A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

 

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov v meste Poltár sa uskutočňuje 2 krát ročne, spravidla v mesiacoch apríl a október, formou mobilného zberu spoločnosťou Detox, s.r.o. Presný dátum zberu bude po upresnení zverejnený v dostatočnom časovom predstihu v aktuálnych oznamoch.

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2019


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • Marec: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • Apríľ: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 23, 24, 29, 30
 • Máj: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28
 • Jún: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25
 • Júl: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30
 • August: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27
 • September: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30
 • Október: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
 • November: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • December: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 20, 23, 30, 31

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.


Plán vývozu papiera a skla


ZBER druhotných surovín ♠ rok 2019


Plán separovaného zberu plastov


 • 3. apríľ (streda)
 • 2. máj (štvrtok)
 • 29. máj (streda)
 • 26. jún (streda)
 • 24. júl (streda)
 • 21. august (streda)
 • 18. september (streda)
 • 16. október (streda)
 • 13. november (streda)
 • 11. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za mesiac.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 15
DNES: 29
TÝŽDEŇ: 2261
CELKOM: 760890

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Obsah

Dni mesta Poltár

31.05.2019

Dni mesta Poltár pod záštitou ministerky kultúry 1

Dni mesta Poltár pod záštitou ministerky kultúry

Záštitu nad podujatím „Dni mesta Poltár“ organizovaným našim mestom pri príležitosti 773. výročia svojho založenia prijala ministerka kultúry Ľubica Laššáková.

Detail

NÁVRH NA UDELENIE CENY MESTA A CENY PRIMÁTORKY 

Dňa 20. 9. 2019 sa v rámci Dní mesta uskutoční slávnostné MsZ, kde bude udelená Cena mesta Poltár, prípadne Cena primátorky mesta Poltár.


Cenu mesta Poltár udeľuje mestské zastupiteľstvo osobám a kolektívom, ktoré sa dlhodobo významným spôsobom pričiňujú

a/ o hospodársky, kultúrny a športový rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí,

     b/ za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej,

         publicistickej a verejno-prospešnej činnosti,

      c/ činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov.


Návrhy na udelenie ocenenia môžu mestskému zastupiteľstvu predkladať primátor, poslanci mestského zastupiteľstva, občania mesta.

 

Primátorka mesta môže udeliť verejné uznanie, alebo cenu primátorky osobám, alebo kolektívom za:

    vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti,
    činnosť, ktorá významným spôsobom ovplyvnila hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí,
    záchranu ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov.


Návrhy na udelenie ocenenia môžu primátorke predkladať poslanci mestského zastupiteľstva, orgány mestského zastupiteľstva, občianske združenia, spoločenské organizácie alebo občania.

 

Svoje návrhy na udelenie ceny mesta a ceny primátorky môžete predložiť najneskôr do 31. 7. 2019 na adresu MsÚ, prípadne e mailovú adresu: mesto@poltar.sk.


Návrh na udelenie ceny mesta a ceny primátorky musí obsahovať náležitosti uvedené vo vzore návrhu.

Cena mesta - návrhy.docx (21.63 kB)

AKTUÁLNE OZNAMY

18.07.2019 13:35

Na čerstvom vzduchu vo vidieckom cestovnom ruchu 1

Na čerstvom vzduchu vo vidieckom cestovnom ruchu

Atraktívnou príležitosťou využitia prírodného a kultúrneho dedičstva je podnikanie v oblasti agroturistiky. Pre návrat človeka k prírode, odklon od masového cestovného ruchu a návrat k individuálnemu užívaniu si dovolenky predstavuje prírodný a kultúrny potenciál našich regiónov skvelú podnikateľskú príležitosť.

Detail

17.07.2019 09:22

 Premiérový stolnotenisový kemp v našom meste 1

Premiérový stolnotenisový kemp v našom meste

Počas druhého prázdninového týždňa sa v priestoroch mestskej športovej haly uskutočnil prvý letný stolnotenisový kemp mládeže.

Detail

16.07.2019 10:10

NÁVRH NA UDELENIE CENY MESTA A CENY PRIMÁTORKY 1

NÁVRH NA UDELENIE CENY MESTA A CENY PRIMÁTORKY

Dňa 20. 9. 2019 sa v rámci Dní mesta uskutoční slávnostné MsZ, kde bude udelená Cena mesta Poltár, prípadne Cena primátorky mesta Poltár.

