A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER druhotných surovín pre r. 2017-18


Plán separovaného zberu plastov

 • 13. december (streda)

 • 10. január (streda)
 • 7. február (streda)
 • 7. marec (streda)
 • 5. apríl (štvrtok)
 • 3. máj (štvrtok)
 • 30. máj (streda)
 • 27. jún (streda)
 • 25. júl (streda)
 • 22. august (streda)
 • 19. september (streda)
 • 17. október (streda)
 • 14. november (streda)
 • 12. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

Múzeum Rim. Sobota

GMM RSGemersko - malohontské múzeum


UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Obsah

Pozvánka na výstavu fotografií

Typ: oznamy | kultúra
Nikolety Nixie Strapkovej, našej rodáčky, pod názvom "TAKÁ SOM"
Vernisáž výstavy: 15. december 2017 o 16.30 hod.
Mestské vlastivedné múzeum vo Fiľakove.
Výstava potrvá od 15. decembra 2017 do 12. januára 2018.

NÁZOV VÝSTAVY: TAKÁ SOM


ČO JE CIEĽOM VÝSTAVY

Prezentácia mladej začínajúcej autorky a jej pohľad do vnútra jej duše

Autorka prezentuje že aj prostredníctvom umenia -fotografie môžme vyjadriť aj tie najkomplikovanejšie pocity ktoré inak nevieme dať najavo. Prezentuje fotografiu ako prostriedok na vyjadrenie lásky, bolesti, úniku, smútku i šťastia... a hlavne vyjadrením samej seba. Zámerom výstavy je ukázať deťom a mládeži so zreteľom na deti z málopodnetného sociálneho prostredia, ako využiť ich talent a lásku k umeniu a ukázať im smer a možnosti, že aj umenie môže byť ich životnou cestou. Autorka prezentuje svoje diela ako prostriedok k cieľu, ako motivovať deti a mládež, aby sa nebáli vyjadrovať svoje pocity a myšlienky prostredníctvom umenia akým je fotografia. Fotografické vnímanie rozvíja nadanie fantáziu a predstavivosť, podporuje vnímanie sveta inak, ako než nemennú realitu.

O AUTOROVI
Písal sa rok 1997, presne 21. máj.
Obloha jasná, nebo plné hviezd. Mesto obalené v tme, všade, ticho, zvláštny pokoj. Niekde tam, v šere izby túto nádhernú scenériu pozorovala mladá dáma. S trochou strachu a veľkým očakávaním sa jej v hlave hmýrilo nekonečné množstvo myšlienok. V tom tichu bolo počuť tlkot jej srdca, bum, bum, bum.

A zrazu, náhla zmena .... „Zavolajte doktora....“ .

Ráno, dve hodiny, desať minút, streda, to pokojné ticho prerušil detský plač, Deň, kedy sa to všetko začalo, moja cesta za umením.

Dnes, v predvianočný čas opäť všetko na chvíľu zastalo, všade pokoj, ticho. Tak ako moja mamka, dnes ja, stojím pri okne, nebo plné hviezd a ja som ponorená do svojich myšlienok. Celým telom sa mi rozlieva zvláštne teplo, vnútorná energia, ktorá ma doviedla k umeniu. Ako malé kučeravé dievčatko, s veľkými zelenými očami som neraz pobehovala po tráve bosými nohami, vnímala dúškami tú krásu prírody, jej vôňu a inšpiráciu, ktorá ma sprevádza po dnes.

Kreatívny kufrík plný farbičiek, korálok a všakovakých drobností bol mojou každodennou súčasťou.
„Dobrý deň, som maliarka Nikol, poprosím objednávočku“ bola veta s ktorou som oslovovala celú moju rodinku. Množstvo výtvorov, malieb, či iných kreatívnych objednávok sa tvoril ako z továrne. Bola som šťastná a môj malý umelecký svet ma napĺňal šťastím.

Z malého kučeravého dievčatka, veľmi rýchlo vyrástla slečna. Umenie ma tvarovalo, formovalo a fascinovalo zároveň. V mojom tínedžerskom živote som svoje pocity začala pretvárať do fotografie. Som tak trochu introvert a práve fotografie boli vyjadrením mňa, mojich pocitov a myšlienok. V myšlienkach som častokrát blúdila, hľadala sa. Toto obdobie bolo pre mňa náročné, vzostupy a pády, slzy a úsmev, nadšenie a agónia sa striedali ako na húsenkovej dráhe.

Dnes, opäť všetko na chvíľu zastalo, všade pokoj, ticho. Stojím tu pred Vami a viem kto som. Strhávam svoju pomyselnú masku a otváram kúsok svojej duše, kúsok svojho bytia pre Vás.

Odovzdávam Vám kúsok zo seba, svoje myšlienky pretváram do umenia, do fotografie. Prostredníctvom nich sa vnáram do Vašich myšlienok a možno práve teraz sa moje umenie dotklo niekoho z Vás. Stojíte pri okne, všade ticho a pokoj. Kúsok zo mňa vyčaril úsmev aj na Vašej tvári, moje umenie sa stalo aj Vašou súčasťou.

Fotografia je pre mňa fascinácia, z fascinácie sa stala záľuba, zo záľuby vášeň, z vášne každodenná súčasť môjho života. Moje fotografie sú vyjadrením mňa.

Nech sa páči, vstúpte ďalej ....


Príloha

Vytvorené: 6. 12. 2017
Posledná aktualizácia: 6. 12. 2017 12:24
Autor: Július Imrovič