A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER druhotných surovín pre r. 2017


Plán separovaného zberu plastov

 • 18. október
 • 15. november
 • 13. december

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 1/2016 a DODATOK č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Poltár č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

Múzeum Rim. Sobota

GMM RSGemersko - malohontské múzeum


Zo zbierky Dr. Lászla Szilasa z Ostrihomu (10. august – 31. október 2017)

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Obsah

Zásady participatívneho rozpočtu Mesta Poltár

Dôvodová správa Zásady participatívneho rozpočtu Uznesenie MsZ

2017-zásady parcitipatívneho rozpočtu.pdf Stiahnuté: 60x | 27.04.2017

Schválený rozpočet na rok 2017

schválený rozpočet na rok 2017.pdf Stiahnuté: 92x | 20.04.2017

II. návrh rozpočtu 2017, 18, 19

tabuľky

2_návrh_rozpočtu 2017, 2018, 2019.pdf Stiahnuté: 97x | 16.02.2017

Návrh programového rozpočtu Mesta Poltár na roky 2017, 2018, 2019

návrh program.rozpočtu 2017, 2018, 2019.pdf Stiahnuté: 116x | 15.11.2016

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 47-50

návrh na zmenu rozpočtu ro č.47-50.pdf Stiahnuté: 95x | 14.11.2016

Návrh rozpočtu Mesta Poltár na roky 2017, 2018, 2019

Tabuľky

návrh-rozpočet 2017, 2018, 2019.pdf Stiahnuté: 84x | 10.11.2016

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 41-46

návrh na zmenu rozpočtu ro_41-46.pdf Stiahnuté: 82x | 02.11.2016

HARMONOGRAM prípravy programového rozpočtu mesta

pre rok 2017, 2018, 2019

harmonogram prípravy programového rozpočtu mesta.pdf Stiahnuté: 62x | 26.09.2016

Zásady participatívneho rozpočtu mesta Poltár

zásady part.rozpočtu.pdf Stiahnuté: 501x | 17.08.2016

Rozpočet mesta Poltár

Zmena rozpočtu 2017 RO č. 14 - 25

Zmena rozpočtu 2017 RO č.14-25.pdf Stiahnuté: 8x | 11.10.2017

Zmena rozpočtu 2017 RO č. 4 - 13

Zmena rozpočtu 2017 RO č.4-13.pdf Stiahnuté: 17x | 23.08.2017

Zmena rozpočtu 2017 RO č. 1 - 3

Zmena rozpočtu 2017 RO č.1-3.pdf Stiahnuté: 19x | 23.08.2017

Návrh na II. zmenu rozpočtu 2016

návrh_ro č. 13 - 16.pdf Stiahnuté: 157x | 27.04.2016

Návrh na I. zmenu rozpočtu 2016

návrh i. zmeny rozpočtu 2016.pdf Stiahnuté: 199x | 04.02.2016

Harmonogram prípravy programového rozpočtu mesta Poltár na roky 2016 až 2018

harmonogram_pripravy_programoveho_rozpoctu_mesta_poltar_na_roky_2016_az_2018.pdf Stiahnuté: 226x | 21.01.2016

Komentár k návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov Mesta Poltár pre roky 2016, 2017, 2018

komentar_k_navrhu_rozpoctu_2016-2018.pdf Stiahnuté: 174x | 21.01.2016

Návrh programového rozpočtu Mesta Poltár na roky 2016, 2017, 2018 - podrobný

navrh_program_rozpoctu_2016_2017_2018.pdf Stiahnuté: 148x | 21.01.2016

Návrh programového rozpočtu Mesta Poltár na roky 2016, 2017, 2018 výdavková časť

navrh_program_rozpoctu_2016_2017_2018_sumar.pdf Stiahnuté: 139x | 21.01.2016

Návrh programového rozpočtu na roky 2015-2017

navrh_programoveho_rozpoctu_na_roky_2015-2017.pdf Stiahnuté: 153x | 21.01.2016

Návrh rozpočtu Mesta Poltár na roky 2016, 2017, 2018 - tabuľky

navrh_rozpoctu_2016_2017_2018.pdf Stiahnuté: 166x | 21.01.2016

Stránka