A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2018


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • Máj: 2, 7, 9, 14, 15, 21, 22, 28, 29.
 • Jún: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26.
 • Júl: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31.
 • August: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28.
 • September: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25.
 • Október: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30.
 • November: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
 • December: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 27, 28, 31.

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

ZBER druhotných surovín ♠ rok 2018


Plán separovaného zberu plastov


 • 30. máj (streda)
 • 27. jún (streda)
 • 25. júl (streda)
 • 22. august (streda)
 • 19. september (streda)
 • 17. október (streda)
 • 14. november (streda)
 • 12. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár, prípadne mobilný zber zabezpečuje v našom meste spoločnosť BRANTNER, s.r.o.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 11
DNES: 441
TÝŽDEŇ: 441
CELKOM: 430357

Obsah

Celoslovenská súťaž Petra Dvorského

Typ: ostatné
Po siedmy krát v Košiciach na Základnej umeleckej škole konala celoslovenská súťaž v sólovom speve.

Dňa 10. 5. 2018 sa v Košiciach  zišlo 105 spevákov, ktorí vo svojich kategóriách  interpretovali  v klasickom speve. Súťaž bola jednokolová. Porotu tvorili významní slovenskí operní speváci -  Mgr. art. Ivan Zvarík Art D., Mgr. Lucia Knoteková, Mgr. Martin Pado.

Súťaže sa zúčastnili mnohé základné umelecké školy z celého Slovenska, s prevahou ZUŠ z východu. Vysoká úroveň, náročný repertoár, či množstvo spevákov súťažilo v 5 kategóriách.

ZUŠ z Poltára tento rok reprezentovalo 5 žiačkov z triedy p. uč. Mgr. Dagmar Vývlekovej DiS art. – Rebeka Henžeľová, Petra Turoňová, Vanessa Pinková, Sára Partlová a Michaela Szepesyová.

Naše speváčky opäť nesklamali, reprezentovali školu i mesto Poltár a priniesli kásne umiestnenia:

 •     Rebeka Henžeľová – súťažila v prvej kategórii do 9 rokov - získala zlaté pásmo
 •     Petra Turoňová - súťažila v prvej kategórii do 9 rokov - získala zlaté pásmo
 •     Vanesska Pinková - súťažila v prvej kategórii do 9 rokov - získala bronzové pásmo
 •     Sára Partlová – súťažila v 3. kategórii do 15 rokov –získala zlaté pásmo
 •     Michaela Szepesyová – súťažila v 3. kategórii do 15 rokov – získala strieborné pásmo

Súťažiacich korepetovali Oleg Kováč, DiS art. a Mgr. Katarína Kubaliaková DiS art.

Speváčkam srdečne blahoželáme a želáme im veľa síl v umeleckom rozvoji,  v reprezentovaní školy, ale aj mesta Poltár.

Touto cestou by som chcela poďakovať hlavne – rodine Szepesyovej a Pinkovej za sponzorské zabezpečenie dopravy, všetkým rodičom mojich žiakov za podporu a ochotu spolupracovať.

Dagmar Vývleková
triedna učiteľka


Vytvorené: 15. 5. 2018
Posledná aktualizácia: 15. 5. 2018 15:07
Autor: Mgr. Dagmar Vývleková DiS art.