A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2018


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • Máj: 2, 7, 9, 14, 15, 21, 22, 28, 29.
 • Jún: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26.
 • Júl: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31.
 • August: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28.
 • September: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25.
 • Október: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30.
 • November: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
 • December: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 27, 28, 31.

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

ZBER druhotných surovín ♠ rok 2018


Plán separovaného zberu plastov


 • 30. máj (streda)
 • 27. jún (streda)
 • 25. júl (streda)
 • 22. august (streda)
 • 19. september (streda)
 • 17. október (streda)
 • 14. november (streda)
 • 12. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár, prípadne mobilný zber zabezpečuje v našom meste spoločnosť BRANTNER, s.r.o.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 14
DNES: 443
TÝŽDEŇ: 443
CELKOM: 430359

Obsah

Celoslovenská súťaž Pink Song 2018 vo Zvolene

Typ: škola | kultúra
Po ôsmy krát vo Zvolene na Súkromnej základnej umeleckej škole a Súkromnou konzervatóriu Pink –Harmony konala celoslovenská súťaž Pink Song 2018 a to v sólovom klasickom a populárnom speve.

Dňa 27. 4. 2018 sa vo Zvolene zišlo 110 spevákov, ktorí vo svojich kategóriách  interpretovali v dvoch štýloch – v klasickom a populárnom speve. Súťaž bola jednokolová. Keďže tohto roku sa súťaže zúčastnilo také veľké množstvo súťažiacich, organizátor vytvoril 3 zloženia poroty, ktorého členmi boli sólisti opery, pedagógovia a sólová speváci. Predsedami poroty v jednotlivých kategóriách boli: pre kategóriu A: Mgr. Irena Chovanová – riaditeľka ZUŠ Banská Štiavnica, pre kategóriu 3A - Mgr. Katarína Prochádzaková – sopranistka, sólistka Štátnej opery Banská Bystrica, Mgr. art. Sisa Lelkes Sklovská – slovenská operná a muzikálová speváčka, pedagogička AMU Banská Bystrica.

Súťaže sa zúčastnili ZUŠ z celého Slovenska (Brezno, Žilina,  Zvolen, Handlová, Nižné Kamence Belá, Banská Bystrica, Senec, Hliník nad Hronom, Lietavská Lúčka, Bánovce nad Bebravou, Želiezovce, Handlová, Liptovská Štiavnica, Stožok, Dolný Štál, Nitra, Očová, Detva Levice, Ružomberok, Prokovce, Valaská, Rajec, Horné Rakovce, Nová Baňa, Lučenec...).

ZUŠ z Poltára tento rok reprezentovali 3 žiačky z triedy p. uč. Mgr. Dagmar Vývlekovej DiS art. – Rebeka Henžeľová, Sára Partlová a Michaela Szepesyová. Spevácka súťaž dosahuje každým rokom vyššiu úroveň, preto sme radi, že naši speváci opäť podali vynikajúce výkony a napriek veľkej konkurencii získali pekné umiestnenia. 

Rebeka Henžeľová – súťažila v prvej kategórii do 9 rokov - získala zlaté pásmo a mimoriadnu cenu za interpretáciu umelelej piesne súčasného slovenského skladateľa Pavla Kršku – Záhradka

Sára Partlová – súťažila v 3. kategórii do 15 rokov – ako jediné dievča získala zlaté pásmo

Michela Szepesyová – súťažila v 3. kategórii do 15 rokov – získala strieborné pásmo

Súťažiacich korepetoval Oleg Kováč, DiS art.

Speváčkam srdečne blahoželáme a želáme im veľa síl v umeleckom rozvoji,  v reprezentovaní školy, ale aj mesta Poltár.


Vytvorené: 3. 5. 2018
Posledná aktualizácia: 3. 5. 2018 07:53
Autor: Mgr. Dagmar Vývleková DiS art.