A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER druhotných surovín pre r. 2017


Plán separovaného zberu plastov

 • 31. máj
 • 28. jún
 • 26. júl
 • 23. august
 • 20. september
 • 18. október
 • 15. november
 • 13. december

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 1/2016 a DODATOK č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Poltár č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

Múzeum Rim. Sobota

GMM RSGemersko - malohontské múzeum


UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Obsah

DEŇ MATIEK

Typ: kultúra
Sobota v Poltári sa niesla v znamení dobrého jedla, zábavy, súťaží, ale aj v znamení úcty k najdrahším bytostiam na svete k mamám. 12. ročník Majstrovstiev Novohradu v jedení a varení halušiek narušila v popoludňajších hodinách búrka. Našťastie väčšina ľudí sa nezľakla zlého počasia, prijala pozvanie organizátorov a zaujali miesta v sále kultúrneho domu, aby si so záujmom pozreli ďalšiu časť programu, ktorý si organizátori pripravili. A veru neoľutovali. Slávnostná akadémia na počesť matiek potešila srdcia všetkých prítomných.

Hneď v úvode pozdravil mamičky prednosta MsÚ  Pavel Olšiak a po ňom pódium patrilo talentovaným deťom z DFS KUKUČKY, ktoré rozospievali  celú sálu. Iste mnoho matiek  a starých matiek s hrdosťou v duši a možno aj slzou v oku sledovalo výkony svojich úžasných detí a vnúčat. Vďaka ním a ich obetavým vedúcim, ľudové tradície a folklór pravidelne ožívajú nielen v Poltári, ale aj v širokom okolí.

Tam, kde je mama, tam je domov a láska, tam je istota a radosť. Šťastný je ten, kto má komu povedať „mama“. Nie nadarmo sa v jednej slovenskej pesničke spieva: „Nájdeš si lásku i kamaráta, nikto ti nedá, čo tvoja matka...“ Aj takéto úprimné vyznanie venoval vo svojom príhovore primátor mesta Poltár  - Pavel Gavalec.

Po ňom sa predstavila známa speváčka Katka Koščová, ktorá čistým precíteným spevom pohladila  duše celého publika.

Prekvapením a zlatým klincom programu bolo odovzdávanie ocenení „Matka roka“.

V meste Poltár žije veľa žien - matiek, ktoré sú na prvý pohľad nenápadné, ale ich blízke okolie vie, že sú niečím výnimočné. Môžu byť inšpiráciou aj pre ostatných, pretože majú energiu, nápady, radosť zo života a hlavne  túžbu obetovať sa. Nikdy nebudú stredobodom pozornosti bulvárnych médií. Sú však radosťou a darom pre svoje deti,  oporou, celým svetom  pre svojich najbližších. Mesto Poltár sa rozhodlo udeliť ocenenie „Matka roka“ trom ženám, mamám, s ktorými sa osud kruto zahral. Okrem dieťaťa a jeho lásky dostali do vienka aj veľa bolestí, trápenia, ale čo je dôležité, dostali aj radosť a nádej, ktorá  im dáva silu a  odvahu nevzdávať sa a kráčať životom ďalej.

Ženy – matky boli nominované ľuďmi, ktorí sa venujú charitatívnej činnosti, pracujú v sociálnej a zdravotníckej a komunitnej oblasti. Zoznam nominovaných  bol predložený Komisii pre zdravie a sociálnu starostlivosť, ktorá zvážila návrhy a vybrala ženy, ktoré boli  ocenené. Viem, že matiek, ktoré by si zaslúžili takéto ocenenie je aj v našom meste veľa a nemohli sme  oceniť všetky, ale   začali sme  nultý ročník v oceňovaní a verím, že budeme úspešne pokračovať v budúcich rokoch.

V sobotu 13. mája si ocenenie „Matka roka“ z rúk primátora mesta Poltár prevzali:

Petra Bahledová, Katarína Holasová a Janka Madacká.

Publikum si vypočulo ich  príbehy plné emócií, dojatia, spomienok, ale i nádeje v podaní  moderátorky podujatia Márie  Pribilincovej. Spolu s ocenením dostali matky nádherné kytice,  vecné dary a od plnej sály dlhotrvajúci potlesk.   Všetky ženy boli dojaté, vďačné, v očiach sa im leskli slzy  šťastia a s radosťou prijali ďalší darček  -  nádherné piesne , ktoré v doprovode Martina Šálku a Lukáša Pribilinca zaspievala a zahrala Dagmar Vývleková.

Na záver osláv  pripravili organizátori ešte jedno príjemné prekvapenie – tombolu, ktorá bola čerešničkou na torte. Vďaka množstvu štedrých sponzorov si 45 žien – matiek mohlo z rúk prednostu MsÚ Pavla Olšiaka prevziať zaujímavé a hodnotné ceny. Nedá mi nespomenúť úžasný počin dvoch matiek , ktoré svoje výhry  venovali skvelej učiteľke, ktorá je pre svoje žiačky nielen inšpiráciou a úžasným vzorom, ale aj skvelou druhou mamou. Tou obdarovanou bola mladá, talentovaná učiteľka, speváčka Dagmar Vývleková.

Nadšené, plné dojatia, mnohé aj s hodnotnými výhrami opúšťali matky a ich príbuzní a priatelia  kinosálu kultúrneho  domu a s radosťou prijali pozvanie primátora   mesta Poltár na malé občerstvenie, po ktorom pokračoval program až do večerných hodín.

V mene organizátorov podujatia, ktorými sú mesto Poltár a ZPOZ pri MsZ v Poltári, ďakujem všetkým za účasť, za to, že ste prijali naše pozvanie a verím, že čas, ktorý ste s nami prežili Vás bude hriať  v dušiach a srdciach.

Úprimné poďakovanie patrí aj štedrým sponzorom.


Vytvorené: 16. 5. 2017
Posledná aktualizácia: 16. 5. 2017 12:57
Autor: Ing. Mária Pribilincová