A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2018


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • Marec: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
 • Apríľ: 3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30.
 • Máj: 2, 7, 9, 14, 15, 21, 22, 28, 29.
 • Jún: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26.
 • Júl: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31.
 • August: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28.
 • September: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25.
 • Október: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30.
 • November: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
 • December: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 27, 28, 31.

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

ZBER druhotných surovín ♠ rok 2018


Plán separovaného zberu plastov


 • 3. máj (štvrtok)
 • 30. máj (streda)
 • 27. jún (streda)
 • 25. júl (streda)
 • 22. august (streda)
 • 19. september (streda)
 • 17. október (streda)
 • 14. november (streda)
 • 12. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár, prípadne mobilný zber zabezpečuje v našom meste spoločnosť BRANTNER, s.r.o.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 11
DNES: 433
TÝŽDEŇ: 433
CELKOM: 414062

Obsah

28. marec – DEŇ UČITEĽOV

Typ: škola | oznamy | kultúra
fotoV marci s prvými jarnými kvetmi si už tradične pripomíname odkaz velikána pedagogiky J. A. Komenského. Vraciame sa po stáročia k jeho k nevysychajúcemu prameňu, pri ktorom si uhasíme smäd po ľudskosti, láske a obetavosti.

V myšlienkach učiteľa J. A. Komenského nájdeme vyslovenie želaní, aby sa každá škola stala "dielňou ľudskosti", kde sa formujú pravé ľudské city, "cvičišťom práce" ustavičnej, ale príjemnej, "výrobňou svetla" s cieľom osvietiť mysle aby to bola "škola hrou",v ktorej je štúdium späté s potešením.

28. marec je deň, kedy si pripomíname výročie narodenia Jana Amosa Komenského, a tento deň sa stal spoločným sviatkom všetkých učiteľov.

A práve učiteľom a zamestnancom škôl bola venovaná slávnosť pri príležitosti Dňa učiteľov. Slávnostné podujatie sa uskutočnilo 28. marca 2018 v Kultúrnom dome v Poltári. Zablahoželať oceneným prišli aj sestry Sihelské, ktoré svojim vystúpením obohatili a spríjemnili sviatočný deň.

Trinásť zamestnancov škôl prevzalo z rúk primátora Pavla Gavalca pamätné listy za mimoriadne výsledky v školstve v meste Poltár.

Ocenení :

Ingrid Danková – MŠ Kanadská

Mgr. Marcela Iždinská – MŠ Sklárska

Mgr. Eva Rusnáková – MŠ Sklárska

PeadDr. Mariana Kováčová Korimčáková – ZŠ Školská

Eva Dudášová– ZŠ Školská

Mgr. Zuzana Štefančíková– ZŠ Školská

Mgr. Pavel Jánošík – ZŠ Slobody

Mgr. Michaela Melicherová– ZŠ Slobody

Mgr. Miroslav Straško– ZŠ Slobody

Veronika Berkyová – ZUŠ Poltár

Oleg Kováč ,Dis.art.-ZUŠ Poltár

PhDr. Anna Melicherčíková- SCŠPP Poltár

Anna Párišová – Spojená škola Poltár

 

Za významnú pedagogickú činnosť, výnimočný prínos v oblasti školstva a dlhoročné šírenie dobrého mena mesta Poltár udelil primátor mesta pamätný list „Pedagóg roka 2018“ :

Bc. Kataríne Kačániovej

Mgr. Márii Mäkkej

 

Je pre mňa cťou v mene všetkých ocenených vysloviť úprimné poďakovanie. Pre všetkých z nás je veľkým uznaním ocenenie našej práce, ktorú vykonávame v rôznych organizáciách mesta Poltár. Svoju prácu vykonávame s láskou a nečakáme za to odmenu.  Toto ocenenie nás zaväzuje , aby sme sa zdokonaľovali v tých oblastiach v ktorých pôsobíme. Je to pre nás česť ale zároveň výzva na ďalšiu ešte kvalitnejšiu prácu.

Zároveň chcem poďakovať Mestu Poltár na čele s primátorom mesta Pavlom Gavalcom, členom školskej komisie pri MZ Poltár za prípravu a zdarný  priebeh slávnostného dňa.

»»» FOTOGALÉRIA «««

Bc. Katarína Kačániová


Vytvorené: 16. 4. 2018
Posledná aktualizácia: 16. 4. 2018 12:43
Autor: Bc. Katarína Kačániová