Detail

16.07.2019 09:04

Blší trh 2019 2

Blší trh 2019

Príďte predať, kúpiť, vymeniť zberateľské zaujimavosti,kuriozity ale aj predmety z domácností alebo sa iba stretnúť ...

Detail

15.07.2019 15:58

Zoznam daňových dlžníkov mesta Poltár 1

Zoznam daňových dlžníkov mesta Poltár

Mesto Poltár zverejňuje zoznamy daňových dlžníkov, ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov k 31.12.2018 presiahla u fyzickej osoby sumu 160 eur a u právnickej osoby sumu 1 600 eur.

Detail

15.07.2019 14:10

Výluka vlakov medzi stanicami Breznička-Poltár 1

Výluka vlakov medzi stanicami Breznička-Poltár

Výluka vlakov medzi stanicami Breznička-Poltár

Detail

11.07.2019 07:34

Uzavreté parkovisko oproti poliklinike na Ulici sklárskej súpisné číslo 766 1

Uzavreté parkovisko oproti poliklinike na Ulici sklárskej

Mesto Poltár oznamuje občanom

Detail

10.07.2019 13:20

Poltársky beh 2019 1

Poltársky beh 2019

Viac info o beh nájdete na fb stránke :

Detail

Fotogaléria

12.06.2019

Olympijský deň pri príležitosti Medzinárodného dňa detí

Olympijský deň pri príležitosti Medzinárodného dňa detí

Tento rok sa Medzinárodný deň detí niesol v športovom duchu, v koncepte olympijských hier a zúčastnilo sa ho približne 750 žiakov a škôlkárov.

Detail

18.05.2019

Beseda s Jozefom Banášom

Beseda s Jozefom Banášom

V obradnej sále Mestského úradu v Poltári sa vo štvrtok 15.05.2019 konala beseda so spisovateľom Jozefom Banášom o knihe "PREBIJEM SA! ŠTEFÁNIK Muž železnej vôle".

Detail

ŠKOLSTVO

12.06.2019 08:14

Talentík múz 2019

Talentík múz 2019

TALENTÍK MÚZ 2019 ako jubilejný 15.ročník okresnej umeleckej súťaže deti MŠ a 1. st. ZŠ 28.5. otvorila riaditeľka ZUŠ Ľuba Slebodníková a pani primátorka Mgr. Martina Brisudová.

Detail

12.06.2019 08:10

Od divadla k tancu

Od divadla k tancu

Záverečný koncert žiakov tanečného a literárno-dramatického odboru ZUŠ Poltár naplnil rytmom, energiou, pohybom, radosťou, hlasným skandovaním a potleskom publika Dom kultúry v Poltári dňa 30. 5.2019

Detail

11.06.2019 15:19

Absolventský koncert žiakov ZUŠ Poltár 2019

Absolventský koncert žiakov ZUŠ Poltár 2019

Absolventi ZUŠ Poltár 7.6.2019 - slávnostný akt ukončenia štúdia 1. a 2. stupňa.

Detail

27.05.2019 11:12

16. máj patril všetkým mamičkám Základnej školy na Ulici školskej v Poltári

16. máj patril všetkým mamičkám Základnej školy na Ulici školskej v Poltári

Deň matiek patrí medzi najdojemnejšie sviatky – pre každého človeka je jeho matka najdôležitejším človekom na svete. Matka, ktorá všetko chápe, odpúšťa, vždy poľutuje a bude stále milovať svoje dieťa bez ohľadu na to, aké ono je.

Detail

22.05.2019 17:20

Úspech našich speváčiek na DIS v Banskej Bystrici

Úspech našich speváčiek na DIS v Banskej Bystrici

DIS je detská interpretačná súťaž, ktorá sa v odbore spev koná raz za 5 rokov. Táto súťaž je náročná najmä preto, lebo je postupová dvojkolová. Každý interpret si musí pripraviť na každé kolo iný repertoár.

Detail

22.05.2019 17:18

Levický hudobný festival 2019

Levický hudobný festival 2019

Levický hudobný festival ako 5.ročník hudobnej súťažnej prehliadky prvýkrát navštívili aj žiaci ZUŠ Poltár v kategórií komornej hudby do 19 rokov.

Detail

20.05.2019 07:56

Sladká odmena pre mladých včelárov z novej školy

Sladká odmena pre mladých včelárov z novej školy

Mladí včelári zo Včelárskeho krúžku na Základnej škole Slobody 2 sa dočkali sladkej odmeny! Za usilovnú prácu počas celého roka, ich školské včely sladko odmenili. Síce skromnou, ale o to chutnejšou nádielkou tohtoročného repkového medu.

Detail

14.05.2019 10:19

Nová škola má víťaza krajského kola biologickej olympiády 1

Nová škola má víťaza krajského kola biologickej olympiády

Dňa 7.5.2019 sa zúčastnili dvaja žiaci z triedy 7.B, a to Adrián Višniar a Jozef Beľa krajského kola biologickej olympiády v Banskej Bystrici.

Detail

KULTÚRA

30.04.2019 16:11

Jarný koncert 2019

Jarný koncert 2019

JARNÝ koncert žiakov ZUŠ Poltár 25.4.2019 v Dome kultúry bol umeleckým zážitkom pre rodičov, hudbumilujúcu verejnosť, ale i pre samotných mladých umelcov, žiakov hudobného a tanečného odboru. Aj výtvarníci sa prezentovali verejnou výstavou, či ilustráciu programového bulletinu a plagátu.

Detail

30.04.2019 16:09

Celoslovenská súťaž Pink Song v sólovom speve Zvolen

Celoslovenská súťaž Pink Song v sólovom speve Zvolen

V krásny slnečný piatkový deň 26.4.2019 sa žiaci Základnej umeleckej školy z Poltára zúčastnili celoslovenskej súťaže Pink Song v sólovom speve, ktorá sa konala vo Zvolene. Súťaže sa zúčastnilo 113 mladých interpretov, z ktorých sa do pásiem umiestnenia nedostala ani polovica.

Detail

30.04.2019 16:06

Pódium mladých umelcov v hre na husliach 2019

Pódium mladých umelcov v hre na husliach 2019

Pódium Mladých Umelcov 2019 v hre na husle 26.4.2019 uzatvorila umeleckú šnúru súťaží regiónov Novohradu, Gemer, Malohontu a Hont.

Detail

25.04.2019 22:11

Pódium mladých umelcov 2019 v hre na gitare

Pódium mladých umelcov 2019 v hre na gitare

Pódium Mladých umelcov 2019 Nadregionálna súťaž v hre na gitare. Súťaž sa uskutočnila dňa 9.7.2019 v Lučenci.

Detail

19.04.2019 10:53

Pódium mladých umelcov 2019 dychové nástroje

Pódium mladých umelcov 2019 dychové nástroje

Koncertná sála ZUŠ Poltár 12.4.2019 privítala mladých umelcov, ktorí muzicírovali v drevených dychových nástrojoch/priečna flauta, klarinet a saxofón /v nadregionálnej súťaži Pódium Mladých Umelcov.

Detail

16.04.2019 16:49

Pódium mladých umelcov 2019 - drevené dychové nástroje

Pódium mladých umelcov 2019 - drevené dychové nástroje

Základná umelecká škola vo Veľkom Krtíši sa stala organizátorom nadregionálnej umeleckej súťaže PMU 2019 v hre na sopránovú a altovú zobcovú flautu, ktorej sa pravidelne zúčastňujú základné umelecké školy z regiónov Novohrad, Gemer, Malohont a Hont.

Detail

16.04.2019 16:43

Krajské kolo "mládež spieva"

Krajské kolo "mládež spieva"

V Základnej umeleckej škole J.Cikkera v Banskej Bystrici sa po roku opäť rozozneli hlasy mladých spevákov. Konalo sa tu krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských a mládežníckych speváckych zborov Mládež spieva.

Detail

16.04.2019 16:11

KSP april

Kultúrne a spoločenské podujatia mesta Poltár

na mesiac APRÍL 2019

Detail

ŠPORT

17.10.2018 14:52

ilustr. foto

ROZPIS ZÁPASOV sezóna 2018/2019 M SR OS kadetky

Domáce zápasy sa hrajú v Mestskej športovej hale Poltár o 10.00 hod.

Detail

11.09.2017 09:00

ilustračné foto

POZVÁNKA NA TRÉNINGY VOLEJBALOVEJ PRÍPRAVKY

MESTSKÝ VOLEJBALOVÝ KLUB POLTÁR

Detail

Úradná tabuľa

15.07.2019 - 14.08.2019

Zoznamy daňových dlžníkov

Detail

08.07.2019 - 24.07.2019

VZN č. 2-2019 o pyrotechnike

Detail