A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER druhotných surovín pre r. 2017-18


Plán separovaného zberu plastov

 • 13. december (streda)

 • 10. január (streda)
 • 7. február (streda)
 • 7. marec (streda)
 • 5. apríl (štvrtok)
 • 3. máj (štvrtok)
 • 30. máj (streda)
 • 27. jún (streda)
 • 25. júl (streda)
 • 22. august (streda)
 • 19. september (streda)
 • 17. október (streda)
 • 14. november (streda)
 • 12. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

Múzeum Rim. Sobota

GMM RSGemersko - malohontské múzeum


UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Obsah

Poslanci Mestského zastupiteľstva
pre volebné obdobie r. 2014 - 2018

MVDr. Július Balog juliusbalogmvdr@gmail.com 905 644 031
MUDr. Radovan Baník banikova@kardiolek.sk 903 723 394
Mgr. Martina Brisudová martina.brisudova.bb@gmail.com 908 946 278
Ján Kulich jankulichtpo@gmail.com 902 141 777
Daniel Kamas danokamas@gmail.com 907 688 000
Mgr. Pavel Jánošík paveljanosik55@post.sk 910 931 261
Zdenko Račko zraky@zoznam.sk 905 512 889
Peter Sitor sitak.gym@gmail.com 908 609 277
Bc. Ján Skýpala skypala.jano@gmail.com 918 997 570
Bc. Martina Tóčiková tocikovamartina@gmail.com 905 701 054
Mgr. Lenka Talánová talanovalenka@gmail.com 904 335 622
Zdeněk Pitliak zdenek.pitliak@post.sk 940 385 390
Matej Albert matejalbert@centrum.sk 904 234 402

 


Poslanci Mestského zastupiteľstva vo volebnom období r. 2010 - 2014

Poslanci MsZ r. 2010 - 2014


Poslanci Mestského zastupiteľstva vo volebnom období r. 2006 - 2010

Poslanci MsZ v rokoch 2006 -2010


Poslanci Mestského zastupiteľstva vo volebnom období r. 2002 - 2006

Poslanci MsZ v rokoch 2002 - 2006


Poslanci Mestského zastupiteľstva vo volebnom období r. 1998 - 2002

Poslanci MsZ v rokoch 1998 -2002