A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA POLTÁR NA ROKY 2016 – 2020

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov

Zber nebezpečných odpadov v meste Poltár sa uskutočňuje 2 krát ročne, spravidla v mesiacoch apríl a október, formou mobilného zberu spoločnosťou Detox, s.r.o. Presný dátum zberu bude po upresnení zverejnený v dostatočnom časovom predstihu v aktuálnych oznamoch.

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2019


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • Marec: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • Apríľ: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 23, 24, 29, 30
 • Máj: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28
 • Jún: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25
 • Júl: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30
 • August: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27
 • September: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30
 • Október: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
 • November: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
 • December: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 20, 23, 30, 31

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.


Plán vývozu papiera a skla


ZBER druhotných surovín ♠ rok 2019


Plán separovaného zberu plastov


 • 3. apríľ (streda)
 • 2. máj (štvrtok)
 • 29. máj (streda)
 • 26. jún (streda)
 • 24. júl (streda)
 • 21. august (streda)
 • 18. september (streda)
 • 16. október (streda)
 • 13. november (streda)
 • 11. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za mesiac.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 15
DNES: 688
TÝŽDEŇ: 2892
CELKOM: 863774

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Obsah

Miestna občianska poriadková služba

Typ: ostatné
Miestna občianska poriadková služba 1Dňa 1. júla do výkonu služby nastúpili na základe výberového konania členovia Miestnej občianskej poriadkovej služby Poltár. Mesto Poltár získalo prostriedky na jej zriadenie vďaka projektu „Miestna občianska poriadková služba v meste Poltár“, ktorý je financovaný v rámci operačného programu Ľudské zdroje prostredníctvom Ministerstva vnútra SR. Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo túto výzvu zameranú na MOPS s cieľom podporiť komplexné poskytovanie takejto služby v obciach s prítomnosťou marginalizovanej rómskej komunity. Mesto na tento účel získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 93 824,79 € čo je 95 % nákladov na realizáciu projektu. Zvyšných 5 % t. j. 4 938,15 € bude použitých z vlastných zdrojov.

Operačný program:  

 

 

 

 

Operačný program Ľudské zdroje

 

 

 

 

 

Poskytovateľ:           

 

 

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,

v zastúpení Ministerstvo vnútra SR

Prijímateľ:     

 

 

 

MESTO POLTÁR

Sídlo prijímateľa:

 

 

 

Železničná 489/1,  987 01 Poltár

 

 

 

 

 

Názov prioritnej osi:

 

 

 

Prioritná os 5 - Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

 

 

 

 

 

Špecifický cieľ:   

 

 

 

5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a

 zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov

Názov projektu:

 

 

 

Miestna občianska poriadková služba v meste Poltár

Kód výzvy:  

 

 

 

OPĽZ-PO5-2018-1

Kód projektu:

 

 

 

312051S088

Typ projektu:

 

 

 

Dopytovo-orientovaný projekt

Miesto realizácie:

 

 

 

Poltár

Začiatok realizácie:

 

 

 

júl 2019

Ukončenie:

 

 

 

jún 2021

Celkové náklady:

 

 

 

98 762,94 €

Výška NFP:

 

 

 

93 824,79 €

Dňa 1. júla do výkonu služby nastúpili na základe výberového konania členovia Miestnej občianskej poriadkovej služby Poltár. Mesto Poltár získalo prostriedky na jej zriadenie vďaka projektu „Miestna občianska poriadková služba v meste Poltár“, ktorý je financovaný v rámci operačného programu Ľudské zdroje prostredníctvom Ministerstva vnútra SR. Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo túto výzvu zameranú na MOPS s cieľom podporiť komplexné poskytovanie takejto služby v obciach s prítomnosťou marginalizovanej rómskej komunity. Mesto na tento účel získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 93 824,79 € čo je 95 % nákladov na realizáciu projektu. Zvyšných 5 % t. j. 4 938,15 € bude použitých z vlastných zdrojov.

Medzi hlavné úlohy miestnej občianskej poriadkovej služby bude patriť ochrana verejného poriadku, monitorovať a zabezpečovať bezpečnosť detí, hlavne počas školského roka pri prechode cez cestu pri základnej škole, dohliadať na ochranu verejného a súkromného majetku pred úmyselným poškodzovaním, upozorňovať na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie, kontrolovať pohyb a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže vo večerných hodinách, kontrolovať pamätník na Námestí osloboditeľov, kontrolovať dodržiavanie nočného kľudu,   ochrana životného prostredia, ktorá bude spočívať hlavne v nahlasovaní čiernych skládok, upozorňovať na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov, kontrolovať dodržiavanie zákazu voľného pohybu psov a pod. V rámci projektu boli zamestnané 4 osoby na dobu 2 rokov, ktorí svoju činnosť budú vykonávať v súčinnosti s políciou. Príslušníci MOPS sú vybavení oblečením s reflexným prvkom a označením „Miestna občianska poriadková služba Poltár“, na ktorej majú pripnutý preukaz člena MOPS s fotografiou. Pracovať budú vo dvojiciach. V prípade potreby budú k dispozícii aj pri zásahoch spojených s rušením nočného pokoja alebo narušením verejného poriadku aj po 22. hodine.

 

 

 

 

 

 


Vytvorené: 4. 7. 2019
Posledná aktualizácia: 10. 7. 2019 12:41
Autor: