A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER druhotných surovín pre r. 2017-18


Plán separovaného zberu plastov

 • 13. december (streda)

 • 10. január (streda)
 • 7. február (streda)
 • 7. marec (streda)
 • 5. apríl (štvrtok)
 • 3. máj (štvrtok)
 • 30. máj (streda)
 • 27. jún (streda)
 • 25. júl (streda)
 • 22. august (streda)
 • 19. september (streda)
 • 17. október (streda)
 • 14. november (streda)
 • 12. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 1/2016 a DODATOK č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Poltár č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

Múzeum Rim. Sobota

GMM RSGemersko - malohontské múzeum


UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Obsah

Zlepšite svoje podnikanie pomocou dotácií a grantov

Typ: oznamy
illustračné fotoMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky plánuje v najbližšom období vyhlásiť 2 výzvy, ktoré môžu dopomôcť k zlepšeniu vášho podnikania. Nenávratný finančný príspevok sa týka podnikov v najmenej rozvinutých regiónoch Slovenska, kde je vysoká miera nezamestnanosti.

Vyhlásenie výzvy na podporu malých a stredných existujúcich podnikov je naplánované na koniec augusta. Oprávnenými žiadateľmi budú výrobné firmy, ktoré sú na trhu už viac ako 36 mesiacov. Môžu požiadať o grant, ktorý pokryje až 75% nákladov, pri firmách do 50 zamestnancov a to na kúpu hmotného alebo nehmotného majetku pomocou, ktorého uvediete na trh nový alebo inovovaný produkt alebo službu. Tento grant Vám taktiež môže pomôcť pri nákupe softvéru, licencií, autorských práv a patentov, pri nákupe výrobných zariadení a zariadení na poskytovanie služieb.

Medzi ďalšie oprávnené aktivity patria služby spojené so zavedením nástrojov elektronického podnikania, výdavky na školenia súvisiace s predmetom projektu. Predpokladaný termín pre podávanie projektov do 1. hodnotiaceho kola je koniec októbra 2017.

Medzi ďalšie zaujímavé výzvy patrí aj výzva týkajúca sa znižovania energetickej náročnosti budov a využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch. Ak je Vaša firma výrobná a vlastní budovu, tak v rámci tejto výzvy budete môcť realizovať stavebné práce spojené so zateplením výrobných hál. Pôjde o aktivity zateplenie obvodového plášťa, výmena svetlíkov, výmena brán a zmena vykurovania v prospech obnoviteľných zdrojov energie.

Predpokladaná intenzita pomoci môže byť od 25% pri veľkých firmách až po 55% pre malé podniky. Medzi ďalšie aktivity patria aj rekonštrukcia a modernizácia systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu, výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií a aj modernizácia a rekonštrukcia systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov. Predpokladaný termín pre podávanie projektov do 1. hodnotiaceho kola je november 2017.

Teraz je ten správny čas začať s prípravou projektu. GP Consulting, s.r.o. je konzultačná spoločnosť v oblasti eurofondov. Máme za sebou 13 rokov skúseností a množstvo úspešných projektov. Veľmi radi našu dlhoročnú prax zúročíme aj pri Vašom projekte a pomôžeme Vám posunúť Vaše podnikanie na vyššiu úroveň. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na telefónnom čísle 0907 109 118, kontaktnou osobou je Ing. Slavomír Mikolaj, MBA.

Viac informácií o našej spoločnosti nájdete na www.granty.sk


Vytvorené: 17. 8. 2017
Posledná aktualizácia: 7. 9. 2017 08:33
Autor: Bysterská | GP Consulting, s.r.o. projektový asistent