A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER druhotných surovín pre r. 2017


Plán separovaného zberu plastov

 • 31. máj
 • 28. jún
 • 26. júl
 • 23. august
 • 20. september
 • 18. október
 • 15. november
 • 13. december

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 1/2016 a DODATOK č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Poltár č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

Múzeum Rim. Sobota

GMM RSGemersko - malohontské múzeum


UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Obsah

Školské podujatia


 

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

#

Matematický klokan v ZŠ Školská 3 v Poltári

Chcete, aby vaši žiaci boli svetoví?
Takouto otázkou sa k nám pedagógom prihovorili organizátori 20. ročníka súťaže Matematický klokan. Keďže sa súčasne „klokaní“ vo viac ako 60 krajinách Európy, Ázie, Ameriky a Afriky , je táto súťaž považovaná za najväčšiu medzinárodnú matematickú súťaž na svete. celý text

škola, oznamy | 23. 5. 2017 | Autor: Mgr. Monika Malá
#

VI. Európsky festival umeleckého školstva a 11. národný stupeň Európskeho dňa rodičov a škôl v Bardejove a Bardejovských kúpeľoch

11.-13. máj 2017 bol vyvrcholením dlho pripravovaného projektu pri príležitosti VI. Európskeho festivalu umeleckého školstva a 11. národného stupňa Európskeho dňa rodičov a škôl, ktorý sa uskutočnil v Bardejove a Bardejovských kúpeľoch. Hlavným organizátorom bola Slovenská rada rodičovských združení a spoluorganizátormi ZUŠ M. Mileca Bardejov, ZUŠ Poltár a Hotelová akadémia J. Andraščíka v Bardejove. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou J.E. pána Andreja Kisku, predsedu vlády SR p. R. Fica, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR p. P. Plavčana, ministra kultúry SR P. M. Maďariča, metropolita Košickej rímskokatolíckej arcidiecézy Mons. Bernarda Bobera a riaditeľa ŠPÚ v Bratislave p. Ľ. Hajduka. celý text

škola, kultúra | 16. 5. 2017 | Autor: Mgr. Ľuboslava Slebodníková
#

Koncert víťazov nadregionálnych súťaží PMU 2017 vo Veľkom Krtíši

Mesiac apríl a začiatok mája boli plné súťaží nadregionálneho charakteru- Novohrad, Malohont, Hont, Gemer, kedy PMU sa uskutočnili: spevácke zbory v Revúcej, komorná hra v klasických nástrojoch v Poltári, komorná hra s elektrickými nástrojmi v Tisovci, štvorručná hra na klavíri v Rimavskej Sobote a Pódium mladých tanečníkov vo Vinici (Balog nad Ipľom). celý text

škola, kultúra | 11. 5. 2017 | Autor: Mgr. Ľuboslava Slebodníková
#

STAVANIE MÁJA

Učíme tradície od malička... celý text

škola, kultúra | 11. 5. 2017 | Autor: Jana Abelovská
#

Exkurzia v Martine

Dôležitou organizačnou formou vyučovania je okrem klasickej vyučovacej hodiny aj exkurzia, počas ktorej majú žiaci možnosť nadobudnúť skúsenosti a zručnosti v rôznych zaujímavých lokalitách. S druhákmi a tretiakmi ZŠ, Školská 3, sme absolvovali takúto formu vyučovania 3. mája. Naším cieľom bolo mesto Martin.
celý text

škola, oznamy | 9. 5. 2017 | Autor: Mgr. Monika Malá
FOTO

ZŠ POLTÁR obsadila 6. miesto na Majstrovstvách Slovenska vo volejbale žiakov.

Dňa 11. 4. a 12. 4. 2017 sa v Detve konali Majstrovstvá Slovenska vo volejbale žiakov na rok 2017. Do Celoslovenského kola postúpilo 8 základných škôl zo všetkých krajov SR. Hralo sa v 2 štvorčlenných skupinách.
celý text

šport, škola | 9. 5. 2017 | Autor: Mgr. Pavel Jánošík
#

Pódium mladých umelcov 2017

Základná umelecká škola v Poltári sa stala organizátorom nadregionálnej umeleckej súťaže PMU 2017, ktorej sa pravidelne zúčastňuje 14 základných umeleckých škôl z regiónov Novohrad, Gemer, Malohont a Hont v rôznych nástrojoch. celý text

škola, oznamy, kultúra | 2. 5. 2017 | Autor: Mgr. Ľuboslava Slebodníková
#

Základná škola Slobody 2 v Poltári rozbieha projekt: Športovú akadémiu Mateja Tótha

Základná škola, Slobody 2, Poltár sa ako jediná uchádza o možnosť zastrešiť v okrese Poltár Športovú akadémiu Mateja Tótha. celý text

šport, škola, oznamy | 2. 5. 2017 | Autor: PaedDr. Peter Kostka
#

Pódium mladých umelcov 2017 v Tisovci

Doba doniesla i do umeleckého „priemyslu“ nové netradičné a hlavne elektronické nástroje. Rok 2017 je pre umelecké školy Novohradu, Malohontu, Hontu a Gemera rokom komornej hudby, a tak okrem klasických nástrojov sa uskutočnila umelecká súťaž v Tisovci v komornej hre s použitím elektrických, elektronických nástrojov, resp. ozvučovacej techniky. celý text

škola, oznamy, kultúra | 2. 5. 2017 | Autor: Mgr. Dagmar Vývleková
#

Škôlkari z MŠ Sklárska vyniesli Morenu

Dňa 22.marca 2017 sa areál materskej školy Sklárska 34 v Poltári premenil na miesto plné spevu, hudby a tanca. Ako každý rok, i tento, zavítali do našej MŠ deti z DFS Kukučky. celý text

škola, kultúra | 26. 4. 2017 | Autor: Jana Abelovská
prvá prechádzajúci
z 2
posledná