A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER druhotných surovín pre r. 2017-18


Plán separovaného zberu plastov

 • 13. december (streda)

 • 10. január (streda)
 • 7. február (streda)
 • 7. marec (streda)
 • 5. apríl (štvrtok)
 • 3. máj (štvrtok)
 • 30. máj (streda)
 • 27. jún (streda)
 • 25. júl (streda)
 • 22. august (streda)
 • 19. september (streda)
 • 17. október (streda)
 • 14. november (streda)
 • 12. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

Múzeum Rim. Sobota

GMM RSGemersko - malohontské múzeum


UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Obsah

Povinne zverejňované dokumenty


Na základe novely č. 382/2011 Z.z. Občianskeho zákonníka a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z. majú všetky obce, mestá a samosprávne kraje a organizácie nimi zriadené povinnosť zverejňovať zmlúvy, faktúry a objednávky na svojich webových sídlach.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18.12.2017

Číslo zmluvy: 217016773 v odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

2017/120

0,00 EUR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková

Mesto Poltár

18.12.2017

Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu, výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v Meste Poltár.

2017/119

30 000,00 EUR

Slovenský futbalový zväz

Mesto Poltár

14.12.2017

Kúpna zmluva č.2371234941

2017/118

72,00 EUR

O2 Slovakia s.r.o.

Mesto Poltár

14.12.2017

Kúpna zmluva č.23712344/95

2017/117

72,00 EUR

O2 Slovakia s.r.o.

Mesto Poltár

14.12.2017

Kúpna zmluva č.2371234885

2017/116

0,00 EUR

O2 Slovakia s.r.o.

Mesto Poltár

14.12.2017

Kúpna zmluva č.2371234823

2017/115

72,00 EUR

O2 Slovakia s.r.o.

Mesto Poltár

14.12.2017

Kúpna zmluva č.2371237630

2017/114

312,00 EUR

O2 Slovakia s.r.o.

Mesto Poltár

14.12.2017

Kúpna zmluva č. 2371237627

2017/113

312,00 EUR

O2 Slovakia s.r.o.

Mesto Poltár

14.12.2017

Kúpna zmluva

2017/112

397,00 EUR

Mgr. Dáša Miklova r. Jeneslová

Mesto Poltár

12.12.2017

Kúpna zmluva

2017/111

12 369,00 EUR

Pavel Gavalec

Mesto Poltár

12.12.2017

Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov

2017/110

0,00 EUR

Banskobystrický samosprávny kraj

Mesto Poltár

12.12.2017

Kúpna zmluva

2017/109

54 648,00 EUR

Bidvest Slovakia s.r.o.

Mesto Poltár

07.12.2017

Zmluva o dielo

2017/108

23 924,68 EUR

P.I.S. INVEST s.r.o.

Mesto Poltár

05.12.2017

Kúpna zmluva

2017/107

85,00 EUR

Obročníková Anna

Mesto Poltár

05.12.2017

Zmluva o dielo č. 20171201

2017/106

42 270,98 EUR

Ing. Peter Kúdeľa

Mesto Poltár

28.11.2017

Kúpna zmluva

2017/105

206,00 EUR

Kyzeková Božena r. Kurčíková

Mesto Poltár

23.11.2017

Zmluva o servisnej službe

2017/104

0,00 EUR

Firma ILLE - PAPIER - SERVISE SK

Mesto Poltár

21.11.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

2017/103

90,00 EUR

Obec Zlatno

Mesto Poltár

21.11.2017

Zmluva o poskytovaní služieb

2017/102

407,50 EUR

SA somi aplikations s.r.o.

Mesto Poltár

13.11.2017

Zmluva o nájme, užívaní a stanovení úhrady za spoločenské priestory medzi zmluvnými stranami

2017/101

0,00 EUR

Bytherm s.r. o. Mestský bytový podnik

Mesto Poltár

13.11.2017

Zmluva o nájme, užívaní a stanovení úhrady za spoločenské priestory medzi zmluvnými stranami

2017/100

0,00 EUR

Bytherm s.r. o. Mestský bytový podnik

Mesto Poltár

13.11.2017

Zmluva o nájme, užívaní a stanovení úhrady za spoločenské priestory medzi zmluvnými stranami

2017/099

0,00 EUR

Bytherm s.r. o. Mestský bytový podnik

Mesto Poltár

10.11.2017

Dohoda o nájme nebytových priestorov

2017/098

0,00 EUR

Ján Eliáš

Mesto Poltár

10.11.2017

Dohoda o nájme nebytových priestorov

2017/097

0,00 EUR

Spojená škola

Mesto Poltár

10.11.2017

Dohoda o podmienkach zrušenia plynovodu, úhrade ceny za 1 kus pripojovacieho plynovodu

2017/096

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel

Mesto Poltár

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: