A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER druhotných surovín pre r. 2017-18


Plán separovaného zberu plastov

 • 13. december (streda)

 • 10. január (streda)
 • 7. február (streda)
 • 7. marec (streda)
 • 5. apríl (štvrtok)
 • 3. máj (štvrtok)
 • 30. máj (streda)
 • 27. jún (streda)
 • 25. júl (streda)
 • 22. august (streda)
 • 19. september (streda)
 • 17. október (streda)
 • 14. november (streda)
 • 12. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

Múzeum Rim. Sobota

GMM RSGemersko - malohontské múzeum


UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Obsah

Školské podujatia


 

Správy

#

Návšteva Aqua Worldu v Budapešti

Dňa 16.novembra 2017 sa žiaci našej školy spolu s pedagógmi, rodičmi a starými rodičmi zúčastnili výletu do Budapešti, spojeného s návštevou Aqua Worldu. celý text

škola | 12. 12. 2017 | Autor: Žiaci ZŠ Školská 3, Poltár
#

Naši najmladší žiaci vo Zvolene

Každoročnú návštevu žiakov 1. stupňa ZŠ Školská v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene sme tento rok absolvovali v piatok 8. 12. 2017. Žiaci mali možnosť pozrieť si obnovenú premiéru pôvodnej slovenskej rozprávky POLEPETKO, ktorú si vďaka neopakovateľnému humoru a pesničkám obľúbilo už niekoľko generácií detí. celý text

škola, kultúra | 12. 12. 2017 | Autor: Mgr. Monika Malá
#

Srdcom k tancu

V novovytvorenej tanečnej sále v elokovanej triede tanečného odboru v Hrachove na otvorenej hodine sa predstavili žiačky prípravného, prvého a druhého ročníka. celý text

škola, kultúra | 7. 12. 2017 | Autor: Mgr. Ľuboslava Slebodníková
#

Mikuláš sa vybral aj do Základnej umeleckej školy v Poltári

„Na svätého Mikuláša, keď sa zvečerí, tichá radosť k oknu kráča, vchádza vo dverí. Oslovuje všetky deti dobrotivým slovom: váži skutky, predsavzatia po dobrom, či po zlom. Že lepšieho viacej bolo? To vás, deti, chváli – Mikuláš Vám do oblôčka kladie sladké dary.“ celý text

škola | 7. 12. 2017 | Autor: Mgr. Dagmar Vývleková
#

Mladí umelci interpretovali hudbu 20. a 21. storočia – Portréty 2017

Dňa 14. 11. 2017 sa zišli mladí umelci a ich učitelia Základnej umeleckej školy v Poltári na verejnom koncerte v koncertnej sále ZUŠ. Za účasti rodičov, priateľov hudby interpretovali na rôznych nástrojoch hudbu 20. a 21. storočia. celý text

škola, kultúra | 28. 11. 2017 | Autor: Mgr. Ľuboslava Slebodníková
#

VYBÍJANÁ najmladších žiakov

Vybíjaná je veľmi obľúbená školská športová hra, ktorá sa po zjednotení pravidiel hrá v niektorých mestách už aj ako organizovaná dlhodobá školská liga. V našom regióne hráme vybíjanú zatiaľ len na hodinách TEV, športových krúžkoch a na školských postupových súťažiach. celý text

šport, škola | 24. 11. 2017 | Autor: Mgr. R. Urbančok
#

DETI Z ŠKD PRI ZŠ ŠKOLSKÁ OPӒŤ V DSS TILIA

Dňa 27. 10. 2017 sme zavítali do Domova sociálnych služieb Tilia v Slanej Lehote. Bolo to príjemné stretnutie. Deti a staršia generácia sa naživo vidia, zdieľajú spoločné chvíle a vzájomne sa obohacujú. celý text

škola, oznamy | 21. 11. 2017 | Autor: Jana Sivičeková
#

Pani Jeseň v ŠKD

Jeseň je obdobie plné farieb, dozrievajúcich plodov, zmien počasia, zberu úrody. S príchodom jesene sa mení príroda a meníme sa aj my...deti z ŠKD pri ZŠ, Školská 3 v Poltári.

V prvom rade sme pani Jeseň privítali pesničkou: celý text

škola, oznamy | 21. 11. 2017 | Autor: Jana Sivičeková