A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2018


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • November: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
 • December: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 27, 28, 31.

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

ZBER druhotných surovín ♠ rok 2018


Plán separovaného zberu plastov


 • 12. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár, prípadne mobilný zber zabezpečuje v našom meste spoločnosť BRANTNER, s.r.o.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za mesiac.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 15
DNES: 719
TÝŽDEŇ: 5568
CELKOM: 556472

Obsah

Úradná tabuľa

12.12.2018

foto

Športový úspech najmladších žiakov a žiačok ZŠ Slobody Poltár

Vybíjaná je veľmi obľúbená športová hra u žiakov na základných školách. Hravou formou rozvíja rýchlosť, obratnosť, silu, vytrvalosť, ohybnosť, reakčnú a orientačnú pohybovú schopnosť. Je to ideálna a najľahšia športovej hra pre túto vekovú kategóriu. Je nenáročná na priestor a na materiálne vybavenie.

Detail

12.12.2018

plagát

VIANOČNÝ KONCERT

Ženský spevácky zbor Letokruhya Kultúrna komisia Mesta Poltár

Detail

12.12.2018

plagát

Snehová kráľovná

ZUŠ Poltár Vás pozýva

Detail

11.12.2018

plagát

Zvyky a tradície Novohradu počas adventu.

DFS Kukučky a FS Poltárica z Poltára Vás pozývajú na

Detail

11.12.2018

plagát

VIANOČNÁ BESIEDKA

MŠ Sklárska 34, Poltár

Detail

06.12.2018

MIKULÁŠSKY STOLNOTENISOVÝ TURNAJ

MIKULÁŠSKY STOLNOTENISOVÝ TURNAJ

V predvečer sladkého sviatku sa naši žiaci snažili aktívnym pohybom so stolnotenisovou raketou vyhrať pre seba čo najbohatšiu odmenu.

Detail

06.12.2018

sviečka

Anna Sojková

Smútiace rodiny Sojková a Vrábľová s hlbokým žiaľom oznamujú občanom, že dňa 05.12.2018 vo večerných hodinách zomrela ich manželka, matka, stará matka, sestra, príbuzná a naša občianka Anna Sojková nar.24.01.1931 v v Kokave nad Rimavicou. Posledná rozlúčka so zosnulou sa bude konať dňa 08.12.2018 t.j. v sobotu o 12.00 hodine v DS v Poltári. Telesné pozostatky zosnulej budú vystavené hodinu pred pohrebom.

Detail

05.12.2018

plagát

Pozvánka na VIANOČNÝ KONCERT

ZUŠ Poltár a SRRZ - RZ pri ZUŠ v Poltári Vás srdečne pozývajú na Vianočný koncert a výstavu,

Detail

05.12.2018

Anna Ančová 1

Anna Ančová

Smútiace rodiny Ančová, Pufflerová a Pekáreková s hlbokým žiaľom oznamujú občanom, že dňa 04.12.2018 v ranných hodinách v nemocnici v Lučenci zomrela ich matka, stará matka, príbuzná a naša občianka Anna Ančová nar.16.12.1941 v Kokave nad Rimavicou. Občianska rozlúčka so zosnulou sa bude konať dňa 07.12.2018 t.j. v piatok o 13.00 hodine v DS v Poltári. Telesné pozostatky zosnulej budú vystavené hodinu pred pohrebom.

Detail

29.11.2018

Pohybom k zdravému životnému štýlu

Pohybom k zdravému životnému štýlu

,,Nech sa pohneme kamkoľvek, pôjdu s nami dve najkrajšie veci: príroda a zdravie.“ (Seneca)

Detail

29.11.2018

PAN 2018

PAN 2018

25. výročie tichého prednesu hlásilo nie len krásne jubileum, ale opäť nezabudnuteľný týždeň strávený s úžasnými ľuďmi.

Detail

29.11.2018

Celoslovenská súťaž Musica Camerata v Bratislave

Celoslovenská súťaž Musica Camerata v Bratislave

Flautové trio v novom zložení Radka, Daniela, Anka po svojom umeleckom výkone celoslovenskej súťaže sa bodovo umiestnili na 2.mieste v striebornom pásme. To, že patrili k najmladším v tretej kategórii si zaslúži aj pochvalu. Naše dua Miriama a Timea v 2.kategóriia a v 1.kategórií Lea a Bronka sa umiestnili bodovo na 3.mieste v bronzovom pásme, získali na prvýkrát cenné skúsenosti v tak silnej konkurencii mladých umelcov.

Detail

20.11.2018

Prvácka pasovačka

Prvácka pasovačka

Prváci zo ZŠ Slobody v Poltári sa vo štvrtok 25. októbra na chvíľu vrátili do dávnych, priam rozprávkových čias.

Detail

20.11.2018

Deti z ŠKD pri ZŠ Školská v Poltári a DSS Tilia v Slanej Lehote

Deti z ŠKD pri ZŠ Školská v Poltári a DSS Tilia v Slanej Lehote

Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.

Detail

19.11.2018

Voľné pracovné miesto

Voľné pracovné miesto

Základná umelecká škola, Železničná 6, 987 01 Poltár v zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu:

Detail

19.11.2018

PORTRÉTY 2018

PORTRÉTY 2018

PORTRÉTY 2018 koncert hudby skladateľov 20.a 21.st,ktorý sa 13.11.uskutočnil v koncertnej sále ZUŠ Poltár. Všetkých zaujala aj pekná prezentácia o skladateľoch a hlavne o výrazových prostriedkoch hudby, ktorú interpretovali mladí sólisti hrou na klavíri, zobcovej flaute, gitare, saxofónne, speve, husliach...

Detail

17.11.2018

Irena Lochová

Irena Lochová

Smútiace rodiny Lochová a Skruteková s hlbokým žiaľom oznamujú občanom, že dňa 17.11.2018 v ranných hodinách náhle zomrela ich manželka, matka, stará matka, sestra a príbuzná, naša občianka Irena Lochová rod. Václavíková, nar.18. 09. 1944 v Českom Brezove. Posledná rozlúčka so zosnulou sa bude konať dňa 19.11.2018 t.j. v pondelok o 14.00 hodine v DS v Poltári. Telesné pozostatky zosnulej budú vystavené v nedeľu od 17.00 hodiny v DS v Poltári.

Detail

17.10.2018

ilustr. foto

ROZPIS ZÁPASOV sezóna 2018/2019 M SR OS kadetky

Domáce zápasy sa hrajú v Mestskej športovej hale Poltár o 10.00 hod.

Detail

11.10.2018

ilustračný obrázok

Vykurovacia sezóna začala. Staráte sa o komín dobre?

Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať značnú pozornosť. Vzhľadom na to, že dochádza k významnému počtu požiarov z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov, pri ktorých vznikajú nevyčísliteľné škody na majetku, nehovoriac o tom, že každoročne vyhasne niekoľko ľudských životov.

Detail

10.10.2018

ilustračné foto

Zborník zo stretnutia priateľov regionálnej histórie 2018

Priatelia, opäť ubehol rok a blíži sa čas na vydanie nového Zborníka zo Stretnutia priateľov regionálnej histórie. Zborník nemôže vzniknúť bez vašej pomoci.

Detail

12.09.2018

ilustračný obr.

D O T A Z N Í K

Názor občanov mesta Poltár na plánovanú výstavbu zariadenia na zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou.

Detail

23.08.2018

ilustračný obrázok

Kultúrno-spoločenské podujatia v meste Poltár

V zmysle ustanovení Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je obec povinná zabezpečiť v rámci svojich povinností aj výkon kultúrno-osvetovej činnosti, presnejšie „Obec pri výkone samosprávy najmä: zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu kultúrnych obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,“ ako aj „utvára podmienky na kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť.“

Detail

15.02.2018

page2

Výkup papiera a jedlých rastlinných olejov a tukov v meste POLTÁR

Firma Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota a mesto POLTÁR oznamuje obyvateľom, že každú prvú STREDU v mesiaci sa uskutoční výkup papiera a použitého rastlinného oleja výmenou za toaletný papier, kuchynské utierky a hygienické vreckovky na daných stanovištiach:

Detail

11.09.2017

ilustračné foto

POZVÁNKA NA TRÉNINGY VOLEJBALOVEJ PRÍPRAVKY

MESTSKÝ VOLEJBALOVÝ KLUB POLTÁR

Detail

12.12.2018

foto

Športový úspech najmladších žiakov a žiačok ZŠ Slobody Poltár

Vybíjaná je veľmi obľúbená športová hra u žiakov na základných školách. Hravou formou rozvíja rýchlosť, obratnosť, silu, vytrvalosť, ohybnosť, reakčnú a orientačnú pohybovú schopnosť. Je to ideálna a najľahšia športovej hra pre túto vekovú kategóriu. Je nenáročná na priestor a na materiálne vybavenie.

Detail

06.12.2018

MIKULÁŠSKY STOLNOTENISOVÝ TURNAJ

MIKULÁŠSKY STOLNOTENISOVÝ TURNAJ

V predvečer sladkého sviatku sa naši žiaci snažili aktívnym pohybom so stolnotenisovou raketou vyhrať pre seba čo najbohatšiu odmenu.

Detail

29.11.2018

Pohybom k zdravému životnému štýlu

Pohybom k zdravému životnému štýlu

,,Nech sa pohneme kamkoľvek, pôjdu s nami dve najkrajšie veci: príroda a zdravie.“ (Seneca)

Detail

29.11.2018

PAN 2018

PAN 2018

25. výročie tichého prednesu hlásilo nie len krásne jubileum, ale opäť nezabudnuteľný týždeň strávený s úžasnými ľuďmi.

Detail

29.11.2018

Celoslovenská súťaž Musica Camerata v Bratislave

Celoslovenská súťaž Musica Camerata v Bratislave

Flautové trio v novom zložení Radka, Daniela, Anka po svojom umeleckom výkone celoslovenskej súťaže sa bodovo umiestnili na 2.mieste v striebornom pásme. To, že patrili k najmladším v tretej kategórii si zaslúži aj pochvalu. Naše dua Miriama a Timea v 2.kategóriia a v 1.kategórií Lea a Bronka sa umiestnili bodovo na 3.mieste v bronzovom pásme, získali na prvýkrát cenné skúsenosti v tak silnej konkurencii mladých umelcov.

Detail

10.10.2018

ilustračné foto

Zborník zo stretnutia priateľov regionálnej histórie 2018

Priatelia, opäť ubehol rok a blíži sa čas na vydanie nového Zborníka zo Stretnutia priateľov regionálnej histórie. Zborník nemôže vzniknúť bez vašej pomoci.

Detail

23.08.2018

ilustračný obrázok

Kultúrno-spoločenské podujatia v meste Poltár

V zmysle ustanovení Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je obec povinná zabezpečiť v rámci svojich povinností aj výkon kultúrno-osvetovej činnosti, presnejšie „Obec pri výkone samosprávy najmä: zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu kultúrnych obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,“ ako aj „utvára podmienky na kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť.“

Detail

17.10.2018

ilustr. foto

ROZPIS ZÁPASOV sezóna 2018/2019 M SR OS kadetky

Domáce zápasy sa hrajú v Mestskej športovej hale Poltár o 10.00 hod.

Detail

11.09.2017

ilustračné foto

POZVÁNKA NA TRÉNINGY VOLEJBALOVEJ PRÍPRAVKY

MESTSKÝ VOLEJBALOVÝ KLUB POLTÁR

Detail