A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER druhotných surovín pre r. 2017-18


Plán separovaného zberu plastov

 • 13. december (streda)

 • 10. január (streda)
 • 7. február (streda)
 • 7. marec (streda)
 • 5. apríl (štvrtok)
 • 3. máj (štvrtok)
 • 30. máj (streda)
 • 27. jún (streda)
 • 25. júl (streda)
 • 22. august (streda)
 • 19. september (streda)
 • 17. október (streda)
 • 14. november (streda)
 • 12. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

Múzeum Rim. Sobota

GMM RSGemersko - malohontské múzeum


UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Obsah

Zápisnice z MsZ

10_Zápisnice MsZ 2017

Zápisnica

napísaná na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Poltári konané dňa 9. 11. 2017

20171109-MsZ_zápisnica.pdf Stiahnuté: 5x | 13.12.2017

Dochádzka

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Poltári konané dňa 30. 11. 2017

20171130-MsZ_Dochádzka.pdf Stiahnuté: 4x | 12.12.2017

Uznesenie

zo zasadnutia MsZ v Poltári konané dňa 9. 11. 2017

20171109-MsZ_uznesenie.pdf Stiahnuté: 34x | 28.11.2017

Dochádzka

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Poltári konané dňa 9. 11. 2017

20171109-MsZ_Dochadzka.pdf Stiahnuté: 20x | 20.11.2017

Zápisnica

MsZ v Poltári konané dňa 12. 9. 2017

20170912-MsZ_zapisnica.pdf Stiahnuté: 104x | 15.11.2017

Uznesenie

zo zasadnutia MsZ v Poltári konané 12. 9. 2017

20170912-MsZ_uznesenie.pdf Stiahnuté: 42x | 04.10.2017

Zápisnica

napísaná na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Poltári konané dňa 17. 8. 2017

2017-08-17-MsZ_zápisnica.pdf Stiahnuté: 36x | 28.09.2017

Dochádzka

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Poltári konané dňa 12. 9. 2017

20170912-MsZ_Dochádzka.pdf Stiahnuté: 35x | 20.09.2017

Uznesenie

zo zasadnutia MsZ v Poltári konané 17. 8. 2017

20170817_MsZ_Uznesenie.pdf Stiahnuté: 57x | 05.09.2017

Dochádzka

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Poltári konané dňa 17. 8. 2017

20170817-MsZ_Dochádzka.pdf Stiahnuté: 34x | 28.08.2017

Zápisnica

napísaná na zasadnutí MsZ v Poltári dňa 10. 7. 2017

20170710-MsZ_Zápisnica.pdf Stiahnuté: 78x | 11.08.2017

Zápisnica

napísaná na zasadnutí MsZ v Poltári konané dňa 22. 6. 2017

20170622-MsZ_Zápisnica.pdf Stiahnuté: 45x | 11.08.2017

Uznesenie

zo zasadnutia MsZ v Poltári konané 10. 7. 2017

20170710-MsZ_Uznesenie.pdf Stiahnuté: 39x | 04.08.2017

Dochádzka

zo zasadnutia MsZ v Poltári konané 10. 7. 2017

20170710-MsZ_Dochádzka.pdf Stiahnuté: 39x | 04.08.2017

Uznesenie

zo zasadnutia MsZ v Poltári konané dňa 22. 6. 2017

20170622_msz_uznesenie.pdf Stiahnuté: 92x | 10.07.2017

Dochádzka

zo zasadnutia MsZ v Poltári konané 22. 6. 2017

20170622_msz_dochádzka.pdf Stiahnuté: 36x | 04.07.2017

Zápisnica

napísaná na zasadnutí MsZ v Poltári konané dňa 26. 5. 2017

20170526_msz_zapisnica.pdf Stiahnuté: 66x | 04.07.2017

Dochádzka

zo zasadnutia MsZ v Poltári konané dňa 26. 5. 2017

20170526-msz_dochadzka.pdf Stiahnuté: 54x | 08.06.2017

Zápisnica

napísaná na zasadnutí MsZ v Poltári, konané dňa 20. 4. 2017

20170420-msz_zapisnica.pdf Stiahnuté: 104x | 25.05.2017

Uznesenie

zo zasadnutia MsZ v Poltári konané dňa 20. 4. 2017

20170420-msz_uznesenie.pdf Stiahnuté: 69x | 03.05.2017

Stránka