A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER druhotných surovín pre r. 2017


Plán separovaného zberu plastov

 • 28. jún
 • 26. júl
 • 23. august
 • 20. september
 • 18. október
 • 15. november
 • 13. december

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 1/2016 a DODATOK č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Poltár č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

Múzeum Rim. Sobota

GMM RSGemersko - malohontské múzeum


UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Obsah

„PROGRAM AKO DAR“

Typ: škola | oznamy | kultúra
Materská škola Sklárska darovala na Deň rodiny svojím rodičom program uvitý z básní, piesní, tančekov a scénok.

Konal sa 15. júna 2017 v kinosále kultúrneho domu v Poltári.

Z príhovoru riaditeľky MŠ Janky Abelovskej vyberáme:
Slovo rodina sa skloňuje v bežnom živote aj stokrát. Málokto sa však zamýšľa, čo je jeho skutočným významom. Rodina je miestom, kde nás čaká teplo rodinného krbu a kam sa všetci radi vraciame. Je to miesto, kde zabúdame na osobné problémy a tešíme sa z prítomnosti blízkych. Je známe, že zvlášť deti sú vnímavé a obzvlášť cítia atmosféru v rodine. V kruhu rodiny by malo byť porozumenie, láska, radosť, pokoj a pohoda. Všetci jej členovia by si mali uvedomiť dôležitosť rodiny v každom čase. Snažme sa, aby sme si všímali jeden druhého, snažili sa pomôcť si navzájom, byť jeden druhému oporou.

Rady by sme to aj napísali  aj my sami škôlkari, mamička - otecko, ale sme ešte maličkí. My vieme slová vďaky hovoriť len tak, že sa ich naučíme od starších. Hoci básničky a spievanky, ktoré  odzneli  napísali iní, ich krásny obsah patrí Vám. Prijmite náš obdiv a lásku k Vám v podobe programu, ktorý sme pre Vás pripravili. Keď sme boli maličkí, vzorne si sa o nás starala, dala si nám lásku, ktorú dieťa potrebuje.

Ako sme rástli bola si stále pri nás. Musíme uznať, že nie vždy sme boli dobré deti a zapríčinili sme vám nejednu starosť. Ty si však vždy vedela odpustiť naše nezbednosti. Bola si pri nás, aj keď nie vždy sme si to až tak zaslúžili. No láska rodičov  je nezištná a Vy nás ľúbite aj s našimi chybami. Možno je teraz čas poprosiť Vás  o odpustenie za všetky vrásky, ktoré  Vám spôsobujeme a zároveň poďakovať za všetko, čo  pre nás robíte. Sme vaše deti, ľúbime  Vás, vážime si Vás  a aj keď to nie vždy tak vyzerá, každý jeden z nás Vám  je neskutočne vďačný. A tak prijmite  v tento deň, kedy by si mal každý pripomenúť, čo pre neho jeho rodina znamená tento program od Vašich detí uvitý z básní, piesní, scénok  a tančekov.

Touto cestou chcem poďakovať všetkým rodičom, starým rodičom, priateľom a známym za účasť na našom programe. Milo nás prekvapila plná kinosála.

Kolektív MŠ Sklárska

 


»» Kompletná FOTOGALÉRIA ««


 


Vytvorené: 26. 6. 2017
Posledná aktualizácia: 26. 6. 2017 09:11
Autor: Jana Abelovská