A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2018


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • Marec: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
 • Apríľ: 3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30.
 • Máj: 2, 7, 9, 14, 15, 21, 22, 28, 29.
 • Jún: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26.
 • Júl: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31.
 • August: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28.
 • September: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25.
 • Október: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30.
 • November: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
 • December: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 27, 28, 31.

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

ZBER druhotných surovín ♠ rok 2018


Plán separovaného zberu plastov


 • 3. máj (štvrtok)
 • 30. máj (streda)
 • 27. jún (streda)
 • 25. júl (streda)
 • 22. august (streda)
 • 19. september (streda)
 • 17. október (streda)
 • 14. november (streda)
 • 12. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár, prípadne mobilný zber zabezpečuje v našom meste spoločnosť BRANTNER, s.r.o.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 13
DNES: 433
TÝŽDEŇ: 433
CELKOM: 414062

Obsah

Spomienkové oslavy v Poltári

Typ: oznamy | kultúra
fotoMestský výbor SZPB a mesto Poltár boli hlavnými organizátormi osláv 73. výročia oslobodenia mesta, ktoré sa konali dňa, 12.1.2018 o 12,00 hodine na námestí oslobodenia pri pamätníku Padlých v 1. a 2. svetovej vojny a v SNP.

Pietnym aktom kladenia vencov si zástupcovia mesta, členovia SZPB, politických strán a spoločenských organizácií uctili pamiatku osloboditeľov, vojakov Červenej armády.

K účastníkom osláv sa prihovorili: primátor mesta Poltár pán Pavel Gavalec, tajomník mestského výboru SZPB pán Ján Iždinský a za oblastný výbor SZPB v Lučenci RSDr. Jozef Cerovský. Na spomienkovej slávnosti sa zúčastnili žiaci základných škôl, ktorý spolu so svojimi pedagógmi a občanmi mesta si pripomenuli túto významnú udalosť.

Tajomník mestského výboru SZPB vo svojom príhovore priblížil prítomným historické udalosti zo začiatku roku 1945. Pripomenul, že po tvrdých a mimoriadne ťažkých bojoch, ktoré komplikoval topiaci sa sneh, blato rozvodnená rieka Ipeľ a jej prítoky, dňa 13.1. 1945 o 9,10 hodine vstúpili do mesta prvé hliadky útočiacich sovietskych jednotiek. Išlo o vojakov 104. zboru generála A.A. Petrušovského a 35. delostreleckého zboru generála S.G. Gorjačeva. Oba zbory boli súčasťou 2. ukrajinského frontu maršala R.J. Malinovského. Poznamenal, že v meste v tom čase sídlil na ulici Kanadskej niekoľko dní aj štáb generála A.A. Petrušovského. V bojoch o mesto padlo 16 vojakov Červenej armády, 29. nemeckých a 1 rumunský vojak.

Na záver príhovoru ocenil účasť občanov, ako aj škôl na mestských oslavách. Zdôraznil, že je našou morálnou povinnosťou, aby sme naše deti a vnúčatá zasvecovali do dejín Slovenského národa. Veď bez poznania minulosti, nie je možné tvoriť budúcnosť.

Aj napriek sychravému počasiu mali oslavy vysokú spoločenskú úroveň. Zúčastnilo sa ich cez 250 občanov mesta, vrátene žiakov zo škôl. Osláv sa zúčastnili aj vojaci slovenskej armády, čím zvýraznili hodnotu tejto historickej udalosti.

Výbor ZO SZPB v PoltáriVytvorené: 18. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 18. 1. 2018 11:51
Autor: Ján Iždinský, tajomník ZO SZPB v Poltári