A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

ZBER druhotných surovín pre r. 2016


Plán separovaného zberu plastov v meste Poltár a jeho častí.


10. február,  9. marec, 6. apríl,  4. máj,
1. jún,  29. jún,  27. júl,  24. august
21. september,  19. október,
16. november,  14. december


Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Zber jedlých olejov a tukov

Zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

  1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
  2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
  3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
  4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
  5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
  6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
  7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.

Múzeum Rim. Sobota

GMM RSGemersko - malohontské múzeum

Novohradské múzeum

Logo

Novohradské múzeum a galéria Lučenec

Obsah

Aktuálne oznamy

02.02.2016

UPOZORNENIE pre majiteľov psov

Mesto Poltár upozorňuje občanov na povinnosť dodržiavať a rešpektovať Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Poltár č. 2/2014 o niektorých podmienkach držania psov na celom území mesta Poltár a jeho častiach Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky – Maky. Uvedené všeobecne záväzné neriadenie bolo vypracované v zmysle zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.

Detail

01.02.2016

Oznámenie verejnosti

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta

Detail

01.02.2016

VÝBEROVÉ KONANIE na miesto: riaditeľ/ka Materskej školy Sklárska 34, Poltár

Primátor mesta Poltár v zmysle § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov a § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

Detail

14.01.2016

Nahlásenie údajov za malý zdroj znečisťovania ovzdušia

Mesto Poltár upozorňuje právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie (podnikateľov), ktoré prevádzkovali malý zdroj znečisťovania ovzdušia v roku 2015, že v zmysle § 6, ods. 4 zákona 401/1998 Z.z.

Detail

08.01.2016

Čistenie a zimná údržba chodníkov

Mesto Poltár upozorňuje občanov na povinnosti vyplývajúce z platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poltár č. 7/2012 o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene,

Detail

Kultúrne a spoločenské podujatia

21.01.2016

Úspešná Poltárčanka za hranicami vlasti

Aj keď sa narodila v Revúcej, najväčšiu časť prežila v Poltári. Spojím spevom ohúrila už nejedného zahraničného hosťa. Taká je džezovo-soulová speváčka JANKA ANČOVÁ, dcéra legendárneho futbalistu Mira „Salámoša“ Anča.

Detail

Školské podujatia

05.02.2016

Môj prvý koncert

Dňa 28.1.2016 o 15:45 našu koncertnú sálu v Poltári zaplnilo veľa detských umelcov, ktorí netrpezlivo čakali na svoj „prvý koncert“. Stalo sa u nás peknou tradíciou, že najmladší žiaci, žiaci prípravných a prvých ročníkov otvárajú novoročnú koncertnú sezónu Základnej umeleckej školy v Poltári svojím koncertom pod názvom „Môj prvý koncert“.

Detail

Športové podujatia

01.02.2016

Pozvánka na volejbal - NEDEĽA 7. 2. 2016

mladšie žiačky a I. trieda kadetky

Detail

30.11.2015

Športový tínedžerský multitalent

Ide mu to na motorke, na ľade, pod volejbalovou sieťou ale aj na bicykli či za stolnotenisovým stolom. Taký je 12-ročný siedmak na ZŠ Poltárčan VIKTOR DREISIG.

Detail

16.11.2015

Obratný vo vzduchu aj na zemi

O jeden a pol roka dôchodca, ale jeho výzor a aktivita tomu nenasvedčuje. Stále pozitívne naladený a s chladnou hlavou riešiaci akékoľvek problémy. Taký je polyhistor JÁN KRAHULEC.

Detail

11.11.2015

Jeseň bola futbalovým sklamaním...

V jeden podvečer som sa stretol s kapitánom futbalového mužstva Sklotatran Poltár Jánom Pagáčom. Ochotne mi odpovedal na pár otázok ohľadne skončenej jesennej časti sezóny.

Detail