A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2018


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • September: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25.
 • Október: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30.
 • November: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
 • December: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 27, 28, 31.

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

ZBER druhotných surovín ♠ rok 2018


Plán separovaného zberu plastov


 • 19. september (streda)
 • 17. október (streda)
 • 14. november (streda)
 • 12. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár, prípadne mobilný zber zabezpečuje v našom meste spoločnosť BRANTNER, s.r.o.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za mesiac.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 4
DNES: 33
TÝŽDEŇ: 1283
CELKOM: 508077

Obsah

DODATOČNÉ PRIJÍMACIE TALENTOVÉ POHOVORY

Typ: škola | oznamy
plagátZákladná umelecká škola, Železničná 6, 987 01 Poltár
riaditeľka ZUŠ Poltár vyhlasuje pre školský rok 2018/19 DODATOČNÉ PRIJÍMACIE TALENTOVÉ POHOVORY
v dňoch 3.- 14. septembra 2018  od 13.00 hod – 17.00 hod v ZUŠ Poltár, Železničná 6

HUDOBNÝ ODBOR:  zobcová flauta, klarinet, akordeón, saxofón, husle, zborový spev-hlasová výchova, gitara, bicie nástroje, cimbal

VÝTVARNÝ ODBOR: kresba, maľba, grafika, modelovanie, digitálna fotografia, počítačová grafika, priestorové vytváranie, práca s textilom, šperky, dekoratívna činnosť, intermediálna a multimediálna tvorba, dizajn

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR: dramatická príprava, dramatika a slovesnosť, výrazový prednes, recitácia, práca v súbore – divadlo (pohybové etudy)

TANEČNÝ ODBOR: tanečná príprava, klasický, ľudový, kreatívny - scénický, džezový, historický tanec, disco, hip-hop (podľa zamerania)

ŠTÚDIUM PRE DOSPELÝCH:  skrátené štúdium (4 roky) vo všetkých odboroch od 14-25 rokov
ZUŠ pripraví študentov na talentové skúšky (VŠ, pedagogická a sociálna akadémia v Lučenci a stredné umelecké školy a priemyslovky: Kremnica, Banská Štiavnica, Hodruša-Hámre, Zvolen... v rámci štúdia pre dospelých).

Dieťa sa zúčastní talentových pohovorov v sprievode rodiča (zákonného zástupcu), ktorý vypíše prihlášku, čestné prehlásenie (priniesť aj rodné číslo dieťaťa) a súhlas zákonného zástupcu – ochrana osobných údajov

Kontakt: 047/422 20 58, 0905 262 227, 0911 170 044, informácie: e-mail: luboslava.slebodnikova@gmail.com, www.zuspt.eu (prijímacie konanie)

 


Vytvorené: 3. 9. 2018
Posledná aktualizácia: 3. 9. 2018 13:09
Autor: Mgr. Ľuboslava Slebodníková