A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2018


Plán vývozu komunálneho odpadu


  • Marec: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
  • Apríľ: 3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30.
  • Máj: 2, 7, 9, 14, 15, 21, 22, 28, 29.
  • Jún: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26.
  • Júl: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31.
  • August: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28.
  • September: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25.
  • Október: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30.
  • November: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
  • December: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 27, 28, 31.

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

ZBER druhotných surovín ♠ rok 2018


Plán separovaného zberu plastov


  • 5. apríl (štvrtok)
  • 3. máj (štvrtok)
  • 30. máj (streda)
  • 27. jún (streda)
  • 25. júl (streda)
  • 22. august (streda)
  • 19. september (streda)
  • 17. október (streda)
  • 14. november (streda)
  • 12. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár, prípadne mobilný zber zabezpečuje v našom meste spoločnosť BRANTNER, s.r.o.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

  1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
  2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
  3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
  4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
  5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
  6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
  7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 6
DNES: 174
TÝŽDEŇ: 3868
CELKOM: 397441

Obsah

Aktuálne oznamy


 

Správy

plagát

Rozprávková skrinka

Novohradské osvetové stredisko v Lučenci v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja a Mesto Poltár celý text

ostatné | 23. 3. 2018 | Autor: Michal Abelovský
správne konanie

Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Mesto Poltár, ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny, upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Zároveň stanovuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia byť účastníkom konania. celý text

oznamy | 21. 3. 2018 | Autor: Ing. Ivan Barkáč
#

PACI PAC na JARNOM TURNÉ s NOVOU SHOW PRE DETIČKY

Mesto Poltár, primátor mesta Poltár Pavel Gavalec, srdečne pozýva všetky deti, ale aj rodičov, na koncert PACI PAC, ktorý sa uskutoční dňa 7. apríla 2018 t.j. v sobotu, so začiatkom od 17:00 hod. v kinosále Kultúrneho domu v Poltári. celý text

škola, oznamy, kultúra | 13. 3. 2018 | Autor: Peter Slavkovský
Plagát

Výkup papiera a jedlých rastlinných olejov a tukov v meste POLTÁR

Firma Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota a mesto POLTÁR oznamuje obyvateľom, že každú prvú STREDU v mesiaci sa uskutoční výkup papiera a použitého rastlinného oleja výmenou za toaletný papier, kuchynské utierky a hygienické vreckovky na daných stanovištiach: celý text

oznamy | 15. 2. 2018 | Autor: Ing. Matej Kudlák