A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA POLTÁR NA ROKY 2016 – 2020

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov v meste Poltár sa uskutočňuje 2 krát ročne, spravidla v mesiacoch apríl a október, formou mobilného zberu spoločnosťou Detox, s.r.o. Presný dátum zberu bude po upresnení zverejnený v dostatočnom časovom predstihu v aktuálnych oznamoch.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 7
DNES: 87
TÝŽDEŇ: 3906
CELKOM: 1466506

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Obsah

Informácie k zápisu detí do prvého a nultého ročníka

Typ: škola | oznamy
Informácie k zápisu detí do prvého a nultého ročníka 1Zápis detí do prvého a nultého ročníka základných škôl na školský rok 2021/2022 sa v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poltár uskutoční v termíne od 1. apríla do 30. apríla 2021.

Presný termín, miesto a spôsob zápisu zverejní riaditeľ príslušnej školy s ohľadom na aktuálnu epidemickú situáciu na webovej stránke školy – ZŠ Školská a ZŠ Slobody.

Na základe súčasného stavu sa bude zápis konať v termíne od 1. apríla do 30. apríla 2021 elektronickou formou. Vyzývame všetkých zákonných zástupcov, aby zapísali dieťa do školy prostredníctvom elektronického formulára. Tí zákonní zástupcovia, ktorí nemajú možnosť elektronickej komunikácie (nemajú prístup na internet, nevlastnia počítač), môžu svoje dieťa zapísať osobne s negatívnym testom nie starším ako sedem dní v priestoroch školy, najlepšie po predchádzajúcom telefonickom rozhovore s vedením školy. Zápis sa uskutočňuje bez prítomnosti dieťaťa.

Postup pri zápise dieťaťa do prvého, alebo nultého ročníka má byť v súlade s § 20 Zákona č. 245/2008 - Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Upozorňujeme, že zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky podľa § 20 ods. 2) citovaného zákona.

Pri zápise je potrebné rešpektovať:

  • zápisu sa zúčastní zákonný zástupca dieťaťa (rodičia, opatrovník...)

  • v prípade, ak dieťaťu bol v minulom školskom roku udelený odklad/opakovaný odklad povinnej školskej dochádzky, je potrebné ísť s dieťaťom znovu na zápis – jedná sa o deti narodené pred dátumom 1. 9. 2014

  • ak zákonný zástupca chce zapísať dieťa do školy v zahraničí a trvalý pobyt má na území SR, je povinný zapísať dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v škole na území SR (tzv. kmeňová škola), kde mu bude následne udelené povolenie na štúdium v zahraničí

  • zákonný zástupca je povinný predložiť pre zistenie osobných údajov (§ 2 ods. 6 zákona 245/2008 Z. z.) svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa

  • ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast (§ 19 ods. 4 zákona 245/2008 Z. z.)

  • žiakovi so zdravotným znevýhodnením, ktorý je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy a jeho zdravotný stav mu neumožňuje vzdelávať sa, sa vzdelávanie neposkytuje do pominutia dôvodov, a to na základe písomného odporučenia všeobecného lekára pre deti a dorast a písomného odporučenia zariadenia výchovného poradenstva prevencie (§ 19 ods. 5 zákona 245/2008 Z. z.). V takomto prípade zákonný zástupca dieťaťa o danej skutočnosti informuje riaditeľa spádovej školy s doložením uvedených vyjadrení.

  • v detailnejších informácií kontaktujte vedenie príslušných škôl (ZŠ Školská, ZŠ Slobody), alebo Spoločný školský úrad v Poltári 047/43008433, alebo e-mailom na adresu: skolskyurad@poltar.sk.


Vytvorené: 30. 3. 2021
Posledná aktualizácia: 30. 3. 2021 10:53
Autor: PhDr. Martin Karásek