A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2018


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • Marec: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
 • Apríľ: 3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30.
 • Máj: 2, 7, 9, 14, 15, 21, 22, 28, 29.
 • Jún: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26.
 • Júl: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31.
 • August: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28.
 • September: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25.
 • Október: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30.
 • November: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
 • December: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 27, 28, 31.

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

ZBER druhotných surovín ♠ rok 2018


Plán separovaného zberu plastov


 • 3. máj (štvrtok)
 • 30. máj (streda)
 • 27. jún (streda)
 • 25. júl (streda)
 • 22. august (streda)
 • 19. september (streda)
 • 17. október (streda)
 • 14. november (streda)
 • 12. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár, prípadne mobilný zber zabezpečuje v našom meste spoločnosť BRANTNER, s.r.o.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 11
DNES: 433
TÝŽDEŇ: 433
CELKOM: 414062

Obsah

Úspech spevákov na Pódium mladých umelcov 2018

Typ: škola | oznamy | kultúra
Nadregionálna súťaž 14 umeleckých škôl – Pódium mladých umelcov, sa stala tradíciou, na ktorej sa stretávajú mladí talentovaní umelci. Keďže hudobný odbor v sebe zahŕňa množstvo hudobných nástrojov, každý rok medzi sebou súťažia iné nástroje. Tento rok si ZUŠky medzi sebou rozdelili súťaž v speve, klavíri a akordeóne.

Dňa 13. 4 . 2018 sa na ZUŠ v Poltári konala súťaž v speve. Naši speváci sa rozhodli obhájiť svoj úspech spred troch rokov, kedy na PMU 2015 v ZUŠ získali výborné umiestnenia.

Súťaže sa zúčastnilo 38 sólových spevákov a 3 komorné zoskupenia z rôznych ZUŠ – Hnúšťa, Rimavská Sobota, Balog nad Ipľom, Veľký Krtíš, Lučenec, Tornaľa,  Fiľakovo a Poltár. Predsedníčkou poroty bola Mgr. Zlata Vondrová – dlhoročná pedagogička na ZUŠ a Konzervatóriu v Košiciach. Členmi poroty boli učitelia ZUŠ – Agnesa Kuraliová a Mgr. art Patrik Kobela.

Repertoár piesní bol zostavený z ľudových piesní, detských, ale aj umelých klasických piesní.

ZUŠ v Poltári reprezentovalo 6 žiakov. V prvej kategórii, ktoré bola najpočetnejšia (18 súťažiacich) ZUŠ Poltár reprezentovali: Vanesska Pinková – získala zlaté pásmo, Petra Turoňová – zlaté pásmo a Rebeka Henžeľová – zlaté pásmo a cenu primátora mesta Poltár. Všetky žiačky sú z triedy p. uč. Mgr. Dagmar Vývlekovej DiS art..

V druhej kategórii získala zlaté pásmo Hanka Kubaliaková – z triedy Mgr. art. Márii Sihelskej.

V tretej kategórii súťažili Sára Partlová a Michaela Szepesyová – získali zlaté pásmo ( z triedy Mgr. Dagmar Vývlekovej DiS art.).

V komornom speve sa predstavili Rebeka Henžeľová a Petra Turoňová so skladbami Vešia šašo na balkóneSpievanky. Sára Partlová a Michaela Szepesyová s piesňami Jarní vonička Dyby byla kosa nabróšená. Obe komorné zoskupenia získali zlaté pásmo.

Korepetítormi boli Mgr. art. Mária Sihelská, Mgr. Katarína Kubaliaková DiS art a Oleg Kováč DiS art.

Všetkým súťažiacim gratulujeme a prajeme veľa chuti, trpezlivosti a najmä pracovitosti pri nacvičovaní nových piesní.

Mgr. Dagmar Vývleková DiS art.


Vytvorené: 16. 4. 2018
Posledná aktualizácia: 16. 4. 2018 10:07
Autor: Mgr. Dagmar Vývleková DiS art.