A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2018


Plán vývozu komunálneho odpadu


 1. Január: 2, 3, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30.
 2. Február: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
 3. Marec: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
 4. Apríľ: 3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30.
 5. Máj: 2, 7, 9, 14, 15, 21, 22, 28, 29.
 6. Jún: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26.
 7. Júl: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31.
 8. August: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28.
 9. September: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25.
 10. Október: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30.
 11. November: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
 12. December: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 27, 28, 31.

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

ZBER druhotných surovín ♠ rok 2018


Plán separovaného zberu plastov


 • 10. január (streda)
 • 7. február (streda)
 • 7. marec (streda)
 • 5. apríl (štvrtok)
 • 3. máj (štvrtok)
 • 30. máj (streda)
 • 27. jún (streda)
 • 25. júl (streda)
 • 22. august (streda)
 • 19. september (streda)
 • 17. október (streda)
 • 14. november (streda)
 • 12. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Obsah

Povinne zverejňované dokumenty


Na základe novely č. 382/2011 Z.z. Občianskeho zákonníka a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z. majú všetky obce, mestá a samosprávne kraje a organizácie nimi zriadené povinnosť zverejňovať zmlúvy, faktúry a objednávky na svojich webových sídlach.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17.01.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov a o odmene za služby spojené s užívaním nebytových priestorov.

2018/004

0,00 EUR

FLOWER expres s.r.o.

Mesto Poltár

15.01.2018

Kúpna zmluva

2018/003

104,00 EUR

Ing. Monika SCHON r. Urdová

Mesto Poltár

10.01.2018

Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu

2018/002

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Mesto Poltár

05.01.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov a o odmene za služby spojené s užívaním nebytových priestorov.

2018/001

0,00 EUR

GoTelecom s.r.o.

Mesto Poltár

03.01.2018

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 848077018-BZVB-3-2017

2017/127

0,00 EUR

Železnice SR Bratislava

Mesto Poltár

30.12.2017

Kúpna zmluva č. ZOD03122017

2017/126

0,00 EUR

I.MAR, spol. s.r.o.

Mesto Poltár

22.12.2017

Kúpna zmluva

2017/125

0,00 EUR

Vlatníci bytov

Mesto Poltár

22.12.2017

Servisná Zmluva

2017/124

0,00 EUR

ENERGOCOM s.r.o.

Mesto Poltár

21.12.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov a o odmene za služby spojené s užívaním nebytových priestorov.

2017/123

0,00 EUR

FLOWER expres s.r.o.

Mesto Poltár

19.12.2017

Kúpna zmluva č.2371237627

2017/122

312,00 EUR

Home Credit Slovakia, a.s.

Mesto Poltár

19.12.2017

Kúpna zmluva č. 2371234859

2017/121

72,00 EUR

O2 Slovakia s.r.o.

Mesto Poltár

18.12.2017

Číslo zmluvy: 217016773 v odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

2017/120

0,00 EUR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková

Mesto Poltár

18.12.2017

Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu, výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v Meste Poltár.

2017/119

30 000,00 EUR

Slovenský futbalový zväz

Mesto Poltár

14.12.2017

Kúpna zmluva č.2371234941

2017/118

72,00 EUR

O2 Slovakia s.r.o.

Mesto Poltár

14.12.2017

Kúpna zmluva č.23712344/95

2017/117

72,00 EUR

O2 Slovakia s.r.o.

Mesto Poltár

14.12.2017

Kúpna zmluva č.2371234885

2017/116

0,00 EUR

O2 Slovakia s.r.o.

Mesto Poltár

14.12.2017

Kúpna zmluva č.2371234823

2017/115

72,00 EUR

O2 Slovakia s.r.o.

Mesto Poltár

14.12.2017

Kúpna zmluva č.2371237630

2017/114

312,00 EUR

O2 Slovakia s.r.o.

Mesto Poltár

14.12.2017

Kúpna zmluva č. 2371237627

2017/113

312,00 EUR

O2 Slovakia s.r.o.

Mesto Poltár

14.12.2017

Kúpna zmluva

2017/112

397,00 EUR

Mgr. Dáša Miklova r. Jeneslová

Mesto Poltár

12.12.2017

Kúpna zmluva

2017/111

12 369,00 EUR

Pavel Gavalec

Mesto Poltár

12.12.2017

Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov

2017/110

0,00 EUR

Banskobystrický samosprávny kraj

Mesto Poltár

12.12.2017

Kúpna zmluva

2017/109

54 648,00 EUR

Bidvest Slovakia s.r.o.

Mesto Poltár

07.12.2017

Zmluva o dielo

2017/108

23 924,68 EUR

P.I.S. INVEST s.r.o.

Mesto Poltár

05.12.2017

Kúpna zmluva

2017/107

85,00 EUR

Obročníková Anna

Mesto Poltár

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: