A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER druhotných surovín pre r. 2017


Plán separovaného zberu plastov

 • 31. máj
 • 28. jún
 • 26. júl
 • 23. august
 • 20. september
 • 18. október
 • 15. november
 • 13. december

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 1/2016 a DODATOK č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Poltár č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

Múzeum Rim. Sobota

GMM RSGemersko - malohontské múzeum


UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Obsah

VI. Európsky festival umeleckého školstva a 11. národný stupeň Európskeho dňa rodičov a škôl v Bardejove a Bardejovských kúpeľoch

Typ: škola | kultúra
11.-13. máj 2017 bol vyvrcholením dlho pripravovaného projektu pri príležitosti VI. Európskeho festivalu umeleckého školstva a 11. národného stupňa Európskeho dňa rodičov a škôl, ktorý sa uskutočnil v Bardejove a Bardejovských kúpeľoch. Hlavným organizátorom bola Slovenská rada rodičovských združení a spoluorganizátormi ZUŠ M. Mileca Bardejov, ZUŠ Poltár a Hotelová akadémia J. Andraščíka v Bardejove. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou J.E. pána Andreja Kisku, predsedu vlády SR p. R. Fica, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR p. P. Plavčana, ministra kultúry SR P. M. Maďariča, metropolita Košickej rímskokatolíckej arcidiecézy Mons. Bernarda Bobera a riaditeľa ŠPÚ v Bratislave p. Ľ. Hajduka.

Cieľom VI. EFUŠ a 11. EDRaŠ je viesť rodičov k tomu aby si uvedomili svoju zodpovednosť v procese výchovy a vzdelávania svojich detí. Súčasne je to propagácia a oslava školy a školských zariadení, spolupráca rodiny, školy a ich zriaďovateľov, zviditeľnenie Európskej asociácie rodičov, spolupráca v budovaní Európskeho kultúrneho mosta medzi národmi Európy prostredníctvom aktívnej umeleckej tvorivosti. EFUŠ bol súčasne prehliadkou kultúrnych vystúpení, koncertov žiakov základných umeleckých škôl vo svojich odboroch- hudobný, výtvarný, tanečný, literárno-dramatický, vrámci ktorých sa uskutočnila i výtvarná súťaž na tému „Folklórne tradície môjho kraja na Slovensku“. Vyše 380 prác z celého Slovenska boli vyhodnotené a ocenené, vystavené na štyroch vernisážach- Minigaléria, Hornošarišské osvetové stredisko, Poľsko- Slovenský dom, Galéria v Parku Emila Korbu v Bardejove a v Kolonáde Bardejovských Kúpeľov.

ZUŠ a mesto Poltár reprezentovali víťazi PMU 2017- Flautové trio ( D. Garajová, D. Švantnerová, R. Gombalová) z triedy Mgr. Ľ. Slebodníkovej a gitarové trio ( S. Jambor, S. Fehérpatakyová, P. Farkaš) z triedy Ing. L. Černáka, ktorí zožali veľký úspech na otváracom i záverečnom koncerte EFUŠ. V rámci tohto festivalu sme privítali i mladých interpretov- žiakov z Krakowa, kde Alexandra Žmuda ( priečna flauta) a Natália Tesarowicz (klavír) predviedli na vysokej umeleckej úrovni svoj koncertný repertoár. Priateľstvo medzi poltárskymi „flautistkami“ a žiačkami Muzicznej szkoly B. Rutkowskiego v Krakowe vzniklo už na Medzinárodnom festivale Szrebernej Szibke v Krakowe v roku 2016.

Okrem umeleckých podujatí účastníci EFUŠ navštívili historické mesto Bardejov, Baziliku minor sv. Egídia v Bardejove na sv. omši, Skanzen ľudovej architektúry v Bardejovských kúpeľoch…

Na slávnostnom otvorení VI. EFUŠ a 11. NS EDRaŠ v SR boli za výsledky na súťažiach, festivaloch ocenené vzácnou medailou EFUŠ a EDRaŠ razenej v Kremnici- D. Garajová, D. Švantnerová, R. Gombalová a S. Fehérpatakyová. Touto medailou bola ocenená i predsedníčka RZ pani Mária Fehérpatakyová za pomoc, angažovanosť a vedenie RZ v Poltári.

VI. EFUŠ a 11. EDRaŠ boli „defilé“ a oslavou základných umeleckých škôl a vzácneho trojuholníka – UČITEĽ – RODIČ- ŽIAK.


Vytvorené: 16. 5. 2017
Posledná aktualizácia: 16. 5. 2017 10:47
Autor: Mgr. Ľuboslava Slebodníková