A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER druhotných surovín pre r. 2017


Plán separovaného zberu plastov

 • 31. máj
 • 28. jún
 • 26. júl
 • 23. august
 • 20. september
 • 18. október
 • 15. november
 • 13. december

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 1/2016 a DODATOK č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Poltár č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

Múzeum Rim. Sobota

GMM RSGemersko - malohontské múzeum


UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Obsah

Úspech speváckych zborov v Banskej Bystrici

Typ: škola | kultúra
V piatok 21.apríla 2017 sa zborový spev niesol Banskou Bystricou. Tu sa každoročne koná krajská súťažná prehliadka Mládež spieva. Tento rok súťažili detské zbory do 15 rokov.

Za naše mesto súťažili dva zbory – Dievčenský spevácky zbor pri kostole sv. Cyrila a Metoda (diriguje Mgr. art Mária Sihelská, korepetítor Martin Šálka) a Spevácky zbor Krištálik (diriguje Mgr. art. Mária Sihelská, hlasovým pedagógom je Mgr. Dagmar Vývleková DiS art. a korepetítorom Mgr. Katarína Kubaliaková DiS art.). Spevácky zbor Krištálik sa tejto súťaže úspešne zúčastnil aj pred dvomi rokmi.

 V programe súťažnej prehliadky sme si okrem našich zborov vypočuli aj deti z Detvy, Zvolena, Heľpy, Rimavskej Soboty, Brezna a Novej Bane. Členmi  odbornej poroty boli: PaedDr. Alfonz Poliak, PhD. – vyučujúci na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, PaedDr. Katarína Koreňová, ArtD. a Mgr. art. Martin Kašša – pedagógovia Konzervatória J.L.Bellu v Banskej Bystrici. Po viac ako dvojhodinovom súťažnom programe mala pri hodnotení výkonov porota veľmi náročnú úlohu. Veď na túto krajskú prehliadku postúpili odporučené detské spevácke zbory z regionálnych kôl súťaže.

Spevácky zbor Krištálik za svoj výkon v silnej konkurencii nakoniec získal zlaté pásmo a Dievčenský spevácky zbor pri kostole sv. Cyrila a Metoda sa umiestnil v striebornom pásme. Okrem potlesku bol určite pre všetkých z nás najväčšou odmenou umelecký zážitok z krásneho súzvuku detských hlasov.


Vytvorené: 25. 4. 2017
Posledná aktualizácia: 25. 4. 2017 12:41
Autor: Mgr. art. Mária Sihelská