A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2019


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • Január: 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
 • Február: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • Marec: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • Apríľ: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 23, 24, 29, 30
 • Máj: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28
 • Jún: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25
 • Júl: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30
 • August: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27
 • September: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30
 • Október: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
 • November: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • December: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 20, 23, 30, 31

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.


Plán vývozu papiera a skla


ZBER druhotných surovín ♠ rok 2019


Plán separovaného zberu plastov


 • 9. január (streda)
 • 6. február (streda)
 • 6. marec (streda)
 • 3. apríľ (streda)
 • 2. máj (štvrtok)
 • 29. máj (streda)
 • 26. jún (streda)
 • 24. júl (streda)
 • 21. august (streda)
 • 18. september (streda)
 • 16. október (streda)
 • 13. november (streda)
 • 11. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár, prípadne mobilný zber zabezpečuje v našom meste spoločnosť BRANTNER, s.r.o.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za mesiac.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 20
DNES: 583
TÝŽDEŇ: 2264
CELKOM: 577279

Obsah

Aktuálne oznamy


 

Správy

ilustračný obrázok

Dočasné uzavretie parkovísk

Mesto Poltár oznamuje občanom, že pri príležitosti podujatia pod názvom Hasiči Hasičom, ktoré sa bude konať dňa 18. januára 2019 v Kultúrnom dome v Poltári budú uzavreté parkoviská pred Mestským úradom na Železničnej ulici a pred reštauráciou Krištáľ na Ulici slobody. celý text

oznamy | 16. 1. 2019 | Autor: Ľudmila Sihelská
plagát

HASIČI HASIČOM 2018

Mesto Poltár Vás srdečne pozýva na podujatie celý text

ostatné | 15. 1. 2019 | Autor: Marta Kupčeková
chodník

Poďakovanie občanom mesta Poltár

V januári nám príroda dopriala snehovú nádielku. O odstraňovanie snehu z ciest a chodníkov sa počas tohtoročnej zimy nemusia starať vlastníci, správcovia alebo užívatelia priľahlých budov. celý text

oznamy, ostatné | 9. 1. 2019 | Autor: Ľudmila Sihelská
illustračné foto

Nahlásenie údajov za malý zdroj znečisťovania ovzdušia

Mesto Poltár upozorňuje právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie (podnikateľov), ktoré prevádzkovali malý zdroj znečisťovania ovzdušia v roku 2018, že v zmysle § 6, ods. 4 zákona 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov sú povinní celý text

oznamy | 7. 1. 2019 | Autor: Ing. Matej Kudlák
ilustračný obrázok-separovanie odpadu

Plán vývozu zmesového komunálneho odpadu a vytriedených zložiek pre rok 2019

Mesto Poltár oznamuje občanom, že zber zmesového komunálneho odpadu v roku 2019 sa uskutoční podľa zberového harmonogramu, ktorý sa nachádza v prílohe. Separované(vytriedené) zložky odpadu je potrebné umiestňovať osobitne do jednotlivých farebne rozlíšených kontajnerov. celý text

oznamy | 3. 1. 2019 | Autor: Ing. Matej Kudlák
foto

Novoročný príhovor primátorky mesta Poltár Martiny Brisudovej.

Milí Poltárčania,
je pre mňa mimoriadnou príležitosťou prihovoriť sa Vám prvý deň nového roka a popriať všetko najlepšie Vám i nášmu mestu.

Vám, ktorí trávite dnešný sviatočný deň v rodinnom prostredí so svojimi najbližšími a rovnako aj Vám, ktorí ste dnes v práci, staráte sa o naše mesto, jeho bezpečnosť, čistotu či sviatočnú pohodu. Všetkým želám v novom roku veľa zdravia, lásky, životnej energie, optimizmu, osobnej pohody a vzájomného porozumenia. celý text

oznamy, kultúra | 2. 1. 2019 | Autor: Mgr. Martina Brisudová
#

POLTÁRSKA ENERGETICKÁ - BIOMASOVÁ TOMBOLA

Neviete čo s vianočným stromčekom po sviatkoch?
Myslíte si, že už poslúžil svojmu účelu a je súci tak akurát na smetisko? celý text

ostatné | 2. 1. 2019 | Autor:
Vianočný pozdrav

Vianočný pozdrav primátorky mesta Poltár

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2019 celý text

oznamy | 24. 12. 2018 | Autor: Mgr. Martina Brisudová
#

Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Poltári

Dňa 10. decembra 2018 sa v obradnej sieni Mestského úradu v Poltári uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Poltári po voľbách do orgánov samosprávy mesta. celý text

oznamy | 17. 12. 2018 | Autor: Marta Kupčeková
Vykonávajúce rozhodnutie komisie

OZNAM - Určené všetkým chovateľom ošípaných v nárazníkovej zóne AMO okresu Lučenec a Poltár

Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec celý text

ostatné | 12. 12. 2018 | Autor: MVDr. Elena Kováčiková
Voľné pracovné miesto

Voľné pracovné miesto

Základná umelecká škola, Železničná 6, 987 01 Poltár v zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu: celý text

škola, oznamy, ostatné | 19. 11. 2018 | Autor: Mgr. Ľuboslava Slebodníková
ilustračný obrázok

Vykurovacia sezóna začala. Staráte sa o komín dobre?

Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať značnú pozornosť. Vzhľadom na to, že dochádza k významnému počtu požiarov z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov, pri ktorých vznikajú nevyčísliteľné škody na majetku, nehovoriac o tom, že každoročne vyhasne niekoľko ľudských životov. celý text

oznamy | 11. 10. 2018 | Autor: mjr. Ing. Peter Juríček
ilustračný obr.

D O T A Z N Í K

Názor občanov mesta Poltár na plánovanú výstavbu zariadenia na zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou. celý text

oznamy, ostatné | 12. 9. 2018 | Autor: Ing. Matej Kudlák
Plagát

Výkup papiera a jedlých rastlinných olejov a tukov v meste POLTÁR

Firma Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota a mesto POLTÁR oznamuje obyvateľom, že každú prvú STREDU v mesiaci sa uskutoční výkup papiera a použitého rastlinného oleja výmenou za toaletný papier, kuchynské utierky a hygienické vreckovky na daných stanovištiach: celý text

oznamy | 15. 2. 2018 | Autor: Ing. Matej Kudlák