A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2018


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • Marec: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
 • Apríľ: 3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30.
 • Máj: 2, 7, 9, 14, 15, 21, 22, 28, 29.
 • Jún: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26.
 • Júl: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31.
 • August: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28.
 • September: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25.
 • Október: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30.
 • November: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
 • December: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 27, 28, 31.

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

ZBER druhotných surovín ♠ rok 2018


Plán separovaného zberu plastov


 • 5. apríl (štvrtok)
 • 3. máj (štvrtok)
 • 30. máj (streda)
 • 27. jún (streda)
 • 25. júl (streda)
 • 22. august (streda)
 • 19. september (streda)
 • 17. október (streda)
 • 14. november (streda)
 • 12. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár, prípadne mobilný zber zabezpečuje v našom meste spoločnosť BRANTNER, s.r.o.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 5
DNES: 180
TÝŽDEŇ: 3874
CELKOM: 397447

Obsah

Povinne zverejňované dokumenty


Na základe novely č. 382/2011 Z.z. Občianskeho zákonníka a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z. majú všetky obce, mestá a samosprávne kraje a organizácie nimi zriadené povinnosť zverejňovať zmlúvy, faktúry a objednávky na svojich webových sídlach.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.03.2018

Kúpna zmluva

2018/034

0,00 EUR

Vlastníci bytov

Mesto Poltár

20.03.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov a o odmene za služby spojené s užívaním nebytových priestorov.

2018/033

0,00 EUR

LEKRO, s.r.o.

Mesto Poltár

16.03.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o vypožičaní hnuteľnej veci

2018/032

0,00 EUR

INMEDIA, apol. s.r.o.

Mesto Poltár

16.03.2018

Dodatok č. 03 k zmluve o dodávke plynu

2018/031

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Mesto Poltár

16.03.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na rok 2018

2018/030

0,00 EUR

Bidvest Slovakia s.r.o.

Mesto Poltár

12.03.2018

Zmluva o poskytovaní služieb

2018/029

0,00 EUR

Ultima Ratio, s.r.o.

Mesto Poltár

12.03.2018

Zmluva o finančnej náhrade za obmedzenie vlastníckeho práva

2018/028

0,00 EUR

Mgr. Martina Šarkanová

Mesto Poltár

12.03.2018

Zmluva o praní prádla

2018/027

0,00 EUR

Školská jedáleň pri MŠ

Mesto Poltár

12.03.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na rok 2018

2018/026

0,00 EUR

Cirkevný zbor evanielickej a.v. cirkvi

Mesto Poltár

12.03.2018

Zmluva o praní prádla

2018/025

0,00 EUR

Základná škola s materskou školou

Mesto Poltár

12.03.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

2018/024

0,00 EUR

Ministerstvo pôdohosp. a rozvoja vidieka SR

Mesto Poltár

26.02.2018

Zmluva o poskytovaní služieb č. 07/02/2018

2018/023

0,00 EUR

Z+M servis Bratislava

Mesto Poltár

20.02.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na rok 2018

2018/022

780,00 EUR

Mgr. Cmarová Viera

Mesto Poltár

20.02.2018

Hromadná licenčná zmluva

2018/021

0,00 EUR

SOZA Slovenský ochranný zväz autorský

Mesto Poltár

20.02.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na rok 2018

2018/020

900,00 EUR

Mária kulichová

Mesto Poltár

20.02.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na rok 2018

2018/019

500,00 EUR

Mgr. Jozef Haľko

Mesto Poltár

20.02.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na rok 2018

2018/018

3 000,00 EUR

Športový klub stolného tenisu

Mesto Poltár

20.02.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na rok 2018

2018/017

300,00 EUR

Základná organizácia slovenského zväzu

Mesto Poltár

20.02.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na rok 2018

2018/016

4 000,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor Poltár

Mesto Poltár

20.02.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na rok 2018

2018/015

400,00 EUR

ZO zväzu športovej kynológie

Mesto Poltár

20.02.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na rok 2018

2018/014

200,00 EUR

Obec Rovňany

Mesto Poltár

20.02.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na rok 2018

2018/013

400,00 EUR

Únia rómskych materských centier

Mesto Poltár

20.02.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na rok 2018

2018/012

400,00 EUR

Slovenský červený kríž

Mesto Poltár

13.02.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na rok 2018

2018/011

7 000,00 EUR

Mestský volejbalový klub

Mesto Poltár

13.02.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na rok 2018

2018/010

26 600,00 EUR

Sklotatran Poltár - futbalový klub

Mesto Poltár

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: