A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER druhotných surovín pre r. 2017


Plán separovaného zberu plastov

 • 28. jún
 • 26. júl
 • 23. august
 • 20. september
 • 18. október
 • 15. november
 • 13. december

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 1/2016 a DODATOK č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Poltár č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

Múzeum Rim. Sobota

GMM RSGemersko - malohontské múzeum


UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Obsah

ABSOLVENTI ZUŠ V POLTÁRI SLÁVILI SVOJ DEŇ UMENÍM

Typ: škola | kultúra
Dňa 2. júna 2017 bol deň, kedy absolventi 1., 2. stupňa v hudobnom, výtvarnom literárno-dramatickom odbore verejne absolvovali koncertom a výstavou. Štúdium ukončili 18 absolventi záverečnými skúškami 30. mája 2017, kde hudobníci preukázali svoje interpretačné zručnosti, výtvarníci prezentovali svoje projekty a obhajovali výtvarné práce. Predsedom poroty bola zástupkyňa ZUŠ Fiľakovo Mgr. Katarína Gášparová, ktorá našich absolventov pochválila a konštatovala, že žiaci poltárskej ZUŠ-ky boli úspešní.

A nastal slávnostný deň, kde pri príležitosti ukončenia štúdia na ZUŠ v Poltári boli prítomní rodičia, verejnosť, učitelia, prednosta mestského úradu Ing. Pavel Olšiak, predsedníčka rady školy a poslankyňa mestského zastupiteľstva Mgr. Martina Brisudová, predseda školskej komisie, zástupca primátora a poslanec mestského zastupiteľstva  MVDr. Július Balog. Vernisáž výstavy bola otvorená „hudobným darčekom“ mladších žiakov, spevom a komorným duom, a tak sa hudobná múza skĺbila s výtvarnou. Riaditeľka školy Ľuboslava Slebodníková privítala rodičov a predstavila absolventov, ktorí verejne prezentovali svoje výtvarné práce.

Nasledoval slávnostný koncert 11 absolventov prvého stupňa: Hudobný odbor - Barbora Almášiová, Simona Jančová, Tereza Kantorová, Jakub Kováč, Pavol Trnavský, Viola Feketeová, Michal Urbančok, Aneta Baníková, Aneta Dirbáková, Denisa Garajová, Daniela Švantnerová, Výtvarný odbor – Barbora Almášiová, Denisa Garajová, Patrik Oláh, Zina Karáseková a 2 absolventov druhého stupňa hudobného odboru – Laura Cabanová, Kristína Dovalová. Veľmi emotívnym sa pre všetkých zúčastnených stala ukážka poetického pásma s názvom Nedopovedané, ktoré predviedla absolventka II stupňa Paulína Janíková o svojej pani učiteľke nebohej Sonke Figovej.

Fascinujúca hudba b-mol koncertu P. I. Čajkovského a Gaudeamus igitur uviedli všetkých absolventov do koncertnej sály k slávnostnému aktu ukončenia štúdia na ZUŠ. Dojímavé, precítené príhovory riaditeľky školy Mgr. Ľuboslavy Slebodníkovej, študentky Paulíny Janíkovej,  p. Renáty Urbančokovej za rodičov, či predsedníčky rady školy a poslankyne mestského zastupiteľstva Mgr. Martiny Brisudovej utvrdili verejnosť, že absolventi tejto školy sú hodní niesť  „titul absolvent“, že dokázali svojím štúdiom naplniť profil absolventa ZUŠ. Niektorí z absolventov sú pripravení pre ďalšie štúdium na stredné a vysoké umelecké školy, no hlavne sú pripravení do života vnímať kultúru a umenie ako súčasť ich celoživotného vzdelávania, či postoja k umeniu.

Rodičovské združenie pri ZUŠ v Poltári odmenilo absolventov darčekom foto tabla, ružou a písacími potrebami od školskej komisie mesta Poltár, ktoré odovzdal  MVDr. Július Balog.

Slávnostný deň sa ukončil rozlúčkovým večierkom a dobrou náladou rodičov, učiteľov i samotných absolventov v Reštaurácii Krištáľ.


Vytvorené: 19. 6. 2017
Posledná aktualizácia: 19. 6. 2017 07:56
Autor: Mgr. Dagmar Vývleková