A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov v meste Poltár sa uskutočňuje 2 krát ročne, spravidla v mesiacoch apríl a október, formou mobilného zberu spoločnosťou Detox, s.r.o. Presný dátum zberu bude po upresnení zverejnený v dostatočnom časovom predstihu v aktuálnych oznamoch.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 11
DNES: 45
TÝŽDEŇ: 4575
CELKOM: 1942404

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Obsah

MESTO O ZATRAKTÍVNENÍ SÍDLISKA INFORMUJE OBČANOV MNOHÝMI SPÔSOBMI

Typ: ostatné
MESTO O ZATRAKTÍVNENÍ SÍDLISKA INFORMUJE OBČANOV MNOHÝMI SPÔSOBMI 1Mesto Poltár plánuje obnoviť rozsiahle verejné priestranstvo na sklárskom sídlisku. Na ploche 2,12 ha ohraničenej ulicami Fučíkova a Sklárska prejdú rekonštrukciou existujúce chodníky. Tam, kde chodníky chýbajú, mesto vybuduje nové, ktoré budú plne bezbariérové.

Upravia sa trávnaté plochy, vysadia kvetiny, kríky a stromy. Vysadí sa jedlý les, vybudujú sa útočiská pre hmyz a iné drobné živočíchy. Na sídlisku pribudne sieť dažďových záhrad.

Ide o rozsiahly projekt mesta, ktorého zámerom je vytvoriť atraktívny verejný priestor pre spoločenské, športové a oddychové aktivity jeho občanov s dôrazom na bezpečnosť a bezbariérovosť,“ uviedla primátorka mesta Martina Brisudová. Nebudú chýbať pódiá, pergoly, nové parkové lavičky či odpadkové koše. Súčasťou priestoru bude detské ihrisko, Street workout aj Outdoor fitness.

Prinášame krátke zhrnutie  o projektoch na revitalizáciu vnútrobloku sklárskeho sídliska a pešej zóny, aby sme uviedli na správnu mieru šíriace sa informácie o tom, že projekty neboli dostatočne verejnosti mestom komunikované. Na vytvorení pracovnej štúdie revitalizácie verejných priestranstiev sa začalo pracovať v roku 2015. Ohľadom tejto štúdie bolo zorganizované aj pracovné stretnutie dňa 10. júna 2015 v kinosále kultúrneho domu za účasti zástupcov mesta Poltár, zodpovedného projektanta a občanov, na ktorom sa viedla diskusia s cieľom zapracovať do návrhu pripomienky a uskutočniť úpravy štúdie podľa požiadaviek verejnosti. Na stretnutie boli občania mesta Poltár pozývaní niekoľkokrát prostredníctvom mestského rozhlasu.  Ľudia počas stretnutia mohli, a aj slobodne vyjadrili svoje názory, námietky a pripomienky.

Zo štúdie pripomienkovanej občanmi vznikol materiál slúžiaci ako podklad na zapojenie sa do výziev na získanie mimorozpočtových zdrojov z ministerstiev na revitalizáciu sklárskeho sídliska a pešej zóny. Projekty boli odsúhlasené na verejných zastupiteľstvách poslancami mesta v roku 2017 (uznesenie 36/2017) a 2019 (uznesenie 182/2019), doplnenie (101/2021). Za predložený projekt v žiadosti o financie na revitalizáciu vnútrobloku sklárskeho sídliska dňa 22.6.2017 hlasovali všetci 12 prítomní poslanci: MVDr. Július Balog, MUDr. Radovan Baník, Mgr. Martina Brisudová, Mgr. Pavel Jánošík, Daniel Kamas, Ján Kulich, Zdeněk Pitliak, Zdenko Račko, Bc. Ján Skýpala, Bc Martina Tóčiková, Mgr. Lenka Sojková a Peter Sitor. 

Mestské zastupiteľstvá sú verejné, zároveň sú z nich na stránke mesta www.poltar.sk k dispozícii zápisnice a videozáznamy. O programe rokovania boli vždy informovaní poslanci vopred a na úradnej tabuli visela aj pozvánka pre verejnosť. Od roku 2019 je na stránke mesta zverejnený aj kompletný pracovný materiál k prerokovaným bodom na MsZ.    

Projekty boli na mestskom zastupiteľstve riadne a náležite prejednané.  „Chceme ubezpečiť občanov, že rátame s ich participovaním na správe veci verejných. V žiadnom prípade ich z ničoho nevylučujeme,“ uviedla primátorka mesta Martina Brisudová.

Podľa jej slov sa obyvatelia Poltára v prípade akýchkoľvek nejasností môžu vždy obrátiť na mestský úrad.  „Informácie o meste zverejňujeme na stránke mesta www.poltar.sk, v mestskom rozhlase, na úradných tabuliach, v Poltárskom občasníku a   na sociálnych sieťach.  

Vďaka projektu revitalizácie sklárskeho vnútrobloku vznikne v Poltári nové sídlisko, kde nebudú chýbať pódiá, pergoly, nové parkové lavičky, či odpadkové koše. Súčasťou priestoru bude detské ihrisko, Street workout aj Outdoor fitness. Pre deti vznikne jedno krásne nové ihrisko v podobe kombinovanej vežovej zostavy so striežkou, tienidlom, šmýkačkou, tunelom, lezeckou stenou s úchytmi, lanovou sieťou, rebríkom a šplhacou tyčou. Ihrisko doplnia edukatívne panely ako počítadlo, tabule na kreslenie a piškvorky. Vďaka fitness parku si budú môcť zacvičiť ľudia v prírode. Park im ponúkne zostavu na cvičenie ramien, nôh, jeho súčasťou bude veslovací trenažér, stepper, surf a ďalšie iné zostavy na cvičenie.

Projekt dbá aj na životné prostredie, preto dopĺňa trávnaté plochy o kvitnúce lúky, kvetinové a bylinkové záhony, ktoré budú súčasťou jedlého lesa. Navrhuje vytvorenie kvitnúcich lúk s plošnou výmerou spolu 313,6 m². Celková navrhovaná plocha kvetinových záhonov je 74,4 m². Jedlý les je človekom vytvorený ekosystém, kde v harmónií spolu existujú stromy kry a byliny. Hlavným cieľom je zaistiť druhovú rozmanitosť rastlín s pozitívnym vplyvom na životné prostredie.

„Dobrou správu je, že sa nám podarilo uskutočniť verejné obstarávanie, ktoré napriek rastúcim cenám materiálu na Slovensku nepredražia projekt ani zákazku,“ dodala primátorka na záver.

Projekt Pešia zóna rieši rozšírenie a skvalitnenie existujúceho pešieho ťahu vedúceho cez sklárske sídlisko mesta Poltár, spájajúceho centrum mesta s areálom sklární. Umožní lepší pohyb pre peších a rovnako pre cyklistov v úsekoch, kde sa nachádza kultúrny dom, základná škola, materská škola, bytový podnik mesta, obchodná zóna a poliklinika. Momentálny stav pešej komunikácie je nevyhovujúci a kapacita je nedostačujúca. Projekt preto navrhuje rozšírenie a doplnenie pešieho ťahu, ktorý vytvára pešiu zónu začínajúcu na Námestí osloboditeľov, prechádzajúcu sklárskym sídliskom a končiacu na Ul. 13. januára. Približne v strede územia sa promenáda rozšíri a vytvorí tak námestie, ktoré obyvateľom poskytne priestor pre oddych a sociálnu inklúziu. Projekt pešia zóna nie je súčasťou revitalizácie sklárskeho sídliska.

Tab.pdf (871.14 kB)

Tab.1: INFORMOVANOSŤ OBČANOV PROSTREDNÍCTVOM VŠETKÝCH INFORMAČNÝCH KANÁLOV O VECIACH VEREJNÝCH

 

Štúdia revitalizácie verejných priestranstiev

Revitalizácia vnútrobloku

Pešia zóna

Verejné prerokovanie v kultúrnom dome

10. júna 2015

10. júna 2015

Mestské zastupiteľstvo

videozáznam -

na stránke www.poltar.sk, v sekcii mestské zastupiteľstvo, videozáznam

 

MsZ 22.06.2017 - vnútroblok - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=b5j-C0gOEgQ – 23.10.2019 sa schválilo na zastupiteľstve Uznesenie č. 182/2019 - predloženie a spolufinancovanie. V priloženom linku sa od 2:40:00 informuje o projekte.

 

https://www.youtube.com/watch?v=MZgkIuSYTag&t=8181s dňa 19.07.2021 sa na zastupiteľstve zrušilo uznesenie z 23.10.2019 č. 182/2019 a schválilo sa nové uznesenie č. 101/2021 podľa pokynov z MV SR. V priloženom linku sa cca od 1:40:00 informuje o projekte.

 

https://www.youtube.com/watch?v=nC-hgD_rSQ0 – 10.1.2022 bola vzatá na vedomie informatívna správa o úspešných projektoch, kde sa spomínalo aj schválenie Pešej zóny – Uznesenie č. 2/2022.

Táto informatívna správa bola pripravená na zastupiteľstvá v termínoch 3.12.2021, ale poslanci stiahli tento bod z rokovania a 16.12.2021, ale zastupiteľstvo bolo neuznášaniaschopné.

 

pozvánka

15.6.2017

23.10.2021

19.7.2021

 16. 12. 2021

Zápisnica na stránke www.poltar.sk, v sekcii mestské zastupiteľstvo, zápisnice

 

Napísaná na zasadnutí 22.6.2017

19.7.2021

16. 12. 2021

Uznesenie  www.poltar.sk, v sekcii mestské zastupiteľstvo

 

Uznesenie č. 36/2017 z dňa 22.6.2017

 

182/2019 MsZ

101/2021 MsZ

109/2021 uznesenie z MsR

pracovný materiál -

www.poltar.sk, v sekcii mestské zastupiteľstvo, pracovný materiál

 

15.6.2017

17.10.2019

informatívna správa

15.6.2017

3.12.2021

10.12.2021

Poltársky občasník

1/2018

1/2022

1/2019

6/2021

2/2022

Mestský rozhlas – pozvánka na verejné zhromaždenie

8.6.2015 o 14:45 hod.

9.6.2015 o 14:45 hod.

10.6.2015 o 11.15 hod.

10.6.2015 o 15.00 hod.

8.6.2015 o 14:45 hod

9.6.2015 o 14:45 hod.

10.6.2015 o 11.15 hod.

10.6.2015 o 15.00 hod.

Tlačové správy

 

14.4.2022 – Poltár sa pustí do rozsiahlej revitalizácie vnútrobloku sklárskeho sídliska

 

24.11.2021 – Mesto Poltár získalo dotácie vo výške viac ako 900 tisíc eur

TS - PROJEKTY - Aktuálne.pdf

Média

Echonoviny 15. apríla 2019

https://www.echoviny.sk/poltar-kulturny-dom-sidlisko/

Novohradske.sk 19.4.2022

https://novohradske.sk/mesto-poltar-sa-pusti-do-revitalizacie-vnutrobloku-sklarskeho-sidliska/

Sobotnik.sk – 16.4.2022

https://sobotnik.sk/2022/04/poltar-zacina-rozsiahlu-revitalizaciu-vnutrobloku-sklarskeho-sidliska/

Rimava.sk -14.4.2022

https://www.rimava.sk/spravy-z-regionu/samosprava-spravy-z-regionu/poltar-bude-revitalizovat-vnutroblok-pribudne-detske-ihrisko-zelen-aj-stroje-na-cvicenie/

MY NOVOHRAD – 14.4.2022

Vďaka státisícovej dotácii bude Poltár atraktívnejší, pribudnú fitness park aj dažďové - SME | MY Novohrad

Teraz.sk – 14.4.2022

Novohradske.sk 24.11.2021

https://novohradske.sk/obcianske-hliadky-pesia-zona-aj-detske-ihrisko-poltar-ziskal-dotacie-za-viac-ako-900-tisic-eur/

TASR 25.11.2021

https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:2021112500000321

mynovohrad.sme.sk 25.11.2021

https://mynovohrad.sme.sk/c/22790392/pesia-zona-v-poltari-povedie-od-centra-po-areal-sklarni.html

teraz.sk 11.4.2022

https://www.teraz.sk/banskobystricky-kraj/poltar-vybuduje-pesiu-zonu-s-namest/625940-clanok.htm

Ďalšie informácie sú zverejnené na www.poltar.sk v sekcii aktuálnych oznamov.


Príloha

Vytvorené: 14. 5. 2022
Posledná aktualizácia: 14. 5. 2022 20:11
Autor: Ing. Jozefína Očenášová