A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER druhotných surovín pre r. 2017


Plán separovaného zberu plastov

 • 31. máj
 • 28. jún
 • 26. júl
 • 23. august
 • 20. september
 • 18. október
 • 15. november
 • 13. december

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 1/2016 a DODATOK č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Poltár č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

Múzeum Rim. Sobota

GMM RSGemersko - malohontské múzeum


UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Obsah

Základná škola Slobody 2 v Poltári rozbieha projekt: Športovú akadémiu Mateja Tótha

Typ: šport | škola | oznamy
Základná škola, Slobody 2, Poltár sa ako jediná uchádza o možnosť zastrešiť v okrese Poltár Športovú akadémiu Mateja Tótha.

Športová akadémia Mateja Tótha je jedinečný celoslovenský projekt zameraný na deti v predškolskom a mladšom školskom veku. Ide o kvalitnú voľnočasovú aktivitu v podobe pravidelných športových krúžkov na školách. Projekt Akadémie osobne zastrešuje a podporuje nielen samotný Matej, ale aj celý jeho tím odborníkov vrátane jeho trénera a fyzioterapeuta. Vďaka nim sa deti dostanú k modernej a unikátnej metodike, ktorá dbá na kvalitu pohybu, podnecujú ich výkonnostný rast a prostredníctvom ktorej si ľahšie vytvoria prirodzený vzťah a radosť zo športu. Matejovo úsilie priniesť šport na špičkovej úrovni bližšie k deťom nás oslovilo a preto sme sa rozhodli stať sa hlavným partnerom tejto iniciatívy. Zapojením sa do súťaže o grant cez dobrybeh.o2.sk môžete aj vy prispieť svojimi nabehanými kilometrami k tomu, aby táto jedinečná akadémia vznikla vo vašom okolí.

Cieľom projektu Športová akadémia Mateja Tótha, ktorý rozbieha Základná škola Slobody 2 v Poltári spolu s Matejom Tóthom a jeho tímom je:

 • Pritiahnuť deti k pravidelnej športovej činnosti
 • Pomáhať pri aktívnom rozvoji a formovaní zdravého životného štýlu detí
 • Propagovať myšlienky fair play a súdržnosti pri športovaní
 • Rozvíjať v deťoch prvky súťaživosti a zodpovednosti
 • Podporovať osobnostný rozvoj všetkých detí

 

O Športovú akadémiu Mateja Tótha súťaží spolu 79 škôl, ktoré Matej Tóth a jeho tím vybrali. V každom okrese starostlivo zvolili jednu školu berúc do úvahy jej technické zabezpečenie, prejavený záujem, počet detí a pod., ktorá bude bojovať o tento jedinečný grant. Za okres Poltár súťaží jedine Základná škola Slobody 2. 


Vytvorené: 2. 5. 2017
Posledná aktualizácia: 2. 5. 2017 13:37
Autor: PaedDr. Peter Kostka