A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER druhotných surovín pre r. 2017


Plán separovaného zberu plastov

 • 31. máj
 • 28. jún
 • 26. júl
 • 23. august
 • 20. september
 • 18. október
 • 15. november
 • 13. december

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 1/2016 a DODATOK č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Poltár č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

Múzeum Rim. Sobota

GMM RSGemersko - malohontské múzeum


UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Obsah

Aktuálne oznamy


 

Správy

logo PT

POZVÁNKA na rokovanie neplánovaného MsZ

v súlade so Zákonom o obecnom zriadení č. 369/90 Zb. zvolávam dňa 26. 5. 2017, t. j. v piatok o 14.00 hod. do zasadačky MsÚ neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva s nasledovným programom:
celý text

oznamy, náš tip | 23. 5. 2017 | Autor: Marta Kupčeková
illustračné foto

Strernutie "sklárov" po rokoch v Poltari.

Organizujeme stretnutie všetkých bývalých žiakov SOU sklárskeho v Poltári. Organizátormi stretnutia sú Vali Izakovičová a Vlasta Janků r. Šoteková. celý text

škola, ostatné, náš tip | 10. 5. 2017 | Autor: Július Imrovič
participatívny rozpočet

Urobme niečo pre naše mesto. Termín podania žiadostí je do polovice júna.

Jedným zo spôsobov ako môžu obyvatelia Poltára spolurozhodovať o efektívnom vynaložení peňazí z mestského rozpočtu je možnosť podať projekt. Mestskí poslanci na tento účel vyčlenili 10 000 eur. Projekt by mal mať srdce s cieľom zlepšiť život v meste. celý text

oznamy | 19. 5. 2017 | Autor: Mgr. Martina Brisudová
plagát

Rodina v hre

Tieto unikátne hry pri živej hudbe harmonizujú telo, dušu i ducha a umožňujú získať deťom aj dospelým nevyhnutné osobnostné a sociálne hodnoty ako sú dôvera, cieľavedomosť a vôľa celý text

šport, škola, kultúra | 17. 5. 2017 | Autor: Michaela Krnáčová
plagát

Klavírny koncert virtuózov z Maďarska a Japonska – 23. 5. 2017 v Koncertnej sále ZUŠ Poltár

Kultúrna komisia Mesta Poltár v spolupráci so ZUŠ Poltár organizuje klavírny koncert.
Všetkých milovníkov krásnej hudby pozývajú v utorok, 23. 5. 2017 o 16.00 hod. do Koncertnej sály ZUŠ Poltár na výnimočný koncert dvoch mladých klavírnych virtuózov zo zahraničia. Predstavia sa Alisa Yajima z Japonska a budapeštiansky klavirista Baráz Ádám. Vstupné: ľubovoľné. celý text

ostatné | 15. 5. 2017 | Autor: Mgr. Ľuboslava Slebodníková
foto

Únia rómskych materských centier.

Rómsky súbor Slniečko z Poltára žne úspechy za úspešné účinkovanie kolektívu a reprezentovanie mesta Poltár. celý text

kultúra | 12. 5. 2017 | Autor: Bc. Beata Berkyová
Oheň je dobrý sluha ale zlý pán

Oheň je dobrý sluha ale zlý pán

Jarné obdobie je v čase suchého a teplého počasia charakterizované ako obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. V jarnom období je zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov aj v dôsledku toho, že občania, právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia porušujú predpisy o ochrane pred požiarmi tým, že vypaľujú porasty bylín, kríkov a stromov, pričom sa požiare veľakrát rozšíria do lesných porastov, alebo ohrozujú iný majetok. celý text

oznamy | 1. 4. 2017 | Autor: pplk. Ing. Pavol Kukla
illustračné foto

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Učiteľ/ka fyziky alebo matematiky - základov techniky celý text

škola, oznamy, ostatné | 9. 3. 2017 | Autor: Mgr. Eva Dirbáková