A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER druhotných surovín pre r. 2017


Plán separovaného zberu plastov

 • 31. máj
 • 28. jún
 • 26. júl
 • 23. august
 • 20. september
 • 18. október
 • 15. november
 • 13. december

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 1/2016 a DODATOK č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Poltár č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

Múzeum Rim. Sobota

GMM RSGemersko - malohontské múzeum


UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Obsah

Pódium mladých umelcov 2017

Typ: škola | oznamy | kultúra
Základná umelecká škola v Poltári sa stala organizátorom nadregionálnej umeleckej súťaže PMU 2017, ktorej sa pravidelne zúčastňuje 14 základných umeleckých škôl z regiónov Novohrad, Gemer, Malohont a Hont v rôznych nástrojoch.

Dňa 12. 4. 2017 na svojej umeleckej pôde privítala 84 mladých interprétov z 8 ZUŠ v komornej hre klasických nástrojov od dua po nonet v piatich kategóriách. Celkovo súťažilo 23 komorných zoskupení. Umelecké podujatie otvoril prednosta Ing. Pavel Olšiak, ktorý poprial všetkým súťažiacim veľa úspechov v muzicírovaní a súčasne venoval cenu primátora mesta za najlepší domáci výkon.

Cieľom súťažnej prehliadky v komornej hre bola interpretácia rôznych komorných zoskupení – nástrojov – flauty, klavír, spev, saxofón, klarinet, akordeón, husle, gitary, bicie a výmena skúseností pedagógov a poznatkov, repertoárov a hlavne radostné muzicírovanie. Podmienkou účasti na tejto súťaže bol repertoár dvoch alebo viac skladieb v časovom limite jednotlivých kategórií, tempicky odlišných a dvoch slohových období.

Súťaže sa zúčastnilo i mnoho pedagógov, ako pozorovatelia, ktorí naberali skúsenosti z úrovne súťaže a hlavne bohatých repertoárov, či tvorivých aranžmánov skladieb domácich i svetových skladateľov. 

V prvej kategórii získalo komorné duo strieborné pásmo -  Bronislava Garajová (klavír) a Lea Kocáková (zobcová flauta), bronzové pásmo komorné trio – Tomáš Fehérpataky (spev), Adam Cienik (klavír) a Ján Bútor (husle). V druhej kategórii strieborné pásmo získalo komorné duo Nina Fitalová (altová flauta) a Martina Gmitterová (gitara), komorné duo Filip Siviček (klarinet) a Timea Faťarová (saxofón). V tretej kategórii ZUŠ Poltár najúspešnejšia a vyrovnané výkony porota ohodnotila zlatým pásmom: komorné trio – Tamara Stieranková (klavír), Michaela Szepesyová a Sára Partlová (spev), ktoré súčasne získali i cenu primátora. Zlaté pásmo obsadilo i flautové trio Denisa Garajová, Daniela Švantnerová a Radka Gombalová; gitarové trio Soňa Fehérpatakyová, Patrík Farkaš a Simeon Jambor.

Predsedom poroty bol zástupca Konzervatória J. L. Belu z Banskej Bystrice Mgr. art. Radoslav Solárik ArtD., ktorý s nadšením vyhodnotil výkony súťažiacich a v odbornom seminári kladne vyzdvihol výber vhodných repertoárov, technickú úroveň a hlavne vyzdvihol bohatú účasť žiakov v komornej hre, ktorá súčasne pripravuje žiakov do amatérskych a profesionálnych súborov a zároveň získavajú skúsenosti v súborovej a orchestrálnej hre, spájajú školu s kultúrnym životom. Mladí umelci boli odmenení diplomami a vecnými cenami. Vyhodnotenia sa zúčastnil i primátor mesta Pavel Gavalec, ktorý poďakoval i riaditeľke ZUŠ Poltár za organizáciu tohto bohatého podujatia a slávnostne udelil i Cenu primátora mesta Poltár.

Základná umelecká škola pripravila ďalšie komorné zoskupenia s použitím elektronických nástrojov na súťaž PMU 2017, ktorá sa  uskutočnila 21. 4. 2017 v Tisovci.

Riaditeľstvo ZUŠ Poltár srdečne blahoželá všetkým súťažiacim a praje ďalšie umelecké úspechy.


Vytvorené: 2. 5. 2017
Posledná aktualizácia: 2. 5. 2017 13:47
Autor: Mgr. Ľuboslava Slebodníková