A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER druhotných surovín pre r. 2017


Plán separovaného zberu plastov

 • 31. máj
 • 28. jún
 • 26. júl
 • 23. august
 • 20. september
 • 18. október
 • 15. november
 • 13. december

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 1/2016 a DODATOK č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Poltár č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

Múzeum Rim. Sobota

GMM RSGemersko - malohontské múzeum


UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Obsah

Pódium mladých umelcov 2017 v Tisovci

Typ: škola | oznamy | kultúra
Doba doniesla i do umeleckého „priemyslu“ nové netradičné a hlavne elektronické nástroje. Rok 2017 je pre umelecké školy Novohradu, Malohontu, Hontu a Gemera rokom komornej hudby, a tak okrem klasických nástrojov sa uskutočnila umelecká súťaž v Tisovci v komornej hre s použitím elektrických, elektronických nástrojov, resp. ozvučovacej techniky.

Dňa 21. 4. 2017 sa v Dome kultúry zišlo skoro 70 žiakov, ktorí súťažili v 5. kategóriách od dua po oktet v rôznych zoskupeniach – keyboardy, spev, saxofóny, stagepiana, basgitary, bicie, trúby, flauty… Repertoár bol zostavený z populárnej, jazzovej či rokovej hudby, ale i hudby klasickej aranžovanej pre dané zoskupenie. Súťaž otvoril riaditeľ ZUŠ Mgr Milan Matucha a primátor mesta Ing Peter Mináč, ktorý vyjadril obdiv mladým umelcom a bol hrdý, že ZUŠ Tisovec je organizátorom takejto veľkej súťaže.

ZUŠ POLTÁR REPREZENTOVALI:

Komorné duo:

 • Radka Gombalová (priečna flauta)
 • Katka Blahutová    (keyboard)

Keyboardové duo:

 • Samuel Foltán
 • Patrik Vavruš

Komorné duo:

 • Simona Jančová (keyboard)
 • Vivien Balogová (husle)

Komorné duetá boli ocenené bodovo diplomom za II. miesto – strieborné pásmo.

Súčasťou PMU 2017 bola aj prehliadka ľudovej hudby. ZUŠ Poltár reprezentoval ľudový súbor „Lúčina“. Zahrali zmes ľudových piesní z Podpoľania.

Riaditeľstvo ZUŠ gratuluje žiakom za pekné umiestnenie a reprezentáciu mesta.


Vytvorené: 2. 5. 2017
Posledná aktualizácia: 2. 5. 2017 13:32
Autor: Mgr. Dagmar Vývleková