A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER druhotných surovín pre r. 2017-18


Plán separovaného zberu plastov

 • 13. december (streda)

 • 10. január (streda)
 • 7. február (streda)
 • 7. marec (streda)
 • 5. apríl (štvrtok)
 • 3. máj (štvrtok)
 • 30. máj (streda)
 • 27. jún (streda)
 • 25. júl (streda)
 • 22. august (streda)
 • 19. september (streda)
 • 17. október (streda)
 • 14. november (streda)
 • 12. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

Múzeum Rim. Sobota

GMM RSGemersko - malohontské múzeum


UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Obsah

Mladí umelci interpretovali hudbu 20. a 21. storočia – Portréty 2017

Typ: škola | kultúra
Dňa 14. 11. 2017 sa zišli mladí umelci a ich učitelia Základnej umeleckej školy v Poltári na verejnom koncerte v koncertnej sále ZUŠ. Za účasti rodičov, priateľov hudby interpretovali na rôznych nástrojoch hudbu 20. a 21. storočia.

Koncert Portréty 2017 je súčasťou spoločného celoslovenského a európskeho projektu Portréty, ktorého organizátorom je New Music for Kids and Teens.

Cieľom koncertného projektu je:

 • priniesť súčasný hudobný jazyk na najnižší stupeň hudobného vzdelávania na Slovensku – ZUŠ
 • aktívne zapojiť deti a mládež do realizácie nových partitúr
 • získať nových poslucháčov a interpretov súčasnej hudby
 • poskytnúť prostriedok pre spoznávanie súčasnej hudby európskych a mimoeurópskych národov.

Jednotlivé programové čísla boli prezentované v obrazovej i textovej podobe diaprojektorom na stenu v koncertnej sále, kde si jednotliví žiaci mohli prezrieť i portréty súčasných skladateľov, či zapozerať sa do partitúr jednotlivých skladieb. Na koncerte zazneli skladby G. Kurtága, ktorý využíval nové výrazové i technické prostriedky hudby ako sú: glissandá, hra lakťom, päsťou, dizonancie podporené pedálmi, ale súčasne dával priestor k tvorbe tónu, emocionálnemu prežívaniu interpreta, Iľja Hurníka, či Béla Bartóka.  

Zaujímavosťou bola i interpretácia skladby Márie Sihelskej podľa Tomáša Boroša – Skladačka č. 1, ktorú interpretoval spevácky zbor Krištálik. Skladba vznikla kompozičným spôsobom - improvizáciou. Autorka využila motívy detských piesní – Prší prší, Voláme vás. Sprievod tvoril v pravidelných pulzáciách tón a1 a skladba evokuje „hru“ – striedanie znejúceho hlasu naľavo a napravo od ostináta.

Veselú náladu vytvorilo gitarové trio Jakub Výberči, Marko Fehérpataky a Soňa Fehérpatakyová, ktorí predviedli od T. Stachak Jarný vánok.

I spevácke čísla v podaní Sáry Partlovej a Michaely Szepesyovej, či Vanessky Pinkovej zaujali obecenstvo peknými melódiami v modernej harmónii.

Skladbu Le petit berger (Malý pastierik) sme si vypočuli v podaní Radky Gombalovej. V úvode znela jemná, zádumčivá melódia pastierika. Klavír v sprievode dotváral frázy v okrajových polohách klavíra.

Mladí umelci boli odmenení sladkosťami a malými darčekmi a bohatým potleskom celého publika.


Vytvorené: 28. 11. 2017
Posledná aktualizácia: 28. 11. 2017 07:45
Autor: Mgr. Ľuboslava Slebodníková