A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2018


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • Máj: 2, 7, 9, 14, 15, 21, 22, 28, 29.
 • Jún: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26.
 • Júl: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31.
 • August: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28.
 • September: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25.
 • Október: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30.
 • November: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
 • December: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 27, 28, 31.

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

ZBER druhotných surovín ♠ rok 2018


Plán separovaného zberu plastov


 • 30. máj (streda)
 • 27. jún (streda)
 • 25. júl (streda)
 • 22. august (streda)
 • 19. september (streda)
 • 17. október (streda)
 • 14. november (streda)
 • 12. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár, prípadne mobilný zber zabezpečuje v našom meste spoločnosť BRANTNER, s.r.o.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 11
DNES: 444
TÝŽDEŇ: 444
CELKOM: 430360

Obsah

Školské podujatia


 

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

#

KONCERT VÍŤAZOV PÓDIA MLADÝCH UMELCOV

Vyvrcholenie nadregionálnych súťaží Pódium Mladých Umelcov 2018 sa uskutočnilo 4. 5. 2018. celý text

škola, oznamy, kultúra | 15. 5. 2018 | Autor: Mgr. Ľuboslava Slebodníková
foto

Celoštátna XI. súťažná prehliadka ZUŠ SR a ČR v hre na keyboarde

Dňa 27. 3. 2018 sa uskutočnila celoštátna prehliadka s medzinárodnou účasťou v hre na keyboarde. Hlavným cieľom súťaže je žiakov motivovať v hre na tento populárny nástroj, hľadať odborné postupy, ktoré budú posúvať kvalitu vyučovania u pedagógov i žiakov v tomto nástroji. celý text

škola, oznamy, kultúra | 15. 5. 2018 | Autor: Mgr. Ľuboslava Slebodníková
#

Celoslovenská súťaž Petra Dvorského

Po siedmy krát v Košiciach na Základnej umeleckej škole konala celoslovenská súťaž v sólovom speve. celý text

ostatné | 15. 5. 2018 | Autor: Mgr. Dagmar Vývleková DiS art.
#

Škôlkari z MŠ Sklárskej boli pozrieť včely na Základnej škole Slobody

Aj v tomto školskom roku prišli opäť pozrieť malí škôlkari zo Sklárskej materskej škôlky školské včely do Základnej školy Slobody. celý text

škola, oznamy | 15. 5. 2018 | Autor: PaedDr. Peter Kostka
#

Návšteva SHMÚ a RTVS

Pondelok 7. 5. 2018 prežili žiaci 5.-7. ročníka „starej“ ZŠ výnimočný deň bohatý na nové informácie a poznatky. celý text

škola, oznamy | 11. 5. 2018 | Autor: Mgr. Eva Nociarová
#

Plavecký kurz vo Vysokých Tatrách

Žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ Školská Poltár absolvovali plavecký kurz vo Vysokých Tatrách. Škola v prírode 1.máj v Tatranskej Lomnici sa stala pre nás druhým domovom od 23. do 27. apríla 2018. celý text

škola, oznamy | 11. 5. 2018 | Autor: Mgr. J. Kubaliaková
#

„BANSKOŠTIAVNICKÉ KLADIVKÁ“ 2018

Celoslovenskú klavírnu súťaž „Banskoštiavnické kladivká“ 2018 absolvovali 3 klaviristky ZUŠ Poltár. Podmienkou súťaže bolo vo svojej kategórii zahrať skladby 2 slohových období, no jedna z nich musela byť skladba žijúceho slovenského skladateľa. celý text

škola, oznamy, kultúra | 10. 5. 2018 | Autor: Mgr. Ľuboslava Slebodníková
#

PÓDIUM MLADÝCH UMELCOV 2018 V HRE NA KLAVÍRI

PÓDIUM MLADÝCH UMELCOV 2018 V HRE NA KLAVÍRI 1.až 4.ročník I. časti nadregionálna súťaž 3 regiónov vo Veľkom Krtíši. celý text

škola, oznamy, kultúra | 10. 5. 2018 | Autor: Mgr. Ľuboslava Slebodníková
#

Čarovná noc v Novej škole

V noci z 30. apríla na 1. mája 2018 sa v Novej škole konala Čarovná rozprávková noc. Žiaci 1. stupňa v sprievode pedagógov zažili večer plný rozprávok, tvorivých dielní, navštívili mestskú knižnicu, zasúťažili si v literárnom kvíze a v závere si zmerali sily vo vankúšovej “vojne”. celý text

škola, oznamy | 4. 5. 2018 | Autor: Mgr. Michal Sihelský
#

Navštívil nás olympijský víťaz Matej Tóth

Žiaci Novej školy od septembra 2017 navštevujú Športovú akadémiu Mateja Tótha. Ako Matej sľúbil, chce postupne navštíviť všetky školy zapojené do tohto projektu. 27. apríla 2018 zavítal tento úspešný športovec na našu školu. Matej, ďakujeme za návštevu a držíme palce v ďalších súťažiach. celý text

ostatné | 4. 5. 2018 | Autor: Mgr. Michal Sihelský
prvá prechádzajúci
z 3
posledná