A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

ZBER komunálneho odpadu ♠ rok 2018


Plán vývozu komunálneho odpadu


 • Júl: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31.
 • August: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28.
 • September: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25.
 • Október: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30.
 • November: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
 • December: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 27, 28, 31.

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

ZBER druhotných surovín ♠ rok 2018


Plán separovaného zberu plastov


 • 25. júl (streda)
 • 22. august (streda)
 • 19. september (streda)
 • 17. október (streda)
 • 14. november (streda)
 • 12. december (streda)

Systém zberu: Plastové kontajnery - sídliská (bytové domy)
Plastové nádoby - jednotlivé ulice (rodinné domy)

Podrobnejšie informácie:
Pondelok - Piatok: 7.00 - 15.00 hod.
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár,
tel. 047/4486643, www.zoplo.eu


Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu od 1.6.2016


Zber komunálnych odpadov z domácností

Žiadame občanov, aby v deň zberu komunálneho odpadu z domácností svoje zberné nádoby umiestňovali pred svoje rodinné domy vždy do siedmej hodiny rannej.

V prípade, že ráno do siedmej hodiny nebudú zberné nádoby umiestnené pred rodinnými domami, nedôjde k vyprázdneniu týchto kuka nádob.

Taktiež žiadame občanov, aby komunálny odpad zo svojich domácností separovali – triedili a nezmiešavali zmesový komunálny odpad so zložkami odpadov, ktoré sa v meste Poltár separujú (ako napríklad plasty, sklo, papier, kovové obaly a podobne.). Separované zložky komunálnych odpadov patria do farebne rozlíšených zberných nádob.

Za porozumenie ďakujeme.

V Poltári, dňa 25.10.2016, spis číslo: 658/2016/STA
Vypracovala: Mgr. Aneta Melicherová


Zber jedlých olejov a tukov

Stály zber jedlých olejov a tukov vykonáva v meste Poltár: Čerpacia stanica Slovnaft, Ul. slobody, Poltár, prípadne mobilný zber zabezpečuje v našom meste spoločnosť BRANTNER, s.r.o.


Stanovištia rozmiestnenia špeciálnych kontajnerov na zber obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár a jeho častiach:

 1. Poltár – Ul. Fučíkova, pri bytovom dome č. 628
 2. Poltár – Ul. sklárska, pri bytovom dome č. 593
 3. Poltár – Ul. obrancov mieru (bývalá fotoslužba)
 4. Poltár – Ul. družby (oproti bývalej predajne potravín)
 5. Poltár – Ul. slobody, pri bytovom dome č. 298 (staré sídlisko)
 6. Slaná Lehota (oproti predajne CBA)
 7. Zelené (pri zvonici)

Časový interval zberu obnoseného šatstva a textílií v meste Poltár je zmluvne dohodnutý minimálne raz za dva týždne.


Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poltár a jeho častí Zelené, Slaná Lehota, Prievrana, Hájiky, Maky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č.1/2016DODATOK č.1 k VZN mesta Poltár č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zo dňa 7. 3. 2017.

UPOZORNENIE

pre majiteľov psovpes

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 10
DNES: 586
TÝŽDEŇ: 586
CELKOM: 478178

Obsah

Mladí chcú poznať históriu, aj medzníky 2. svetovej vojny

Typ: škola | oznamy
Vedomostná súťaž Medzníky 2. svetovej vojny, okresné kolo, ktorú metodicky pripravil Slovenský zväz protifašistických bojovníkov sa konala 21.5.2018 aj v
okresnom meste Poltár.

Organizačne ju pripravila ZO SZPB v Poltári – predseda L. Kamenský a J. Iždinský. Takýto spôsob vzdelávania by nemohol vzniknúť bez spolupráce s mestom Poltár v zastúpení primátor P. Gavalec, prednosta Okresného úradu v Poltári P. Gavalec ml. a M. Pribilincová, vedúca školského úradu (MsÚ Poltár).

Aj zástupcovia jednotlivých ZŠ v meste najmä riaditeľ ZŠ Slobody J. Slavkovský a učiteľky V. Očenášová a M. Michalove mali veľký podiel na úspešnosti tejto akcie.

Vynikajúce scenár súťaže vyplnil odbornou prednáškou mladý historik Š. Chrastina, pracovník Múzea a galérie v Lučenci. V priebehu hodiny v hovorenom slove a audiovizálnymi obrázkami vysvetlil vývinové etapy diania po 1. svetovej vojne od roku 1918 až do roku 1945, aj na našom území. Všetko sa odohrávalo na Mestskom úrade v Poltári v príjemnom prostredí. Na prednáške sa okrem súťažiacich priamo vo vedomostnej súťaži zúčastnili aj študenti Spojenej školy v Poltári za doprovodu učiteľa D. Lepiša. Potom sa súťažiaci presunuli do miestnosti kde vyplňovali testové otázky.

Do okresného kola sa zapojili ZŠ v počte 5. Konečné poradie po vyhodnotení podľa bodov v rozpätí od  53-po 29 získali 1. miesto ZŠ Školská Poltár, 2.miesto ZŠ Slobody Poltár, 3. miesto ZŠsMŠ Kalinovo, 4. miesto ZŠsMŠ Utekáč a 5. miesto ZŠsMŠ Kokava nad Rimavicou. Podiel na úspechoch žiakov majú učitelia : A. Rončák, I. Tužinská, M. Petrócziová, N. Šajgalíková a H. Foľková Mareková. Družstvá súťažiacich boli trojčlenné.

Mesto Poltár venovalo súťažiacim spomienkové darčeky a ZŠ Slobody v Poltári pridala sladkosti. Priebeh vedomostnej súťaže bol dôstojný a každý z nás sa opäť niečo naučil. Celý scenár viedol k spoločnej myšlienke, aby sme sa naučili v životných situáciách rozoznávať dobro a zlo a história je toho dokumentom.

Celý kolektív na podnet zástupcov ZO SZPB v Poltári sa odfotil pri Pamätníku padlých v 1.a 2. svetovej vojny a SNP na námestí v meste.Fotografickú dokumentáciu vyhotovila M. Švikruhová. Všetkým patrí poďakovanie. Diplomy budú súťažiacim pripomínať súťažný deň a ich úspešnosť.

Výbor ZO SZPB v Poltári


Vytvorené: 20. 6. 2018
Posledná aktualizácia: 20. 6. 2018 13:16
Autor: Ing. Švikruhová