dozvedieť z miestnej tlače a sociálnej siete chystá sa občianske združenie Z NAŠICH SRDIEČOK s hosťami, resp. kamarátmi z Novohradu nahrať CD nosič. Cieľom projektu je zhudobnenie čo najväčšieho počtu piesní z našej oblasti pre lepšiu predstavu, čo podľa nás poslúži deťom, mládeži, učiteľom, rodičom, či milovníkom ľudovej piesne.

Detail

14.11.2016

„Slováci sme od rodu“

Dňa 9. novembra 2016 sme sa so žiakmi literárno – dramatického odboru ZUŠ Poltár Šuli teatro a elokovaná trieda Kalinovo Popokatepetl zúčastnili divadelného predstavenia v Lučenci pod názvom " Slováci sme od rodu." Divadlo prišli odohrať deti zo ZUŠ Poprad - Trma vrma a ZUŠ Kežmarok - To te tam.

Detail

12.09.2016

ilustračné foto

Voľné pracovné miesto

Základná umelecká škola, Železničná 6, 987 01 Poltár v zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu:

Detail

02.02.2016

illustračné foto

UPOZORNENIE pre majiteľov psov

Mesto Poltár upozorňuje občanov na povinnosť dodržiavať a rešpektovať Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Poltár č. 2/2014 o niektorých podmienkach držania psov na celom území mesta Poltár a jeho častiach Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky – Maky.

Detail

16.01.2017

VIANOČNÁ AKADÉMIA 2016 na ZŠ Školská

Kto by sa netešil na najkrajšie sviatky roka – Vianoce? Ten zázračný čas, čas tajných želaní, očakávaní a splnených túžob.

Detail

21.12.2016

MIKULÁŠSKA SHOW

Dňa 6.decembra 2016 (t. j. v utorok, na sviatok svätého Mikuláša) čakalo na deti z ŠKD pri Základnej škole Školská 3 v Poltári hviezdne prekvapenie.

Detail

19.12.2016

Burza hračiek

V tomto školskom roku sa naša ZŠ Slobody 2, Poltár zapojila do kampane Unicef Školy pre Afriku prostredníctvom burzy hračiek, ktorá sa konala dňa 14. decembra 2016.

Detail

07.12.2016

foto

Rozprávkové predstavenie vo Zvolene

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene venuje systematicky pozornosť aj tvorbe pre deti, čím najmladších divákov vychováva k estetickému vkusu a prehlbuje u nich vzťah k literatúre.

Detail

13.01.2017

plagát

Môj prvý koncert a výstava výtvarného odboru

Základná umelecká škola a ZRPŠ pri ZUŠ v Poltári Vás pozýva na

Detail

13.12.2016

DS TIMRAVA LUČENEC

Regionálna prehliadka ochotníckych divadiel Poltár 2016

V sobotu dňa 19.11. 2016 už od rána bol v kultúrnom dome v Poltári poriadny zhon. To sa členovia OZ OPONA v Poltári pripravovali ako hostitelia na Regionálnu prehliadku ochotníckych divadelných súborov, na ktorú sa prihlásilo päť kolektívov z nášho okolia.

Detail

22.11.2016

OZ Z naších srdiečok

„CD Piesne z Novohradu - Sestry Sihelské a ich hostia“ spája ľudí, ktorí milujú ľudovú pieseň.

Ako ste sa už mohli dozvedieť z miestnej tlače a sociálnej siete chystá sa občianske združenie Z NAŠICH SRDIEČOK s hosťami, resp. kamarátmi z Novohradu nahrať CD nosič. Cieľom projektu je zhudobnenie čo najväčšieho počtu piesní z našej oblasti pre lepšiu predstavu, čo podľa nás poslúži deťom, mládeži, učiteľom, rodičom, či milovníkom ľudovej piesne.

Detail

14.11.2016

„Slováci sme od rodu“

Dňa 9. novembra 2016 sme sa so žiakmi literárno – dramatického odboru ZUŠ Poltár Šuli teatro a elokovaná trieda Kalinovo Popokatepetl zúčastnili divadelného predstavenia v Lučenci pod názvom " Slováci sme od rodu." Divadlo prišli odohrať deti zo ZUŠ Poprad - Trma vrma a ZUŠ Kežmarok - To te tam.

Detail

16.01.2017

plagát

Pozvánka na volejbalové zápasy

Mestský volejbalový klub v Poltári Vás srdečne pozýva na majstrovské volejbalové zápasy

Detail

14.12.2016

Mikulášsky stolnotenisový turnaj v Poltári

V sobotu 3. decembra sa v Poltári uskutočnil po dlhých rokoch stolnotenisový turnaj. Zúčastnilo sa na ňom päťdesiatdva hráčov zo šiestich okresov. V kategórii 17-tich registrovaných a 35-tich neregistrovaných súťažiacich mali zastúpenie aj ženy, po jednej v každej.

Detail

01.12.2016

Nedeľa v znamení poltárskych volejbalových víťazstiev

V nedeľu 20. novembra sa dva poltárske dievčenské volejbalové kolektívy predstavili v tom najlepšom svetle. Najprv v súťaži M SR OS juh v kategórii mladších žiačok si poradili so snaživými, ale kvalitou za našimi zaostávajúcimi, tímom VK Podlužianka Levice. Obe stretnutia skončili pre domáce víťazne a to zhodne dvakrát 3:0.

Detail