A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER druhotných surovín pre r. 2017


Plán separovaného zberu plastov

 • 18. október
 • 15. november
 • 13. december

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 1/2016 a DODATOK č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Poltár č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

Múzeum Rim. Sobota

GMM RSGemersko - malohontské múzeum


Zo zbierky Dr. Lászla Szilasa z Ostrihomu (10. august – 31. október 2017)

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Obsah

Skvelá brigádnicka akcia v rámci projektu : Hrajme sa bezpečnejšie !

Typ: škola | oznamy
Dňa 15. septembera 2017 v piatok sme sa venovali v spolupráci s rodičmi a žiakmi našej školy úprave a estetizácii školského areálu. Mesto Poltár nám v rámci rozpočtu na projektovú činnosť prispelo sumou 2 500 €,
ktoré využívame na renováciu lavičiek, altánku, detského ihriska a osadenie nových herných zariadení.

Veľmi  nás potešilo, že rodičia a ich deti v rámci spolupráce školy a rodiny v tento deň prišli na brigádu a tak prispeli k pomoci našim deťom -  žiť v krajšom a účelnejšom školskom prostredí a pri fantastickom guľáši a šiškách od rodičov a sponzorov   spolu s nami – zamestnancami školy opravili a namaľovali lavičky, opravili altánok a  natreli preliezačky. Veríme, že spoločné brigády posilnia aj vzťahy medzi rodičmi, deťmi a učiteľmi, ale aj širokou verejnosťou a dokážeme, že aj športovanie pod holým nebom častokrát  skvalitní športové aktivity. Veríme, že aj deti a rodičia si budú viacej vážiť novovybudované priestory a budú sa snažiť, aby nám ostali čo najdlhšie v nepoškodenom stave a slúžili deťom našej školy.

Našou snahou je získať ešte ďalšie financie na oplotenie areálu betónovou konštrukciou so zamykateľnou bránou, aby sme zabránili pretrvávajúcemu vandalizmu a neustálemu poškodzovaniu školského areálu ako aj budovy školy.

Verím, že sa už v čo najbližšej dobe opäť stretneme v čo najväčšom počte a v dobrej nálade  skrášlime školské prostredie našim deťom.

Osobitne by som sa chcela poďakovať za finančné a vecné dary našim sponzorom:
rodine pani Marty Kaločaiovej( Garajovej), Hanuskovej, Melichovej, Faťarovej, Ondrejovičovej, Antalíkovej, Saxonovej, Miklóšovej, Királiovej, Obročníkovej, p. vychovávateľke Aničke Matúšovej s manželom, pánovi Mihalkovi z Uhorského, rodine Petra Žiláka, pani Ivane Pavlovej, pani Marte Vrabcovej, rodine pani učiteľky Dobrovej, pani Silvii Peťkovej, rodine Kretovej,  rodine Henžeľovej, pani vychovávateľke Janke Sivičekovej s maminkou, pani Ivetke Brndiarovej, Paľkovi Ančovi, Hanke Turoňovej, Ivanke Pechovej, pani učiteľke Vitoslavskej, ale aj všetkým ostatným nemenovaným rodičom, deťom,  kolegyniam a kolegom, ktorí vo veľkej miere pomohli pri estetizácii školského prostredia.


Vytvorené: 22. 9. 2017
Posledná aktualizácia: 22. 9. 2017 08:48
Autor: Mgr. Eva Dirbáková, riaditeľka ZŠ Školská 3