A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2018


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • Jún: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26.
 • Júl: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31.
 • August: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28.
 • September: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25.
 • Október: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30.
 • November: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
 • December: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 27, 28, 31.

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

ZBER druhotných surovín ♠ rok 2018


Plán separovaného zberu plastov


 • 27. jún (streda)
 • 25. júl (streda)
 • 22. august (streda)
 • 19. september (streda)
 • 17. október (streda)
 • 14. november (streda)
 • 12. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár, prípadne mobilný zber zabezpečuje v našom meste spoločnosť BRANTNER, s.r.o.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 13
DNES: 658
TÝŽDEŇ: 658
CELKOM: 456280

Obsah

Krajská prehliadka speváckych súborov seniorov v Poltári

Typ: oznamy | kultúra
Piesňou sa všedný život oslavuje vo vedomí ľudí takou formou, ktorá mu je zrozumiteľná, generácie si ju odovzdávajú ako nehynúce dedičstvo bôľov, radostí a nadšenia, lásky a nenávisti. Toto sú večné motívy i dnes nám blízke. Sme šťastný národ, že máme takú bohatú studnicu piesní, z ktorých môžeme čerpať.

Po štyroch rokoch opäť v kinosále kultúrneho domu v Poltári 9. mája 2018 patrili seniorom, ktorí prišli vypočuť prezentáciu 15 speváckych súborov z 12 okresov BBSK na

„ Krajskej prehliadke speváckych súborov seniorov ″.

Moderátorka Ing. Mária Pribilincová, privítala prítomných seniorov, spevákov a hostí.

V úvode stretnutia sa prítomným prihovorila predsedníčka OO JDS v Poltári  Mária Gavalcová , ktorá organizovala podujatie. Poďakovala všetkým, ktorí prispeli finančne či materiálne. Seniorov pozdravil primátor mesta Poltár Pavel Gavalec, ktorý bol garantom podujatia a tiež podpredsedníčka KO JDS BB Mgr. Zuzana Homoliaková. Popriali seniorom pekné zážitky z podujatia a spevákom veľa optimizmu a radosť zo spevu.

Slova sa ujala moderátorka vyzdvihla význam uchovania slovenského spevu a krásou hovoreného slova pozývala súbory na vystúpenie. Zaznelo množstvo prekrásnych piesní, ktoré potešili náš sluch, rozjasnili našu myseľ a  pookriali pri nich  srdiečka všetkých poslucháčov. Členovia súborov očarili aj prekrásnymi krojmi, odhodlaním a úprimnou snahou podať čo najlepší výkon.

Nádherné tóny piesní  prehlušili bolesť, choroby, hádky, zvadu, hlasy neprajníkov, sálou znel  len chorál lásky, priateľstva a porozumenia. Chvíľami sme mali dojem, že spieva celá sála, pretože k niektorým piesňam sa pridali takmer všetci poslucháči.

A bolo čo počúvať. Speváci ukázali, že pieseň je dar, ktorý ich spája,  vyjadruje ich túžby, nádeje, spev im dáva pocit istoty, že ich má niekto rád,  že niekomu na nich  záleží, že niekto s nimi počíta, tešia sa na vzájomné stretnutia. Ukázali, že k životu nepotrebujú mobily, internet, facebook, pre nich sú vzácne osobné stretnutia, keď si hľadia  do očí, keď sa držia za ruky, keď si navzájom môžu pomáhať, počúvať sa srdcom. A srdce odovzdávali aj prostredníctvom piesni, ktoré  s nadšením spievali.

Napriek tomu, že v sále bolo horúco, všetci zúčastnení s oduševnením  a trpezlivosťou  si vypočuli vystúpenia jednotlivých súborov a odmenili ich dlhotrvajúcim potleskom. A v závere prehliadky si všetci spoločne zaspievali svoju hymnu “Zahučali hory“.

V závere podujatia boli rozdané vedúcim súborov  Ďakovné listy, pamiatkové darčeky a kvety, ktoré odovzdávali, páni primátor Pavel Gavalec, Zuzana Homoliaková a Mária Gavalcová. Podpredsedníčka KO JDS Banská Bystrica Mgr. Zuzana Homoliaková predsedníčke OO JDS Márii Gavalcovej odovzdala kyticu, poďakovala za zorganizovanie podujatia i primátorovi mesta Pavlovi Gavalcovi, za výdatnú materiálnu pomoc pri organizovaní podujatia, ktorému odovzdal Ďakovný list KO JDS BB tajomník Ján Kišík.   

Verím, že všetci – speváci, vedúci súborov, hostia, ale i diváci prežili krásny deň, ktorý ich obohatil a povzbudil do ďalšej práce. Napriek tomu, že väčšina zboristov  niekoľko desiatok rokov sa venuje spevu, pozná množstvo nádherných piesní,  predsa nás takéto stretnutia prekvapia novými, nepoznanými piesňami, zaujme nás spôsob podania. Práve preto je dôležité venovať náležitú pozornosť takýmto prehliadkam, veď práve seniori sú pamäťou národa,  nielen historického, ale aj kultúrneho. Som rada, že sme sa zišli v takomto hojnom počte, verím, že slovenská pieseň je v dobrých rukách, vlastne v tých najlepších srdciach a že urobíme všetko preto, aby sa tento vzácny klenot,  jedinečné bohatstvo slovenského národa uchovalo aj naďalej.

K tomuto prajem všetkým seniorom  veľa zdravia,  veľa trpezlivosti, ale aj krásnych zážitkov pri stretávaní a veľa elánu do ďalších rokov. Úplne na záver sa chcem ešte raz poďakovať vedeniu mesta Poltár a  sponzorom za ich podporu a pomoc pri  príprave a zabezpečení tohto nádherného stretnutia.

Mária Gavalcová
predsedníčka OO JDS Poltár

Foto: Ing. Martin Cifranič


Vytvorené: 6. 6. 2018
Posledná aktualizácia: 6. 6. 2018 09:24
Autor: Mária Gavalcová