A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER druhotných surovín pre r. 2017


Plán separovaného zberu plastov

 • 28. jún
 • 26. júl
 • 23. august
 • 20. september
 • 18. október
 • 15. november
 • 13. december

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 1/2016 a DODATOK č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Poltár č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

Múzeum Rim. Sobota

GMM RSGemersko - malohontské múzeum


UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Obsah

"Vyvýšené záhradky v MŠ Sklárska 34"

Typ: škola | oznamy
illustračné fotoPani Katarína Hvozďáková- predsedníčka, Rady školy v spolupráci s vedením materskej školy napísali projekt financovaný z participatívneho rozpočtu mesta Poltár. Projekt bol na mestskom zastupiteľstve schválený, pridelené finančné prostriedky a tak sme začali nakupovať materiál potrebný k jeho realizácii. Počasie nám v realizácii neprialo, bola dlhá zima a na jar daždivé počasie, mokrá pôda v miestach, kde mali záhradky postaviť.

Nakoľko sa už nedalo dlhšie čakať, lebo rastlinky sa už pýtali do zeme, dňa 20. 5. 2017 sa zorganizovala brigáda rodičov a jej konečný výsledok bol úžasný. Rodičia počas jedného dňa zhovovili a osadili ,,záhradky,,.Tie sa potom namorili látkami neškodnými pre pestovanie zeleniny, naplnili ornicou a substrátom. Vysádzanie sa mohlo začať. Rodičia, starí rodičia, pani učiteľky priniesli priesady a deti s detským záhradným pracovným náradím za pomoci pani učiteliek sadili cibuľku, papriku, paradajky, kaleráb ale i tekvice ktoré využijeme na jeseň pri slávnosti Usmiatych tekvičiek.

Ráno si každá trieda priesady polieva a stará sa o ne. Deti si na svojich ,,záhradkách,, rozvíjajú pracovné návyky, zručnosti a schopnosti. Vedieme ich aby efektívne, správne a bezpečne používali nástroje a náradie. Nadobúdajú trpezlivosť, vôľu dokončiť začatú prácu. Prežívajú radosť, keď sa rastlinkám darí. Pozorujú ako rastú, kvitnú a začínajú mať plody. Touto cestou chceme viesť naše deti k väčšej konzumácii zeleniny potrebnej pre ich zdravý vývoj.

Výsledky projektu si môžete pozrieť na priloženej fotodokumentácii.

Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým rodičom,ktorí sa zúčastnili na brigáde a realizácii tohoto pre deti užitočného projektu.

Jana Abelovská riaditeľka MŠ


Vytvorené: 27. 6. 2017
Posledná aktualizácia: 27. 6. 2017 12:26
Autor: Jana Abelovská