A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER druhotných surovín pre r. 2017


Plán separovaného zberu plastov

 • 28. jún
 • 26. júl
 • 23. august
 • 20. september
 • 18. október
 • 15. november
 • 13. december

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 1/2016 a DODATOK č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Poltár č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

Múzeum Rim. Sobota

GMM RSGemersko - malohontské múzeum


UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Obsah

Po Slovensku vlakom 2 – IX.A, ZŠ Slobody Poltár – 15. až 17. jún 2017

Typ: škola | oznamy | kultúra
Máme tu mesiac jún, ku ktorému okrem zaokrúhľovania známok neodmysliteľne patria aj školské výlety. Po skúsenostiach z minulého roka sme sa s IX.A zo ZŠ Slobody v Poltári opäť vybrali vlakom za krásami Slovenska. No tentokrát na 3 dni.

V prvý deň výletu sme si to už o 4:44 nasmerovali z Poltára do Bratislavy. Tam sme si vopred naplánovali trasu, aby sme si stihli pozrieť všetky zaujímavé miesta. Začali sme nábrežím Dunaja, pokračovali sme na hrad, pozreli sme si Staré mesto a na záver sme sa zúčastnili dňa otvorených dverí v Prezidentskom paláci. Unavení, no spokojní sme sa presunuli do Nového Mesta nad Váhom, kde sme mali zabezpečené ubytovanie počas prvej noci.

V druhý deň sme vstávali 5:30 hod., aby sme stihli rýchlik 601 Horalky Sedita. Ten nás odviezol do Štrby, kam sme prišli síce s meškaním, no ozubnicovou železnicou sme sa predsalen podľa plánu vyviezli na Štrbské Pleso. Čas v Tatrách sme si vyplnili prechádzkou k samotnému Štrbskému Plesu. Odtiaľ sme neskôr pokračovali do Popradu. Tu nás na stanici už čakal chutný obed. Ďalej sme pokračovali rýchlikom 605 Dargov. Z Kysaku nás osobný vlak previezol na druhé ubytovanie, tentokrát v Prešove.

Tretí deň sme mali vyhradený predovšetkým pre Košice. V metropole východu sme trávili čas rôzne - prehliadkou mesta, na nákupoch, prípadne sme prekonávali strach z výšok na 59 metrov vysokej severnej veži Dómu sv. Alžbety. Záverečným bodom programu bol spoločný obed v reštaurácii.

Naša tohoročná trasa merala 974 kilometrov. Ďakujem všetkým, ktorí nám pomáhali počas našej cesty: vedúcim ubytovacích zariadení, kuchárom, predavačkám, zamestnancom Železničnej spoločnosti Slovensko, či spolucestujúcim, ktorí mali s nami trpezlivosť, hoci sme nie vždy sedeli vo vlaku ticho. ;-)

viac info na www.zsslobody.sk


Vytvorené: 20. 6. 2017
Posledná aktualizácia: 20. 6. 2017 08:01
Autor: Mgr. Michal Sihelský