A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2018


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • Máj: 2, 7, 9, 14, 15, 21, 22, 28, 29.
 • Jún: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26.
 • Júl: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31.
 • August: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28.
 • September: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25.
 • Október: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30.
 • November: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
 • December: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 27, 28, 31.

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

ZBER druhotných surovín ♠ rok 2018


Plán separovaného zberu plastov


 • 30. máj (streda)
 • 27. jún (streda)
 • 25. júl (streda)
 • 22. august (streda)
 • 19. september (streda)
 • 17. október (streda)
 • 14. november (streda)
 • 12. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár, prípadne mobilný zber zabezpečuje v našom meste spoločnosť BRANTNER, s.r.o.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 7
DNES: 285
TÝŽDEŇ: 1838
CELKOM: 431754

Obsah

Školské podujatia


 

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

#

Vytáčanie medu na Novej škole

Aj v tomto školskom roku sa podarilo žiakom vďaka ich príkladnej starostlivosti o včely, vytočiť nový tohtoročný med. celý text

škola, oznamy | 21. 5. 2018 | Autor: PaedDr. Peter Kostka
#

KONCERT VÍŤAZOV PÓDIA MLADÝCH UMELCOV

Vyvrcholenie nadregionálnych súťaží Pódium Mladých Umelcov 2018 sa uskutočnilo 4. 5. 2018. celý text

škola, oznamy, kultúra | 15. 5. 2018 | Autor: Mgr. Ľuboslava Slebodníková
foto

Celoštátna XI. súťažná prehliadka ZUŠ SR a ČR v hre na keyboarde

Dňa 27. 3. 2018 sa uskutočnila celoštátna prehliadka s medzinárodnou účasťou v hre na keyboarde. Hlavným cieľom súťaže je žiakov motivovať v hre na tento populárny nástroj, hľadať odborné postupy, ktoré budú posúvať kvalitu vyučovania u pedagógov i žiakov v tomto nástroji. celý text

škola, oznamy, kultúra | 15. 5. 2018 | Autor: Mgr. Ľuboslava Slebodníková
#

Celoslovenská súťaž Petra Dvorského

Po siedmy krát v Košiciach na Základnej umeleckej škole konala celoslovenská súťaž v sólovom speve. celý text

ostatné | 15. 5. 2018 | Autor: Mgr. Dagmar Vývleková DiS art.
#

Škôlkari z MŠ Sklárskej boli pozrieť včely na Základnej škole Slobody

Aj v tomto školskom roku prišli opäť pozrieť malí škôlkari zo Sklárskej materskej škôlky školské včely do Základnej školy Slobody. celý text

škola, oznamy | 15. 5. 2018 | Autor: PaedDr. Peter Kostka
#

Návšteva SHMÚ a RTVS

Pondelok 7. 5. 2018 prežili žiaci 5.-7. ročníka „starej“ ZŠ výnimočný deň bohatý na nové informácie a poznatky. celý text

škola, oznamy | 11. 5. 2018 | Autor: Mgr. Eva Nociarová
#

Plavecký kurz vo Vysokých Tatrách

Žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ Školská Poltár absolvovali plavecký kurz vo Vysokých Tatrách. Škola v prírode 1.máj v Tatranskej Lomnici sa stala pre nás druhým domovom od 23. do 27. apríla 2018. celý text

škola, oznamy | 11. 5. 2018 | Autor: Mgr. J. Kubaliaková
#

„BANSKOŠTIAVNICKÉ KLADIVKÁ“ 2018

Celoslovenskú klavírnu súťaž „Banskoštiavnické kladivká“ 2018 absolvovali 3 klaviristky ZUŠ Poltár. Podmienkou súťaže bolo vo svojej kategórii zahrať skladby 2 slohových období, no jedna z nich musela byť skladba žijúceho slovenského skladateľa. celý text

škola, oznamy, kultúra | 10. 5. 2018 | Autor: Mgr. Ľuboslava Slebodníková
#

PÓDIUM MLADÝCH UMELCOV 2018 V HRE NA KLAVÍRI

PÓDIUM MLADÝCH UMELCOV 2018 V HRE NA KLAVÍRI 1.až 4.ročník I. časti nadregionálna súťaž 3 regiónov vo Veľkom Krtíši. celý text

škola, oznamy, kultúra | 10. 5. 2018 | Autor: Mgr. Ľuboslava Slebodníková
#

Čarovná noc v Novej škole

V noci z 30. apríla na 1. mája 2018 sa v Novej škole konala Čarovná rozprávková noc. Žiaci 1. stupňa v sprievode pedagógov zažili večer plný rozprávok, tvorivých dielní, navštívili mestskú knižnicu, zasúťažili si v literárnom kvíze a v závere si zmerali sily vo vankúšovej “vojne”. celý text

škola, oznamy | 4. 5. 2018 | Autor: Mgr. Michal Sihelský
prvá prechádzajúci
z 3
posledná