A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2018


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • Marec: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
 • Apríľ: 3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30.
 • Máj: 2, 7, 9, 14, 15, 21, 22, 28, 29.
 • Jún: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26.
 • Júl: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31.
 • August: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28.
 • September: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25.
 • Október: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30.
 • November: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
 • December: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 27, 28, 31.

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

ZBER druhotných surovín ♠ rok 2018


Plán separovaného zberu plastov


 • 3. máj (štvrtok)
 • 30. máj (streda)
 • 27. jún (streda)
 • 25. júl (streda)
 • 22. august (streda)
 • 19. september (streda)
 • 17. október (streda)
 • 14. november (streda)
 • 12. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár, prípadne mobilný zber zabezpečuje v našom meste spoločnosť BRANTNER, s.r.o.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 12
DNES: 432
TÝŽDEŇ: 432
CELKOM: 414061

Obsah

Školské podujatia


 

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

#

Pódium mladých tanečníkov 2018

Pódium Mladých Tanečníkov 2018 sa konalo 18.4.2018 v Rimavskej Sobote. Vyše 40 choreografií ZUŠiek 4 regiónov sa prezentovali v klasickom, ľudovom, modernom, tanci, show dance, open choreografií, street dance, scénickom tanci... celý text

škola, oznamy, kultúra | 20. 4. 2018 | Autor: Mgr. Dagmar Vývleková DiS art.
#

Lučenecká jarná pieseň

V nedeľu 8.4.2018 o 15:00 hod sa v Dome kultúry Boženy Slančíkovej Timravy konala prehliadka 7 speváckych zborov. Organizátormi boli spevácky zbor Ozvena a Dom Matice slovenskej v Lučenci. celý text

škola, oznamy, kultúra | 17. 4. 2018 | Autor: Mgr. Ľuboslava Slebodníková
foto

Víťazi obvodného kola biologickej olympiády v Kokave nad Rimavicou

Srdečne blahoprajem žiakom zo Základnej školy Slobody 2, a to Soni Feherpatakyovej z 8.A triedy a Jožkovi Beľovi zo 6.B triedy, ktorí dňa 11.4.2018 úspešne reprezentovali školu na obvodnom kole biologickej olympiády v Kokave na Rimavicou. celý text

škola, oznamy, kultúra | 16. 4. 2018 | Autor: PaedDr. Peter Kostka
#

Úspech spevákov na Pódium mladých umelcov 2018

Nadregionálna súťaž 14 umeleckých škôl – Pódium mladých umelcov, sa stala tradíciou, na ktorej sa stretávajú mladí talentovaní umelci. Keďže hudobný odbor v sebe zahŕňa množstvo hudobných nástrojov, každý rok medzi sebou súťažia iné nástroje. Tento rok si ZUŠky medzi sebou rozdelili súťaž v speve, klavíri a akordeóne. celý text

škola, oznamy, kultúra | 16. 4. 2018 | Autor: Mgr. Dagmar Vývleková DiS art.
foto

28. marec – DEŇ UČITEĽOV

V marci s prvými jarnými kvetmi si už tradične pripomíname odkaz velikána pedagogiky J. A. Komenského. Vraciame sa po stáročia k jeho k nevysychajúcemu prameňu, pri ktorom si uhasíme smäd po ľudskosti, láske a obetavosti. celý text

škola, oznamy, kultúra | 16. 4. 2018 | Autor: Bc. Katarína Kačániová
#

ZLATÁ GUĽÔČKA 2018

Poslaním prehliadky je vyhľadávať mladé spevácke talenty, podporovať a rozvíjať u detí vzťah k folklóru a podnecovať ich k aktívnej činnosti v tejto oblasti. celý text

škola, oznamy, kultúra | 13. 4. 2018 | Autor: Mgr. J. Kubaliaková, Mgr. J. Sivičeková
#

Rodinný koncert a „koláčová párty“ na ZUŠ v Poltári

Deň 22. marca 2018 bol výnimočný pre nás všetkých – žiakov, učiteľov, rodičov. V koncertnej sále ZUŠ znel už tradične „RODINNÝ KONCERT“, v ktorom účinkovali rodičia, súrodenci i iní členovia rodiny. celý text

škola, oznamy, kultúra | 12. 4. 2018 | Autor: Mgr. Dagmar Vývleková
#

Mladí včelári z Novej školy

Snáď už s príchodom, i keď „bláznivého“ apríla, prišlo spolu s ním aj príjemné jarné počasie. Mladí včelári z Novej školy už netrpezlivo od februára čakali na túto príležitosť, no a konečne sa dočkali. celý text

škola, oznamy | 9. 4. 2018 | Autor: PaedDr. Peter Kostka
#

S povesťou na Šalianskeho Maťka

Dňa 7.3.2018 sa v krásnom prostredí Zvolenského zámku konalo krajské kolo súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko. celý text

škola, kultúra | 27. 3. 2018 | Autor: Mgr. Magdaléna Sýkorová
#

Návšteva mestskej knižnice

Kniha zohráva veľkú úlohu v živote každého z nás. No viete si predstaviť život bez knihy? Asi nie. celý text

škola, kultúra | 26. 3. 2018 | Autor: Mgr. Andrea Telek Nociarová
prvá prechádzajúci
z 2
posledná