A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2018


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • Jún: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26.
 • Júl: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31.
 • August: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28.
 • September: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25.
 • Október: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30.
 • November: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
 • December: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 27, 28, 31.

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

ZBER druhotných surovín ♠ rok 2018


Plán separovaného zberu plastov


 • 27. jún (streda)
 • 25. júl (streda)
 • 22. august (streda)
 • 19. september (streda)
 • 17. október (streda)
 • 14. november (streda)
 • 12. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár, prípadne mobilný zber zabezpečuje v našom meste spoločnosť BRANTNER, s.r.o.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 13
DNES: 972
TÝŽDEŇ: 4601
CELKOM: 460223

Obsah

POZVÁNKA na Mestské zastupiteľstvo

Typ: oznamy
logo PTv súlade so Zákonom o obecnom zriadení č. 369/90 Zb.

z v o l á v a m
dňa 28. 6. 2018, t. j. vo štvrtok o 13.00 hod.

do zasadačky MsÚ zasadnutie MsZ  s nasledovným programom:

 1. Odpredaj mestských pozemkov v k.ú. Slaná Lehota pre Gizelu Račákovú a Stanislava Rezníka
 2. Predaj mestského pozemku v k. ú. Zelené pre Elenu Kurčíkovú
 3. Predaj mestského pozemku v k. ú. Zelené pre Jána Račáka a manželku Katarínu
 4. Predaj mestského pozemku v k. ú. Zelené pre Mgr. Ladislava Srniša a Martina Srniša
 5. Predaj mestského pozemku v k. ú. Zelené pre Petra Srniša a manželku Vlastu
 6. Zámer: zámena pozemku v lokalite Skalica za pozemky na Ul. pionierskej
 7. Vytvorenie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Poltár
 8. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Poltár na roky  2018 - 2023
 9. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Poltár za rok 2017
 10. Záverečný účet Mesta Poltár za r. 2017
 11. Rozpočtové opatrenia č. 15 – 20
 12. Návrh na vyradenie majetku na r. 2017
 13. Návrh plánu MsZ a kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018
 14. Správa o výsledkoch kontroly nastavenia podmienok pre poskytnutie dotácií a kontroly vyúčtovania dotácií poskytnutých mestom Poltár v roku 2017
 15. R ô z n e - návrhy
 16. Diskusia - interpelácia
 17. Záver

 

Účasť na zasadnutí je nutná.
Na zasadnutie, ktoré je verejné, pozývam aj občanov mesta.

 

Pavel GAVALEC
primátor mesta Poltár


Vytvorené: 15. 2. 2016
Posledná aktualizácia: 21. 6. 2018 13:57
Autor: Marta Kupčeková