A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER druhotných surovín pre r. 2017


Plán separovaného zberu plastov

 • 18. október
 • 15. november
 • 13. december

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 1/2016 a DODATOK č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Poltár č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

Múzeum Rim. Sobota

GMM RSGemersko - malohontské múzeum


Zo zbierky Dr. Lászla Szilasa z Ostrihomu (10. august – 31. október 2017)

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Obsah

Elektronické brožúry

7 krokov na ochranu spotrebiteľa

OBRANA OBČANOV PRED ÚŽEROU A ÚŽERNÍCKYMI PRAKTIKAMI NEBANKOVÝCH SUBJEKTOV

7krokov-uzera.pdf Stiahnuté: 315x | 24.08.2016

Bez informácií sa stávaš otrokom

bez-informacii-sa-stavas-otrokom.pdf Stiahnuté: 27x | 13.06.2017

Človeče nestrať sa !

Kam a za kým v rôznych životných situáciách.

clovece__nestrat_sa__euroguidance_elektronicka_brozura.pdf Stiahnuté: 90x | 24.08.2016

DESATORO pre výber zariadenia pre seniorov

desatoro pre výber zariadenia pre seniorov.pdf Stiahnuté: 71x | 05.09.2016

Konať proti násiliu na ženách

konat_proti_nasiliu_na_zenach.pdf Stiahnuté: 73x | 24.08.2016

O čo môžete žiadať Sociálnu poisťovňu

o čo môžete žiadať sp.pdf Stiahnuté: 158x | 07.10.2016

Potrebujem pomoc, čo mám robiť ?

potrebujem-pomoc.pdf Stiahnuté: 88x | 05.09.2016

Potrebujem právnu pomoc, ale nemám prostriedky na jej zabezpečenie

potrebujem právnu pomoc.pdf Stiahnuté: 77x | 14.10.2016

Povinnosti matky po pôrode

povinnosti matky po pôrode.pdf Stiahnuté: 104x | 07.10.2016

Sprievodca sociálnym poradenstvom pre onkologických pacientov

LIGA PROTI RAKOVINE Ste onkologický pacient alebo máte niekoho s touto diagnózou v rodine? Táto brožúra vám bude slúžiť ako praktický sprievodca sociálnym poradenstvom.

sprievodca soc. poradenstvom pre onko. pacientov.pdf Stiahnuté: 63x | 04.01.2017

Ženy pomáhajú ženám - stop násiliu !

ženy pomáhajú ženám - stop násiliu.pdf Stiahnuté: 57x | 04.01.2017

Stránka

 • 1