A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER druhotných surovín pre r. 2017


Plán separovaného zberu plastov

 • 18. október
 • 15. november
 • 13. december

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 1/2016 a DODATOK č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Poltár č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

Múzeum Rim. Sobota

GMM RSGemersko - malohontské múzeum


Zo zbierky Dr. Lászla Szilasa z Ostrihomu (10. august – 31. október 2017)

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Obsah

Povinne zverejňované dokumenty


Na základe novely č. 382/2011 Z.z. Občianskeho zákonníka a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z. majú všetky obce, mestá a samosprávne kraje a organizácie nimi zriadené povinnosť zverejňovať zmlúvy, faktúry a objednávky na svojich webových sídlach.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.10.2017

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov a o odmene za služby spojené s užívaním nebytových priestorov zo dňa 21.9.2017 uzatvorenej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytového priestoru

2017/091

0,00 EUR

LG - PHM, s.r.o.

Mesto Poltár

12.10.2017

Zmluva o dielo

2017/090

0,00 EUR

STRABAG s.r.o.

Mesto Poltár

12.10.2017

Zmluva o spolupráci

2017/089

0,00 EUR

Egomotion s.r.o.

Mesto Poltár

05.10.2017

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zo dňa 09.02.2016

2017/088

0,00 EUR

Úrad práce soc. vecí a rodiny

Mesto Poltár

05.10.2017

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017 číslo: MK-3195/2017/1.1

2017/087

0,00 EUR

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Mesto Poltár

26.09.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov a o odmene za služby spojené s užívaním nebytových priestorov.

2017/086

0,00 EUR

Elena Dudášová

Mesto Poltár

26.09.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov a o odmene za služby spojené s užívaním nebytových priestorov.

2017/085

0,00 EUR

LG - PHM, s.r.o.

Mesto Poltár

26.09.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov a o odmene za služby spojené s užívaním nebytových priestorov.

2017/084

0,00 EUR

PhDr. Andrea Gállová PhD.

Mesto Poltár

20.09.2017

Zmluva o uzavretí budúcej Kúpnej zmluvy

2017/083

1 603,00 EUR

Ján Malček

Mesto Poltár

20.09.2017

Zmluva o uzavretí budúcej Kúpnej zmluvy

2017/082

1 605,00 EUR

Bc. Martina Tóčiková

Mesto Poltár

20.09.2017

Zmluva o uzavretí budúcej Kúpnej zmluvy

2017/081

1 750,00 EUR

Slavomír Siviček

Mesto Poltár

20.09.2017

Zmluva o uzavretí budúcej Kúpnej zmluvy

2017/080

1 750,00 EUR

Kojnok Miroslav

Mesto Poltár

20.09.2017

Zmluva o uzavretí budúcej Kúpnej zmluvy

2017/079

1 666,00 EUR

Ing. Martin Cifranič

Mesto Poltár

20.09.2017

Zmluva o uzavretí budúcej Kúpnej zmluvy

2017/078

1 666,00 EUR

Mgr. Radoslav Urbančok

Mesto Poltár

20.09.2017

Zmluva o uzavretí budúcej Kúpnej zmluvy

2017/077

1 666,00 EUR

Ing. Vladimír Cifranič

Mesto Poltár

20.09.2017

Zmluva o uzavretí budúcej Kúpnej zmluvy

2017/076

1 705,00 EUR

Vladimír Polomka

Mesto Poltár

20.09.2017

Zmluva o uzavretí budúcej Kúpnej zmluvy

2017/075

1 705,00 EUR

Roman Polomka

Mesto Poltár

20.09.2017

Zmluva o uzavretí budúcej Kúpnej zmluvy

2017/074

1 650,00 EUR

Jozef Kýpeť

Mesto Poltár

20.09.2017

Zmluva o uzavretí budúcej Kúpnej zmluvy

2017/073

1 650,00 EUR

Branislav Škoda

Mesto Poltár

20.09.2017

Zmluva o uzavretí budúcej Kúpnej zmluvy

2017/072

1 700,00 EUR

Barbora Laššáková

Mesto Poltár

20.09.2017

Zmluva o uzavretí budúcej Kúpnej zmluvy

2017/071

1 651,00 EUR

Branislav Stano

Mesto Poltár

19.09.2017

Hromadná licenčná zmluva

2017/070

0,00 EUR

SOZA Slovenský ochranný zväz autorský

Mesto Poltár

13.09.2017

Kúpna zmluva

2017/069

0,00 EUR

Obyvatelia bytového domu s.č. 574

Mesto Poltár

11.09.2017

Dodatok č. 1 k Zmluve O DIELO zo dňa 2.8.2017

2017/068

0,00 EUR

STRABAG s.r.o.

Mesto Poltár

08.09.2017

Poistná Zmluva č. 1918000130

2017/067

0,00 EUR

Kooperatíva

Mesto Poltár

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: