A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA POLTÁR NA ROKY 2016 – 2020

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov v meste Poltár sa uskutočňuje 2 krát ročne, spravidla v mesiacoch apríl a október, formou mobilného zberu spoločnosťou Detox, s.r.o. Presný dátum zberu bude po upresnení zverejnený v dostatočnom časovom predstihu v aktuálnych oznamoch.

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2019


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • Marec: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • Apríľ: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 23, 24, 29, 30
 • Máj: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28
 • Jún: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25
 • Júl: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30
 • August: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27
 • September: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30
 • Október: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
 • November: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • December: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 20, 23, 30, 31

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.


Plán vývozu papiera a skla


ZBER druhotných surovín ♠ rok 2019


Plán separovaného zberu plastov


 • 3. apríľ (streda)
 • 2. máj (štvrtok)
 • 29. máj (streda)
 • 26. jún (streda)
 • 24. júl (streda)
 • 21. august (streda)
 • 18. september (streda)
 • 16. október (streda)
 • 13. november (streda)
 • 11. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za mesiac.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 11
DNES: 909
TÝŽDEŇ: 3139
CELKOM: 916460

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Obsah

Klub takmer bez hráčov a s dlžobami

Typ: ostatné
Klub takmer bez hráčov a s dlžobami 1TJ Sklotatran Poltár je združenie s vlastným vedením nezávislým od vedenia mesta Poltár. V súčasnosti tento futbalový klub prechádza významnými zmenami, pretože vedenie klubu sa svojich funkcií vzdalo. Okrem nevyrovnaných pohľadávok zanechalo klub bez financií a bez hráčov, ktorí by mohli hájiť farby mesta v nadchádzajúcej futbalovej sezóne. Prvé majstrovské futbalové stretnutie by sa malo odohrať už túto nedeľu, 4. augusta 2019, na domácom trávniku, v ktorom by si Poltárčania mali zmerať sily s hráčmi z Tisovca.

Klub takmer bez hráčov a s dlžobami
(tlačová správa)


TJ Sklotatran Poltár je združenie s vlastným vedením nezávislým od vedenia mesta Poltár. V súčasnosti tento futbalový klub prechádza významnými zmenami, pretože vedenie klubu sa svojich funkcií vzdalo. Okrem nevyrovnaných pohľadávok zanechalo klub bez financií a bez hráčov, ktorí by mohli hájiť farby mesta v nadchádzajúcej futbalovej sezóne. Prvé majstrovské futbalové stretnutie by sa malo odohrať už túto nedeľu, 4. augusta 2019, na domácom trávniku, v ktorom by si Poltárčania mali zmerať sily s hráčmi z Tisovca.

V rámci podpory športu mesto každoročne najviac financií z rozpočtu poskytuje Futbalovému klubu (FK) TJ Sklotatran Poltár. V roku 2018 to bolo 48 600 eur, pretože „A“ mužstvo spolu s mládežníckymi kategóriami postúpilo ako nováčik do vyšších súťaží. V sezóne 2018/2019 postupne z „A“ mužstva odišla väčšina domácich hráčov v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Domáci hráči boli nahradení hráčmi z iných okresov a zahraničia. Z treťoligovej súťaže 2018/2019 však nakoniec „A“ mužstvo vypadlo po tom, ako mu zo získaných 22 bodov bolo odpočítaných 6 za manipulovanie so zápasom zo známej kauzy z minulého roku. Sumou 3 000 eur bol sankcionovaný futbalový klub a za prečin športovej korupcie uzavrel dohodu o vine a treste Radovan Baník, ktorému špecializovaný súd uložil peňažný trest vo výške 600 eur a zákaz deväť mesiacov navštevovať zápasy poltárskych futbalistov. Radovan Baník bol v sezóne 2016/2017 uvádzaný v niekoľkých zápisoch o stretnutiach ako zástupca TJ Sklotatran Poltár, v nasledujúcej sezóne však ako zástupca klubu nefiguroval. V mestskom klube však naďalej pôsobil a aktívne komunikoval s mestskou samosprávou najmä v oblasti zúčtovania poskytnutej dotácie. Mesto v roku 2019 formou dotácie vo výške 35 000 eur opäť podporilo poltárskych futbalistov, pričom najmenej 40 % z nej má byť určené pre mládežnícke kategórie. Okrem dotácie mesto zo svojho rozpočtu hradí aj spotrebované energie v areáli TJ v sume 3 600 eur a príspevková organizácia mesta Mestský podnik služieb platí zamestnanca, ktorý sa venuje správe futbalového areálu. Cena práce je v tomto prípade 884,19 eur mesačne. Dotácia z rozpočtu mesta sa poskytuje v štvrťročných splátkach na účet futbalového klubu. Vyúčtovanie dotácie sa realizuje štvrťročne, do desiatich dní po uplynutí jednotlivých štvrťrokov, s výnimkou posledného, keď je potrebné dotáciu zúčtovať do 31.12.2019. Vyúčtovanie má obsahovať písomné vecné vyhodnotenie použitia dotácie, z ktorého je zrejmé dodržanie účelu, na ktorý bola poskytnutá, má byť vypracované v súlade so zákonom o účtovníctve s predložením písomného prehľadu preukazujúceho použitie dotácie a musí obsahovať súpis účtovných dokladov k vyúčtovaniu.

Za I. Q bola TJ Sklotatran Poltár poskytnutá dotácia v sume 8 750 eur. Termín jej zúčtovania klub nedodržal a v predloženom vyúčtovaní boli zistené závažné nedostatky, napríklad neúplné vyplnenie a nepodpísanie cestovných príkazov, uhradená daň z motorových vozidiel, pričom ich existencia nebola preukázaná a chýbalo aj vecné vyhodnotenie použitia dotácie. Na nedostatky vo vyúčtovaní bol klub písomne upozornený. Vyjadrenie klubu k zisteným nedostatkom mesto žiadalo doručiť čo najskôr so zámerom poskytnúť dotáciu na II. Q. Dňa 26.06.2019 bolo doručené opravené vyúčtovanie spolu s prílohami, pričom v ňom opäť boli zistené nedostatky.

V tejto súvislosti je nevyhnutné uviesť, že mesto je zo zákona povinné nakladať s verejnými finančnými prostriedkami hospodárne, účelne a transparentne.

Vzhľadom k tomu, že nedostatky vo vyúčtovaní neboli opakovane odstránené, bola dotácia na II. Q znížená o cestovné vo výške 3 626,72 € (vyplatené hráčom, pričom v niektorých prípadoch traja z nich dochádzali z toho istého mesta na identické tréningy a zápasy každý osobitne, alebo hráč D. M. mal za obdobie január – marec 2019 zúčtované cestovné v sume 1247,87 eur), prenájom zvukovej techniky 600 eur, ktorá nebola na štadióne používaná a daň z motorových vozidiel 411,80 eur, ktoré TJ Sklotatran Poltár nevlastní a nevyužíva.

Dňa 27.05.2019 bola zaslaná časť dotácie vo výške 1 639,50 € na úhradu faktúry SFZ. Rozdiel finančných prostriedkov vo výške 2 471,98 € mal byť poukázaný po oznámení mena štatutára TJ Sklotatran Poltár, pretože dňa 20.06.2019 sa uskutočnila členská schôdza TJ Sklotatran Poltár, na ktorej sa vedenie svojich funkcií vzdalo a z členov TJ Sklotatran Poltár sa nenašiel nikto, kto by ďalej viedol futbalový klub.

O situácii v klube informoval prostredníctvom regionálnej tlače ISSF manažér Július Kulich: "Vo štvrtok 20. júna sa konala schôdza TJ Sklotatran Poltár, na ktorú boli pozvaní primátorka mesta Poltár, poslanci, členovia športovej komisie a hostia. Výbor TJ Sklotatran Poltár na tejto schôdzi oznámil, že sa vzdáva ďalšieho pokračovania v klube a k 30. júnu končí." Mestu Poltár ako poskytovateľovi dotácie nebol doručený žiadny doklad preukazujúci, že sa vedenie futbalového klubu svojich funkcií vzdalo. Podľa platnej legislatívy totiž nemožno dotáciu, t. j. verejné prostriedky, poskytnúť športovej organizácii, ktorá nemá aktualizované údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu na Ministerstve vnútra SR. V záujme zachovania futbalu v Poltári vedenie mesta iniciovalo nové stretnutie s členmi TJ Sklotatran Poltár s ambíciou zistiť, aká bude budúcnosť miestneho futbalového klubu.

Pracovné stretnutie sa uskutočnilo dňa 12.07.2019. Po krátkom čase sa počet členov TJ Sklotatranu Poltár znížil a z dôvodu odchodu jedného člena sa stalo združenie neuznášaniaschopným. V tom čase nemal FK uhradené faktúry voči SFZ a ak nechcel inkasovať ďalšie pokuty a chcel začať súťaž, bolo potrebné faktúry uhradiť. Vedenie mesta a zostávajúci členovia OZ sa dohodli, že mesto zašle OZ sumu nevyhnutnú na úhradu dvoch faktúr voči Slovenskému futbalovému zväzu (SFZ) nasledovne:

 1. Faktúra vo výške 5 250,31 eur (obsahujúca pokutu vo výške 3.000 eur za spáchanie disciplinárneho previnenia - Narušenie regulárnosti súťaže funkcionárom Radovanom Baníkom)
 2. Faktúra vo výške 2127,07 eur

Z peňazí daňových poplatníkov a občanov mesta nie je možné, ani zákonné uhrádzať pokutu, ktorú dostalo OZ za spáchanie disciplinárneho previnenia „Narušenie regulárnosti súťaže funkcionárom“! Preto sa mesto Poltár s TJ Sklotatran dohodlo, že mesto poskytne na úhradu faktúr sumu 4377,38 eur a sumu 3 000 eur uhradí osoba zodpovedná za pokutu udelenú zo strany SFZ. Povedané číslami: 5250,31 + 2127,07 = 7377,38 – 3000 = 4377,38. Tieto finančné prostriedky vo výške 4377,38 € boli OZ TJ Sklotatran Poltár zaslané dňa 15.07.2019, avšak ku dňu 25.07.2019 OZ uhradilo faktúru číslo 1 bez toho, aby obdržalo sumu 3 000 eur od osoby zodpovednej za podplácanie. Podľa informácií štatutára klubu Petra Bukovského faktúra vo výške 2 127,07 eur bola uhradená až 29.07.2019.

Okrem toho TJ Sklotatran Poltár eviduje ďalšie pohľadávky, napríklad za dopravu, ktoré boli v celkovej sume 6 903,60 eur predložené od prevádzkovateľa autobusovej dopravy priamo mestu. Ďalej bolo potrebné uhradiť členské za hráčov 6 €/dospelý, 3 €/deti a dorast so splatnosťou v auguste 2019.

V tom čase sa však vedenie TJ Sklotatran Poltár vzdalo svojich funkcií, preto športová organizácia nemohla prijímať verejné zdroje až do okamihu, kým konkrétne údaje neoznámi a nedoplní v registri mimovládnych neziskových organizácií.

Napriek vzdaniu sa členov vedenia TJ Sklotatran Poltár štatutárom združenia naďalej zostával pán Peter Bukovský, ktorý sa zaevidoval aj na Ministerstve vnútra SR.

Na základe chybného vyúčtovania suma nezaslanej dotácie na II. štvrťrok činila 2 471,98 €. V prípade opravy vyúčtovania by suma dotácie predstavovala 7 110,50 €. Zvyšok dotácie za II. a III. štvrťrok by činil 15 860,50 €, čo ani v prípade ďalšieho opravného vyúčtovania nepostačuje na pokrytie výdavkov TJ Sklotatran Poltár, pretože klub plánoval naďalej pokračovať v štvrtoligovej súťaži.

Vzhľadom k tomu, že v zúčtovaní dotácie za rok 2018 a prvý polrok 2019 boli zistené závažné nedostatky, kontrolou vyúčtovania dotácie poskytnutej TJ Sklotatran Poltár bol Mestským zastupiteľstvom v Poltári poverený hlavný kontrolór mesta, pričom kontrola bude realizovaná v II. polroku 2019.

V záujme mestskej samosprávy je však zachovať a podporovať futbal, preto je potrebná dohoda o jeho ďalšom smerovaní, vedení a financovaní. Vzhľadom k tomu, že mužstvá boli prihlásené do súťaží, je potrebné zabezpečiť personálne a materiálne vybavenie klubu. Uvedené skutočnosti sme konzultovali s predsedom Oblastného futbalového zväzu v Lučenci, ktorý odporučil zvolať členov výboru TJ Sklotatran Poltár, zvoliť nové vedenie a uhradiť predovšetkým záväzky voči Stredoslovenskému futbalovému zväzu. Rovnako sme sa dohodli na ďalšej pomoci a spolupráci v rámci fungovania klubu.

Pretože dňa 04.08.2019 má začať súťaž futbalovým zápasom Poltár – Tisovec, primátorka v záujme zachovania futbalu v meste Poltár pozvala členov TJ Sklotatran Poltár na stretnutie s možnosťou voľby nových členov do občianskeho združenia. Zo strany predchádzajúceho vedenia však doposiaľ nebola odovzdaná príslušná agenda o finančných prostriedkoch na účte, v pokladni, účtovné doklady ani agenda týkajúca sa registrácie hráčov.

Podľa dostupných informácií ISSF manažéra, v klube zostali cca traja aktívni hráči, s ktorými možno počítať do „A“ mužstva. Je zrejmé, že od 30.06.2019, keď sa vedenie TJ Sklotatran Poltár vzdalo svojich funkcií dodnes konalo v rozpore so záujmami klubu, predalo väčšinu svojich hráčov, pričom u niekoľkých hráčov bol porušený postup a povinnosť ustanovená v Registračnom a prestupovom poriadku, týkajúcej sa odstupného pri transfere amatéra. Výsledkom konania členov vedenia FK, ktorí sa vzdali svojich funkcií, je klub bez väčšiny hráčov a s dlžobami.

V súvislosti s ďalším pôsobením TJ Sklotatran v Poltári môže mestská samospráva naďalej garantovať čiastočné financovanie športu, a to v rozsahu svojich možností. Našou snahou je podporiť a zachovať mládežnícke kategórie s cieľom vychovať domácich reprezentantov pre „A“ mužstvo.

 

Prílohy:

Vyúčtovanie dotácie Sklotatran Poltár za I polrok 2019

vedenie Tj Sklotatran Poltár

cestovný príkaz 2


Prílohy

Vytvorené: 1. 8. 2019
Posledná aktualizácia: 2. 8. 2019 09:05
Autor: