A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2019


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • Marec: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • Apríľ: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 23, 24, 29, 30
 • Máj: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28
 • Jún: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25
 • Júl: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30
 • August: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27
 • September: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30
 • Október: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
 • November: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • December: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 20, 23, 30, 31

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.


Plán vývozu papiera a skla


ZBER druhotných surovín ♠ rok 2019


Plán separovaného zberu plastov


 • 3. apríľ (streda)
 • 2. máj (štvrtok)
 • 29. máj (streda)
 • 26. jún (streda)
 • 24. júl (streda)
 • 21. august (streda)
 • 18. september (streda)
 • 16. október (streda)
 • 13. november (streda)
 • 11. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár, prípadne mobilný zber zabezpečuje v našom meste spoločnosť BRANTNER, s.r.o.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za mesiac.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 8
DNES: 501
TÝŽDEŇ: 4943
CELKOM: 688110

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Obsah

Aktuálne oznamy


Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

#

Tribúny na futbalovom štadióne v Poltári zostali nedokončené

Mesto Poltár ešte pod vedením primátora Pavla Gavalca zhotoviteľovi diela dňa 07.12.2018 vyplatilo poslednú časť ceny diela (celkovo 164 172,73 €) napriek tomu, že dielo nebolo odovzdané. celý text

šport, oznamy, náš tip | 14. 5. 2019 | Autor: MsU Poltár
#

Rybárske preteky na vodnej nádrži v Uhorskom

Dňa 18. mája 2019 sa v Uhorskom uskutočnili rybárske preteky. Ceny najúspešnejším rybárom odovzdávala primátorka mesta Poltár Martina Brisudová. celý text

šport | 18. 5. 2019 | Autor: MsÚ Poltár
Pozvánka na mestské zastupiteľstvo 23.05.2019

Pozvánka na mestské zastupiteľstvo 23.05.2019

V súlade so Zákonom o obecnom zriadení č. 369/90 Zb.
zvolávam dňa 23. 5. 2019, t. j. vo štvrtok o 15, 00 hod. zasadnutie mestského zastupiteľstva. celý text

oznamy | 17. 5. 2019 | Autor: MsÚ Poltár
#

Zápis do materských škôl

Materské školy Sklárska 34 a Kanadská 19 oznamujú, že zápis na školský rok 2019/2020 sa uskutočňuje od 02.05.2019 do 31.05.2019. celý text

škola, oznamy | 10. 5. 2019 | Autor: MsÚ Poltár
Odpoveď Okresného úradu Poltár na žiadosť mesta Poltár o sprístupnenie informácíí

Odpoveď Okresného úradu Poltár na žiadosť o sprístupnenie informácíí

Okresný úrad Poltár zaslal mestu Poltár odpoveď na žiadosť o sprístupnenie informácií týkajúcich sa nezaradenia projektov mesta Poltár do návrhu ročných priorít. celý text

oznamy | 7. 5. 2019 | Autor: MsÚ Poltár
Letný zážitkový tábor

Letný zážitkový tábor "Black&White - žime spolu!"

Tábor Equity o.z. v spolupráci s "Vianočným bazárom chalaňov" vyhlasujú 7. ročník letného zážitkového tábora s názvom "Black&White - žime spolu!", do ktorého je možné sa prihlásiť do 25.5.2019. celý text

ostatné | 3. 5. 2019 | Autor: MsÚ Poltár
súťaž

Súťaž "Najkrajšia fotografia z územia MAS"

Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlásila celoslovenskú súťaž "Najkrajšia fotografia z územia MAS". celý text

oznamy | 30. 4. 2019 | Autor: Ing. Štefan Kaličiak
#

Oznámenie o nastúpení náhradníka za poslanca mestského zastupiteľstva v Poltári

Poslanec mestského zastupiteľstva v Poltári MUDr. Radovan Baník v zmysle §25 ods. 2 písm. d) zákona o obecnom zriadení stratil mandát poslanca mestského zastupiteľstva. celý text

ostatné | 30. 4. 2019 | Autor: MsÚ Poltár

Tri dôležité projekty mesta Poltár neboli zaradené do návrhu ročných priorít na rok 2019

Mesto Poltár požiadalo podľa zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Okresný úrad Poltár o poskytnutie informácií, ktoré po zverejnení občanom Poltára ozrejmia dôvody nezaradenia projektov mesta Poltár do návrhu ročných priorít na rok 2019. O žiadostiach rozhoduje výbor pod vedením prednostu okresného úradu Ing. Pavla Gavalca. celý text

oznamy | 29. 4. 2019 | Autor: MsÚ Poltár
Pokuta za výrub vianočného stromčeka

Pokuta za výrub vianočného stromčeka

Okresný úrad Poltár – odbor starostlivosti o životné prostredie, na základe oznámenia občana mesta Poltár, vykonal štátny dozor a zistil, že dňa 28.11.2018 mesto Poltár objednalo a dalo pokyn riaditeľovi Mestského podniku služieb v Poltári Ing. I.S. na výrub ihličnatej dreviny bez súhlasu orgánu ochrany prírody. Za tento delikt bola mestu Poltár uložená pokuta vo výške 150 eur a trovy konania vo výške 33,19 eur. Dňa 12.12.2018 Ing. I.S., riaditeľ Mestského podniku služieb v Poltári, uviedol vo svojom vyjadrení nasledovné: „Na základe rozhovoru s primátorom mesta Poltár som vydal príkaz na výrub dreviny na pozemku C KN p. č. 1252 v katastrálnom území Poltár. Jedná sa o druh dreviny jedľa, ktorý bol použitý ako vianočný stromček. Výrub vykonali podriadení zamestnanci MsPS dňa 28.11.2018“. celý text

oznamy | 29. 4. 2019 | Autor: MsÚ Poltár
#

Odstraňovanie čiernych skládok odpadu

Pracovníci mestského podniku služieb v Poltári dňa 16.04.2019 odstránili neďaleko odbočky na Prievranu drobnú čiernu skládku komunálneho odpadu. Odpad sa nachádzal na okraji lesa vedľa poľnej cesty, kde nedisciplinovaní občania pravidelne vyhadzujú zmesový komunálny odpad, pneumatiky, plasty a iné odpady. Dohromady sa vyzbieralo takmer 600 kilogramov odpadu. Vyzbieraný odpad bol odvezený a zneškodnený na regionálnej skládke komunálneho odpadu v Zelenom. celý text

ostatné | 25. 4. 2019 | Autor: Ing. Matej Kudlák
Mesto Poltár ako osobitný príjemca sociálnych dávok 1

Mesto Poltár ako osobitný príjemca sociálnych dávok

Mesto Poltár na základe podnetov upozorňuje občanov, že neiniciovalo zrušenie osobitného príjemcu sociálnych dávok. Mesto nemá kompetenciu vydávať rozhodnutia vo veci určenia alebo zrušenia osobitného príjemcu.
V týchto veciach je kompetentný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
V prípade nejasností a otázok sa môžete obrátiť na pracovníkov komunitného centra a terénnych sociálnych pracovníkov v Poltári. celý text

oznamy | 25. 4. 2019 | Autor: Mgr. Iveta Brndiarová
voľby 2019

Voľby do Európskeho parlamentu

Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia v sobotu 25.05.2019 v čase od 07,00 do 22,00 hodiny. Tak ako aj predošlé voľby aj v týchto voľbách sú Vám k dispozícii pred voľbami v pracovných dňoch počas stránkových hodín aj počas celého volebného dňa zamestnanci mestského úradu a primátorka mesta. Môžete nás kontaktovať na telefónnom čísle 047/430 84 13 a mailovej adrese mesto@poltar.sk. Sme vždy ochotní poradiť, alebo vyhovieť Vašej žiadosti o zapísanie do zoznamu voličov, ktorí žiadajú o možnosť hlasovať mimo volebnej miestnosti, či vystavenie hlasovacieho preukazu. Žiadosti o zaslanie hlasovacieho preukazu na požadovanú korešpondenčnú adresu budú prijímané do 03.05.2019 a osobne vydávané občanom v pracovnej dobe do 24.05.2019. celý text

oznamy | 23. 4. 2019 | Autor: MsÚ Poltár
Pre krajší vzhľad mesta chceme získať mimorozpočtové zdroje 3

Pre krajší vzhľad mesta chceme získať mimorozpočtové zdroje

Naše mesto plánujeme postupne obnovovať aj prostredníctvom získavania finančných prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov. Jednou z možností je podávanie projektov. Za posledné tri mesiace sme pripravili jedenásť projektov, ktoré postupne predstavíme.
celý text

oznamy | 16. 4. 2019 | Autor: Ing. Alena Marková

Vypúšťanie a zneškodňovanie odpadových vôd zo žúmp

Mesto Poltár upozorňuje občanov, že od 15. septembra 2018 platí novela zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), ktorá v § 36 ods. 4 ustanovuje podrobnosti vypúšťania a zneškodňovania odpadových vôd zo žúmp. celý text

ostatné | 12. 4. 2019 | Autor: Ing. Matej Kudlák
#

Medzníky druhej svetovej vojny

Dnes 10.04.2019 sa v obradnej sieni Mestského úradu v Poltári uskutočnilo okresné kolo súťaže „Medzníky druhej svetovej vojny“. Odborníci na históriu a členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov komunikovali s mladými ľuďmi nielen o strastiplnom živote vo vojne, ale skladali aj ucelenú mozaiku historických udalostí tak, aby z nej vznikol výnimočný celok. Výnimočný pre uvedomenie si, že padlí, vojnoví veteráni či ľudia šíriaci myšlienky pokoja a mieru si zaslúžia našu vďaku a uznanie. Som presvedčená o tom, že téma dnešných rozhovorov či preverovania vedomostí žiakov piatich súťažných družstiev bola inšpiratívna a všetci zúčastnení naďalej zachovajú svoju náklonnosť dáme menom História. Napokon vavrín víťazstva zostal na domácej pôde a získali ho žiaci Základnej školy na Ul. slobody v Poltári, ktorým srdečne blahoželám. Moje poďakovanie však patrí všetkým zúčastneným družstvám, pedagógom, rovnako ako aj organizátorom súťaže za ich záujem šíriť posolstvo a spomienky aktívnych účastníkov druhej svetovej vojny mladým ľuďom. celý text

ostatné | 10. 4. 2019 | Autor: Mgr. Martina Brisudová
Z usporených financií nakúpime techniku 1

Z usporených financií nakúpime techniku

Mesto Poltár každoročne v prvom kalendárnom štvrťroku distribuuje do domácností rozhodnutia o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny odpad. Tento rok bolo vydaných 4 172 ks obálok, z ktorých 3 963 ks doručili do domácností občania vykonávajúci verejno-prospešné práce. 209 ks obálok, ktoré sa nepodarilo osobne doručiť adresátom, bolo zaslaných prostredníctvom Slovenskej pošty. S využitím pomoci aktivačných pracovníkov mesto ušetrilo na poštových poplatkoch 7 331,55 Eur, ktoré sa použijú na nákup technického vybavenia pre mestský podnik služieb. celý text

oznamy | 10. 4. 2019 | Autor: Ing. Iveta Gombalová
triedený odpad

Triedený odpad - upozornenie

Mesto Poltár dôrazne upozorňuje všetkých občanov, aby nevhadzovali nevytriedený odpad do modrých, zelených a žltých kontajnerov, ktoré sú určené na triedený odpad. Spôsobujú tým znehodnotenie už vytriedeného odpadu, ktorý potom z tohto dôvodu musí byť odvezený na skládku odpadov. Vhadzovanie nevytriedeného odpadu do farebne rozlíšených kontajnerov na plasty, sklo a papier tak v konečnom dôsledku spôsobí občanom zvýšenie ročného poplatku za vývoz komunálneho odpadu. celý text

ostatné | 2. 4. 2019 | Autor: Ing. Matej Kudlák
#

Výsledky volieb prezidenta - 2. kolo

V meste Poltár sa v 2. kole voľby prezidenta Slovenskej republiky, konaného dňa 30. marca 2019 zúčastnilo 1545 voličov - 34% z celkového počtu 4494 oprávnených voličov. Poradie prezidentských kandidátov je nasledovné:
1. Maroš Šefčovič - 924 hlasov
2. Zuzana Čaputová - 587 hlasov celý text

ostatné | 30. 3. 2019 | Autor: Marta Kupčeková
rekonštrukcia a modernizácia urnového hája

Rekonštrukcia a modernizácia urnového hája

Mesto Poltár sa uchádza o poskytnutie dotácie z Ministerstva financií Slovenskej republiky na rekonštrukciu urnového hája na miestnom cintoríne. celý text

ostatné | 27. 3. 2019 | Autor: Ing. Štefan Kaličiak
1

Primátorku navštívili škôlkári

Najmilšia návšteva. Škôlkari z Materskej školy Sklárska navštívili primátorku na mestskom úrade. Zaspievali, zarecitovali a podarovali jej jarnú halúzku, ktorá by mala rozkvitnutím už čoskoro privodiť čaro veľkonočných sviatkov. celý text

ostatné | 27. 3. 2019 | Autor: Ing. Štefan Kaličiak
Prednáška s etnologičkou Novohradského múzea a galérie 1

Prednáška s etnologičkou Novohradského múzea a galérie

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Poltári a OZ Pomoc občanom vidieka - združenie na rozvoj okresu Poltár pozývajú na prednášku s etnologičkou Novohradského múzea a galérie Mgr. Michaelou Škodovou
celý text

oznamy | 14. 3. 2019 | Autor: Ing. Štefan Kaličiak
plagát

Kompostovanie v meste Poltár

Hlavný cieľ projektu:
Cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov, konkrétne u biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad parkov a cintorínov na území mesta Poltár. celý text

oznamy | 5. 3. 2019 | Autor: Ing. Alena Marková
Projekt

Revitalizácia vnútrobloku sklárskeho sídliska Poltár

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ S POMOCOU EURÓPSKEJ ÚNIE – EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA celý text

ostatné | 28. 1. 2019 | Autor: Ing. Alena Marková
upozornenie

UPOZORNENIE

Mesto Poltár, na základe sťažností občanov, upozorňuje všetkých obyvateľov mesta na povinnosť dodržiavať Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 7/2012 o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene, v znení príslušných dodatkov. celý text

oznamy, ostatné | 24. 1. 2019 | Autor: Ing. Matej Kudlák

Správa o činnosti - Terénni sociálni pracovníci

Terénni pracovníci absolvovali školenie 14. 1. 2019 – 15. 1. 2019 „Rozvoj sociálnych kompetencií a spôsobilostí“. Cieľom vzdelávania bol rozvoj sociálnych kompetencií a spôsobilostí terénnych sociálnych, resp. terénnych pracovníkov. celý text

oznamy | 23. 1. 2019 | Autor: Mgr. Eva Kupčeková
Plagát

Projekt: Revitalizácia odborných učební na Základnej škole, Slobody 2, Poltár

Prijímateľ: Mesto Poltár
Nenávratný finančný príspevok: 173.726,21 EUR
Výška finančnej podpory z EÚ: 155.439,24 EUR
CIEĽ: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov
základných škôl celý text

ostatné | 22. 1. 2019 | Autor:

Správa o činnosti oddelenia výstavby, územného plánovania, ŽP a dopravy

V januári 2019 v druhom týždni oddelenie výstavby, územného plánovania, ŽP a dopravy zabezpečilo: celý text

oznamy | 21. 1. 2019 | Autor: Ľudmila Sihelská
ilustračný obrázok-separovanie odpadu

Plán vývozu zmesového komunálneho odpadu a vytriedených zložiek pre rok 2019

Mesto Poltár oznamuje občanom, že zber zmesového komunálneho odpadu v roku 2019 sa uskutoční podľa zberového harmonogramu, ktorý sa nachádza v prílohe. Separované(vytriedené) zložky odpadu je potrebné umiestňovať osobitne do jednotlivých farebne rozlíšených kontajnerov. celý text

oznamy | 3. 1. 2019 | Autor: Ing. Matej Kudlák
Kuka-nádoba kovová

Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej. celý text

oznamy | 1. 1. 2019 | Autor: Ing. Matej Kudlák
prvá prechádzajúci
z 2
posledná