A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER druhotných surovín pre r. 2017-18


Plán separovaného zberu plastov

 • 13. december (streda)

 • 10. január (streda)
 • 7. február (streda)
 • 7. marec (streda)
 • 5. apríl (štvrtok)
 • 3. máj (štvrtok)
 • 30. máj (streda)
 • 27. jún (streda)
 • 25. júl (streda)
 • 22. august (streda)
 • 19. september (streda)
 • 17. október (streda)
 • 14. november (streda)
 • 12. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

Múzeum Rim. Sobota

GMM RSGemersko - malohontské múzeum


UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Obsah

Pani Jeseň v ŠKD

Typ: škola | oznamy
Jeseň je obdobie plné farieb, dozrievajúcich plodov, zmien počasia, zberu úrody. S príchodom jesene sa mení príroda a meníme sa aj my...deti z ŠKD pri ZŠ, Školská 3 v Poltári.

V prvom rade sme pani Jeseň privítali pesničkou:

Maľovala pani jeseň

Maľovala pani jeseň farbičkami listy.

Jeden hnedý, druhý žltý, tretí zostal čistý.

Keď sú hrušky /slivky, hrozno/, už je jeseň, to my dobre vieme,

skôr ako ich ochutnáme, si ich umyjeme.

Rozdala už pani jeseň, deťom sladké dary,

ponúkla ich pohárikom jabĺčkovej šťavy.

Odletela nebadane na jesennom vetre,

hľaďte deti, padá lístie, obliekajte svetre.

 

Postupne sme získavali množstvo informácii o plodoch, listoch, stromoch, všetkom, čo nám pani Jeseň dennodenne so sebou prinášala. Vnímali sme nielen materiálne dary jesennej prírody, ale rozvíjali aj senzomotorické učenie: cítili vánok vetríka, počúvali šuchot lístia, pozorovali ako postupne slniečko „zubatie“. Pozrite si v galérii fotografie, kde uvidíte naše výtvory, napr. farebných ježkov, srdiečko z lístia, zábery zo súťaže „Kompót“, ktorú každoročne hrávame v tomto ročnom období a to pod vedením pani vychovávateľky Evky Dudášovej. Je to hra zameraná na obratnosť, pozornosť, spoluprácu, pri ktorej si deti uplatňujú nadobudnuté kompetencie.  

Vzťah človeka a prírody je veľmi silný, my sme to pochopili a preto Ti chceme milá pani Jeseň poďakovať. Ďakujeme za tie dary, ďakujeme z lásky, všetky si ich tak vážime, že si ich aj odložíme. Dokým prídeš o rok zas, dovidenia na storáz.

E. Dudášová, A. Matúšová, J. Sivičeková
S pozdravom Vaše pani vychovávateľky 


Vytvorené: 21. 11. 2017
Posledná aktualizácia: 21. 11. 2017 10:50
Autor: Jana Sivičeková