A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER druhotných surovín pre r. 2017-18


Plán separovaného zberu plastov

 • 13. december (streda)

 • 10. január (streda)
 • 7. február (streda)
 • 7. marec (streda)
 • 5. apríl (štvrtok)
 • 3. máj (štvrtok)
 • 30. máj (streda)
 • 27. jún (streda)
 • 25. júl (streda)
 • 22. august (streda)
 • 19. september (streda)
 • 17. október (streda)
 • 14. november (streda)
 • 12. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

Múzeum Rim. Sobota

GMM RSGemersko - malohontské múzeum


UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Obsah

Návrh participatívneho rozpočtu č.14

Elena Hanusková

2017-14_pr.pdf Stiahnuté: 122x | 15.06.2017

Návrh participatívneho rozpočtu č.13

Mgr. Eva Dirbáková

2017-13_pr.pdf Stiahnuté: 116x | 15.06.2017

Návrh participatívneho rozpočtu č.12

Mgr. Marek Szabó

2017-12_pr.pdf Stiahnuté: 121x | 15.06.2017

Návrh participatívneho rozpočtu č.11

Karol Švingál

2017-11_pr.pdf Stiahnuté: 120x | 15.06.2017

Návrh participatívneho rozpočtu č.10

Katarína Hvozďáková

2017-10_pr.pdf Stiahnuté: 111x | 15.06.2017

Zásady participatívneho rozpočtu Mesta Poltár

súbor MS-WORD

2017-zásady participatívneho rozpočtu mesta poltár.docx Stiahnuté: 67x | 14.06.2017

Návrh participatívneho rozpočtu č.9

Roman Kret

2017-09_pr.pdf Stiahnuté: 92x | 14.06.2017

Návrh participatívneho rozpočtu č.8

Milan Macalák

2017-08_pr.pdf Stiahnuté: 86x | 14.06.2017

Návrh participatívneho rozpočtu č.7

Matej Šáli

2017-07_pr.pdf Stiahnuté: 84x | 14.06.2017

Návrh participatívneho rozpočtu č.6

Vladimír Longaj

2017-06_pr.pdf Stiahnuté: 78x | 14.06.2017

Návrh participatívneho rozpočtu č.5

Helena Stanková

2017-05_pr.pdf Stiahnuté: 70x | 14.06.2017

Návrh participatívneho rozpočtu č.4

Štefan Šenkár

2017-04_pr.pdf Stiahnuté: 72x | 14.06.2017

Návrh participatívneho rozpočtu č.3

Mária Fehérpatakyová

2017-03_pr.pdf Stiahnuté: 94x | 14.06.2017

Návrh participatívneho rozpočtu č.2

PaedDr. Peter Kostka

2017-02_pr.pdf Stiahnuté: 117x | 14.06.2017

Zásady participatívneho rozpočtu Mesta Poltár

zásady part.rozpočtu.pdf Stiahnuté: 59x | 08.06.2017

Návrh participatívneho rozpočtu č.1

Eva Kubejová

2017-01_pr.pdf Stiahnuté: 132x | 08.06.2017

Stránka

 • 1