A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER druhotných surovín pre r. 2017-18


Plán separovaného zberu plastov

 • 13. december (streda)

 • 10. január (streda)
 • 7. február (streda)
 • 7. marec (streda)
 • 5. apríl (štvrtok)
 • 3. máj (štvrtok)
 • 30. máj (streda)
 • 27. jún (streda)
 • 25. júl (streda)
 • 22. august (streda)
 • 19. september (streda)
 • 17. október (streda)
 • 14. november (streda)
 • 12. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 1/2016 a DODATOK č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Poltár č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

Múzeum Rim. Sobota

GMM RSGemersko - malohontské múzeum


UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Obsah

TIMRAVINA STUDNIČKA – prednes slovenskej prózy

Typ: škola | kultúra
Dňa 23. 10. 2017 sa v popoludňajších hodinách zišli recitátori z 1. a 2. stupňa našej školy, aby si zmerali svoje sily v školskom kole súťaže Timravina studnička. Tento rok sme si ňou pripomenuli 150. výročie narodenia spisovateľky B. S. Timravy, rodáčky z Novohradu.

Súťažiaci sa zodpovedne pripravili, ukázali porote, ako vedia pracovať s textom a svojím hlasom. Sami mohli medzi sebou pozorovať svoje výkony, učiť sa od seba navzájom a uvidieť pokroky, ktoré sa postupne odkrývajú u  pokročilejších a skúsenejších recitátoroch.

Súťažilo sa v 3 kategóriách a z každej mohli do obvodového kola postúpiť prví dvaja. Poradie recitátorov bolo nasledovné:

1. kategória:

 1. miesto – Viktória Kučerová  3.A
 2. miesto – Viktor Jurkovič 4.A         
 3. miesto – Nina Katreniaková 2.B

2. kategória:

 1. miesto – Barbora Sivičeková 6.A
 2. miesto – Bronislava Garajová 5.A
 3. miesto – Adriana Mirgová – 5.B
 4. miesto – Kristína Parobeková 5.B

3. kategória:

 1. miesto – Viktória Rapčanová 9.A
 2. miesto – Simona Šuleková 7.A

 

V obvodom kole, ktoré sa konalo 25.10.2017, sa najlepšie darilo Barborke Sivičekovej. Vo svojej kategórii bola najlepšia a postúpila do celoslovenského kola. Srdečne jej blahoželáme, držíme prsty a prajeme veľa úspechov v najvyššej súťaži. Ostatným recitátorom želáme mnoho chuti a elánu do práce s ďalšími textami v ďalších recitátorských súťažiach.


Vytvorené: 3. 11. 2017
Posledná aktualizácia: 3. 11. 2017 14:46
Autor: Mgr. Eva Nociarová