A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER druhotných surovín pre r. 2017


Plán separovaného zberu plastov

 • 31. máj
 • 28. jún
 • 26. júl
 • 23. august
 • 20. september
 • 18. október
 • 15. november
 • 13. december

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 1/2016 a DODATOK č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Poltár č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

Múzeum Rim. Sobota

GMM RSGemersko - malohontské múzeum


UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Obsah

Naozaj ho máme všetci... ?

Typ: kultúra
Aj keď nemal sviatok aj tak sa prezentoval častými usmerneniami. A nakoniec nebol sám boli až traja...
O kom je reč? No predsa o anjeloch strážnych. Tí majú svoj sviatok až druhý októbrový deň. Kedysi práve v tento deň krstili deti neznámych rodičov, dávajúc im mená nebeských patrónov.

Tým prvým anjelom strážnym v divadelnej hre OZ OPONA POLTÁR, bola ANNA TUROŇOVÁ. Tento, nešťastnou náhodou, postrelený duchovný ochranca poľovníka Jana v osobe  PATRIKA LAŠÁKA to nemal s ním vôbec ľahké. V úplných začiatkoch ho poľovník Jano úplne odmietal. Až časom pochopil, že táto imaginárna postava mu môže byť nápomocná. Napríklad aj v riešení rôznych manželských peripetií s Hanou v zastúpení VLASTOU KOJNOKOVOU.

V kontinuite s duchovnými záležitosťami sme boli svedkami aj najkrajšieho ľudského citu – lásky. Tú nám s veľkou dôveryhodnosťou predostreli Diana, Hanina dcéra, ktorú si zahrala PETRA RIDZOŇOVÁ spolu s jej nápadníkom TOMÁŠOM KUVIKOM alias Ferom Pytliakom.

Nerozhodný Jano sa neustále snažil hľadať naďalej správnu životnú cestu... Či už tú svoju alebo dcérinu. Bol sa radiť aj u doktora v zastúpení JOZEFOM KUVIKOM. Neskôr zašiel aj za kňazom, ktorého rola pripadla MILANOVI BALÁŽOVI. Stále však bol na „vážkach“.

Vykúpením bolo preňho stretnutie s ďalšími dvoma anjelmi strážnymi. Ich úlohy si podelili EDITA KLEMBASOVÁ a JANA MELOVÁ. Až po vypočutí spomínaných oboch nebeských patrónov pochopil, že je dobré niekedy si dať poradiť od starších a skúsenejších...

Ostatná veselohra „Môj anjel strážny“ v podaní našich ochotníkov istotne pobavila mnohých. Tí ale aj tí , ktorí sa nemohli zúčastniť tohto predstavenia sa môžu znova tešiť, pretože približne o dva mesiace opäť uvidíme našich divadelníkov na doskách, ktoré znamenajú svet.


Vytvorené: 10. 4. 2017
Posledná aktualizácia: 10. 4. 2017 07:54
Autor: Mgr. Peter Sabó